Rõuge vallavalitsuse kontaktandmed

Rõuge Vallavalitsus

Ööbikuoru 4, Rõuge alevik

Rõuge vald 66201
Võru maakond

Tel +372 785 9312
Mob +372 5565 0450

Valla ametlik e-posti aadress: vald@rauge.ee

Registrikood: 77000217

E-posti aadress arvete saatmiseks: arved@rauge.ee

Rõuge Vallavalitsuse pangakontod:
SEB pank EE231010402006965009
Swedbank EE902200221068425529

Rõuge vallamaja ja teenuskeskuste lahtiolekuajad

E–N 8.00–17.00

lõuna 12.00–12.30

R 8.00–14.00  

Rõuge vallamaja: Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik
Haanja teenuskeskus: Võru tee 15, Haanja küla
Misso teenuskeskus: Tsiistre tee 3, Misso alevik
Mõniste teenuskeskus: Mendise, Mõniste küla
Varstu teenuskeskus: Järve 1, Varstu alevik

Rõuge vallavalitsuse ametnikud ja teenistujad

Leia kiiresti: 

Nimi ja ametinimetus
Ametijuhend
 Haridustase ja eriala  Kontaktinfo ja puhkused

Britt Vahter

Vallavanem  

Sotsiaalteaduste magister

501 9394
britt.vahter@rauge.ee
Vallakantselei    

Mairi Raju-Toots

Vallasekretär

Magistrikraad – rakenduskeemia
Bakalaureusekraad – õigusteadused

785 9233, 5780 7150
vallasekretar@rauge.ee
Õppepuhkusel 9.–12.12.2021

Siiri Mõttus

Vallasekretäri abi

 Bakalaureusekraad
 Halduskorraldus
 Valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni kutsenõuetele vastavuse tunnistus
785 9312
vallasekretariabi@rauge.ee

Ailen Paas

Kantselei spetsialist

 Keskeriharidus
 Asjaajamise organiseerimine

5565 0450
kantseleispetsialist@rauge.ee

Karin Meister

Arhivaar

 Keskeriharidus
 Agronoomia

5813 3771
arhiiv@rauge.ee

Kadri Vaglakes

Personali- ja andmekaitsespetsialist

Magistrikraad
Sotsiaalteadused – majandusarvestus ja finantsjuhtimine

5385 1536
personal@rauge.ee

Maire Kulla

Õigusspetsialist

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Õigusteadused  
 5565 0450
oigus@rauge.ee
Tagasi üles
Finantsosakond    

Katrin Urbanik

Finantsosakonna juhataja

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Ökonoomika ja juhtimine 

523 1801
fin@rauge.ee

Kaja Juhanson

Pearaamatupidaja

  Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Raamatupidamine

785 9352
pearaamat@rauge.ee

Liia Eskla

Raamatupidaja

  787 8898
kultuurraamat@rauge.ee

Maiu Toom

Raamatupidaja

  785 9352
haridusraamat@rauge.ee

Tiia Kukk

Raamatupidaja 

   5302 8090
haldusraamat@rauge.ee
Tagasi üles
Arendusosakond    

Ametikoht täitmata

Arendusosakonna juhataja

  

arendusjuhataja@rauge.ee

Nele Hendrikson

Ettevõtlus- ja projektispetsialist

 Haridus- ja sotsiaalteaduste magister

 Kommunikatsioonijuhtimine

516 9476
ettevotlus@rauge.ee
Haiguslehel

Kariina Nesenko

Projektispetsialist

 Sotsiaalteaduste magister

Ökonoomika ja ettevõtlus

520 6945
projektispetsialist@rauge.ee

Viivika Nagel

Kommunikatsioonispetsialist

 Keskharidus

5346 5809
kommunikatsioon@rauge.ee

Lauri Siska

IT-spetsialist

   5309 4117
it@rauge.ee
Tagasi üles
Majandusosakond    

Jane Liiv

Majandusosakonna juhataja

 Rakenduslik kõrgharidus
 Majandusarvestus

5328 4004
majandus@rauge.ee
Õppepuhkusel 8.–10.12.2021

Heidi Normann

Maaspetsialist

  Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Maakorraldus

5330 0711
maaspetsialist@rauge.ee

Krislyn Prants

Planeeringu- ja ehitusspetsialist

 Bakalaureusekraad
 Linna- ja tööstusmaastike
 korraldus

525 3907
planeering@rauge.ee
Puhkusel 20.–30.12.2021
asendab Tõnu Kukk

Kriste Kosseson

Keskkonnaspetsialist

 Bakalaureusekraad
 Keskkonnakaitse
5346 7448
keskkond@rauge.ee

Urmas Kuldmaa

Teedespetsialist

 Keskharidus 5333 1369
teed@rauge.ee

Tõnu Kukk

Ehitusspetsialist

  Keskeriharidus
 Tehnik-elektrik

511 7814
ehitus@rauge.ee
Puhkusel 6.–12.12.2021
asendab Krislyn Prants

Margus Teder

Hankespetsialist 

 Bakalaureusekraad
 Kohtueelne uurimine

518 6381
hankespetsialist@rauge.ee

Olev Mõttus

Haldusspetsialist 
(Rõuge piirkond)

 

505 3143
raugehaldus@rauge.ee
Puhkusel 13.–23.12.2021

Jüri Kukk

Haldusspetsialist
(Haanja ja Misso piirkonnad)

 

782 9111, 5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee

Martin Hütsi

Haldusspetsialist 
(Mõniste ja Varstu piirkonnad)

  

786 4723, 529 5247
monistehaldus@rauge.ee

Tagasi üles
Sotsiaalosakond    

Triinu Õispuu

Sotsiaalosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Haridusteadused
785 9138, 5377 5659
sotsiaaljuhataja@rauge.ee

Maire Grosmann

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Rõuge piirkond)

 Magistrikraad
 Sotsiaalteadused

785 9138, 5330 0153
raugesotsiaal@rauge.ee

Maie Kalnapenkis

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Haanja piirkond)

 Rakenduslik kõrgharidus
 Sotsiaaltöö

787 8834, 523 7065
haanjasotsiaal@rauge.ee

Marika Heinvee 

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Misso piirkond)

 Keskeriharidus
 Toidukaupade tundmine,
 kaubanduse organiseerimine
785 6144, 5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee

Egle Veinberg

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Mõniste piirkond)

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused

789 1237, 5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee
Puhkusel 13.–17.12.2021

Signe Arumäe

Sotsiaaltöö spetsialist (Varstu piirkond)

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused

782 1355, 5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee

Hanna Loore Marjeta Salumäe 

Lastekaitsespetsialist

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused

785 9138, 526 1829
hannalastekaitse@rauge.ee

Elin Needo

Lastekaitsespetsialist

 Bakalaureusekraad
 Psühholoogia

5915 1456
elinlastekaitse@rauge.ee

Elin Liivaoja

Tugiisik

  elin@rauge.ee

Kristel Kõlli

Sotsiaalhooldustöötaja
(Rõuge piirkond)

  529 5062
kristel@rauge.ee

Marge Valb

Sotsiaalhooldustöötaja
(Haanja piirkond)

 

5347 3150
marge@rauge.ee

Ulla-Marleen Sommer

Sotsiaalhooldustöötaja
(Misso piirkond)

 

5307 2744
ullamarleen@rauge.ee

Ilze Koemets

Sotsiaalhooldustöötaja
(Mõniste piirkond)

  506 0140

Kati Truup

Sotsiaalhooldustöötaja
(Varstu piirkond)

   5303 0145
Tagasi üles
Haridus- ja kultuuriosakond    

Marju Kõva

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Haridusteadused

785 9209, 5804 6564 haridusjuhataja@rauge.ee

Tiina Kivimeister

Haridusspetsialist

Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase – haridusteadused 785 9209, 514 8615
haridusspetsialist@rauge.ee

Ametikoht täitmata
asendab osakonna juhataja

Kultuuri- ja spordispetsialist

  

785 9209, 514 8615
kultuur@rauge.ee

Tagasi üles
Haanja teenuskeskus    

Jüri Kukk

Haldusspetsialist

 

782 9111, 5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee

Maie Kalnapenkis

Sotsiaaltöö spetsialist

 Rakenduslik kõrgharidus
 Sotsiaaltöö

787 8834, 523 7065
haanjasotsiaal@rauge.ee

Andri Raat

Remondi- ja haljastustöötaja

  520 2455
andri@rauge.ee

Marge Valb

Sotsiaalhooldustöötaja

  

5347 3150
marge@rauge.ee

Tagasi üles
Misso teenuskeskus    

Jüri Kukk

Haldusspetsialist

  782 9111, 5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee

Marika Heinvee 

Sotsiaaltöö spetsialist

 Keskeriharidus
 Toidukaupade tundmine,
 kaubanduse organiseerimine
785 6144, 5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee

Ulla-Marleen Sommer

Sotsiaalhooldustöötaja

   5307 2744
ullamarleen@rauge.ee
Tagasi üles
Mõniste teenuskeskus    

Martin Hütsi

Haldusspetsialist

 

786 4723, 529 5247
monistehaldus@rauge.ee

Egle Veinberg

Sotsiaaltöö spetsialist

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused
789 1237, 5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee
Puhkusel 13.–17.12.2021

Ilze Koemets

Sotsiaalhooldustöötaja

   506 0140
Tagasi üles
Varstu teenuskeskus    

Martin Hütsi

Haldusspetsialist

  786 4723, 529 5247
monistehaldus@rauge.ee

Signe Arumäe

Sotsiaaltöö spetsialist

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused
782 1355, 5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee

Kati Truup

Sotsiaalhooldustöötaja

   5303 0145
Tagasi üles
Rõuge valda teenindavad teiste ametiasutuste ametnikud Vastuvõtt
Piirkonnapolitseinik Hans Saarniit 5886 7449, 786 8243
hans.saarniit@politsei.ee
Vastuvõtuaja ja -koha saab
leppida kokku telefoni või
e-kirja teel

  

Vallavalitsuse koosseis

Ametinimetus Nimi Telefon E-post

Vallavanem

Britt Vahter

523 3009

britt.vahter@rauge.ee

Finantsosakonna juhataja

Katrin Urbanik

785 9352

fin@rauge.ee

Õigusspetsialist

Maire Kulla

5565 0450

oigus@rauge.ee

Tagasi üles