OÜ Rõuge Kommunaalteenus

Kontakt: kommunaal@rauge.ee, 785 9278, 514 5313 

Aadress: Soojuse 5, Rõuge alevik 66201, Rõuge vald, Võrumaa 

Näitude teatamine: raugekommunaal@gmail.com, 5397 3195

Tegevusalad: soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, elektritööd.

Juhatuse liige: Indrek Ülper (kommunaal@rauge.ee, 514 5313) 

Liigu lehele Rõuge valla vee- ja soojamajandus

Rg-kood 10353308

Tegevusalad: soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, elektritööd.

Nõukogu

Nõukogu esimees: Jaanis Koppel

Nõukogu liikmed:
Ere Käis
Aigar Kalk
Katrin Roop
Jane Liiv
Andrus Ploom
Rein Piiskop

Rõuge alevikus tõuseb alates 1. detsembrist 2021 toasooja hind

Alates käesoleva aasta 1. detsembrist on toasooja hind Rõuge alevikus koos käibemaksuga 79,37 €/MWh (ilma käibemaksuta 66,14 €/MWh).

Hinnatõusu valem on kooskõlastatud konkurentsiametiga, ameti hinnangul on see vastavuses kaugkütteseadusega (§ 9 lg 10). Seaduse kohaselt jäävad kõik hinna komponendid peale kütusekulude (sh aktsiis ja marginaal) samaks, seega on uus hind põhjendatult kulupõhine. Rõuge aleviku katlamajas on kasutusel hakkpuit ja LPG, nende kütuste ülemaailmsest hinnast lähtub ka aleviku kaugsoojuse hind. Uus hinnavalem kehtib kuni 1. novembrini 2024.

Kaugkütteseaduse paragrahvides 8 ja 9 toodud põhimõtete järgi peab kehtestatud piirhind tagama soojaettevõtte tööks vajalike tegevuskulude katmise (sh soojatootmise, -jaotamise ja -müügiga seotud kulud) ning keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise. Samuti peab kehtestatud piirhind võimaldama ettevõttel teha investeeringuid oma tegevusse ja arendusse ning osa hinnast moodustab ka põhjendatud tulukus.

Indrek Ülper
OÜ Rõuge Kommunaalteenuse juhatuse liige
5560 1366, kommunaal@rauge.ee

Rõuge aleviku keskkütte hind kuni 30. novembrini 2021

OÜ Rõuge kommunaalteenus opereerib Rõuge katlamaja Rõuge alevikus.

Alates 2019. aasta sügisperioodist on Rõuge katlamaja täisautomaatsel vedelgaasiküttel, mis on keskkonnasõbralikum ja stabiilsem kui varem kasutusel olnud õlikütte ja hakkepuidu katlamaja.

Soojusenergia hind

MWh hind ilma käibemaksuta 57.76€

MWh hind koos käibemaksuga 69.31€

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind alates 01.06.2019

Alates 1. juunist 2019 kehtivad Rõuge vallas OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades (Rõuge, Varstu ja Misso alevikus, Mõniste, Kuutsi, Saru, Viitina, Nursi, Kimalasõ, Matsi ja Krabi külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud alad) järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

  1. Tasu võetud vee eest 1,70 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu) 
  2. Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,90 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu)
Info: Indrek Ülper (kommunaal@rauge.ee, 514 5313)