OÜ Rõuge Kommunaalteenus

 
Kontakt: kommunaal@rauge.ee, 785 9278, 514 5313 
Näitude teatamine: raugekommunaal@gmail.com, 5397 3195
Tegevusalad: soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, elektritööd.
Juhatuse liige: Indrek Ülper

Veehinna muutus alates 01.06.2019

Alates 1. juunist muutuvad Rõuge vallas OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades (Rõuge, Varstu ja Misso alevikus, Mõniste, Kuutsi, Saru, Viitina, Nursi, Kimalasõ, Matsi ja Krabi külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud alad) vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad järgmiselt:

1. Tasu võetud vee eest 1,70 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu); 

2. Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,90 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu). 

Info: Indrek Ülper (kommunaal@rauge.ee, 514 5313)