Lumetõrjetöödega seotud info: www.rougevald.ee/valla-teed
Teedespetsialist Urmas Kuldmaa (5333 1369, urmas.kuldmaa@rougevald.ee)
Haanja ja Misso piirkond: Jüri Kukk (5301 7901, juri.kukk@rougevald.ee)
Mõniste ja Varstu piirkond: Martin Hütsi (529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee)
Rõuge piirkond: Olev Mõttus (505 3143, olev.mottus@rougevald.ee)
 Raamatukogudest antakse teada:
Kolmapäeval, 22. märtsil on Rõuge raamatukogu suletud.
Alates märtsikuust
muutusid Haanja ja Rõuge raamatukogude lahtiolekuajad ning Krabi piirkonna raamatukoguteenuse korraldus, lisainfo.

Püsi meie infoväljas!

Rõuge vald jagab erinevat teavet oma kodulehel, ajalehes ja Facebookis, lisaks liigub info ka erinevate meililistide kaudu. 
Kutsume teid liituma meie valla infolistidega: üldinfolist, ettevõtjate list ja vabaühenduste list. Eraldi listi kaudu saadame ka üldplaneeringuga seotud teateid.
UUS! Seoses Nursipalu harjutusvälja teemadega lõime ka Nursipalu infolisti.

Vallavalitsuse ja volikogu istungid

09.03.2023 vallavalitsuse istung

22.03.2023 vallavalitsuse istung

28.03.2023 volikogu istung

 
 
Rõuge muusiku projekt Hooandjas:

Rõuge vald

Rahvaarv: 5253 (01.01.2023)
Pindala: 933,2 km²
Suurim asula: Rõuge alevik (401)
Koole: 4
Külasid: 274 (lisaks 3 alevikku)

Käimasolevad projektid: