OÜ Rõuge Kommunaalteenus

Kontakt: kommunaal@rauge.ee, 785 9278, 514 5313 

Näitude teatamine: raugekommunaal@gmail.com, 5397 3195

Tegevusalad: soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, elektritööd.

Juhatuse liige: Indrek Ülper (kommunaal@rauge.ee, 514 5313) 

 

Liigu lehele Rõuge valla vee- ja soojamajandus

Rõuge aleviku keskkütte hind

OÜ Rõuge kommunaalteenus opereerib Rõuge katlamaja Rõuge alevikus.

Alates 2019. aasta sügisperioodist on Rõuge katlamaja täisautomaatsel vedelgaasiküttel, mis on keskkonnasõbralikum ja stabiilsem kui varem kasutusel olnud õlikütte ja hakkepuidu katlamaja.

Soojusenergia hind

MWh hind ilma käibemaksuta 57.76€

MWh hind koos käibemaksuga 69.31€

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind alates 01.06.2019

Alates 1. juunist 2019 kehtivad Rõuge vallas OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades (Rõuge, Varstu ja Misso alevikus, Mõniste, Kuutsi, Saru, Viitina, Nursi, Kimalasõ, Matsi ja Krabi külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud alad) järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

  1. Tasu võetud vee eest 1,70 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu) 
  2. Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,90 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu)
Info: Indrek Ülper (kommunaal@rauge.ee, 514 5313)