OÜ Rõuge Kommunaalteenus

Kontakt: kommunaal@rougevald.ee, 785 9278, 514 5313 

Aadress: Soojuse 5, Rõuge alevik 66201, Rõuge vald, Võrumaa 

Näitude teatamine: raugekommunaal@gmail.com, 5397 3195

Tegevusalad: soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, elektritööd.

Juhatuse liige: Indrek Ülper (kommunaal@rougevald.ee, 514 5313) 

Liigu lehele Rõuge valla vee- ja soojamajandus

Rg-kood 10353308

Tegevusalad: soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, elektritööd.

Nõukogu

Nõukogu esimees: Andri Alliksoo

Nõukogu liikmed:
Urmas Kalda
Rainer Vissel
Martin Hütsi
Tarmo Org

Rõuge aleviku kaugküttepiirkonna piirhind alates 18. oktoobrist 2022

18. oktoobril 2022 kinnitas Konkurentsiamet Rõuge alevikus uue kaugkütte piirhinna*: koos käibemaksuga on see 125,60 €/MWh (ilma käibemaksuta 104,67 €/MWh).

Soojuse müügihinna arvutamisel tuleb ettevõttel lähtuda konkreetsele võrgupiirkonnale kooskõlastatud hinnavalemist ning tegelikest kütuste hindadest. Rõuge aleviku katlamajas on kasutusel hakkpuit ja LPG, nende kütuste ülemaailmsest hinnast lähtub ka aleviku kaugsoojuse hind. Hinnatõusu valem on kooskõlastatud konkurentsiametiga, ameti hinnangul on see vastavuses kaugkütteseadusega. Hinnavalem kehtib kuni 1. novembrini 2024.

Kaugkütteseaduses toodud põhimõtete järgi peab kehtestatud piirhind tagama soojaettevõtte tööks vajalike tegevuskulude katmise (sh soojatootmise, -jaotamise ja -müügiga seotud kulud) ning keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise. Samuti peab kehtestatud piirhind võimaldama ettevõttel teha investeeringuid oma tegevusse ja arendusse ning osa hinnast moodustab ka põhjendatud tulukus.

Konkurentsiameti otsus kehtiva hinnavalemi muutmise ja soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta on lisatud artiklile.

Teadmiseks tarbijale: riik kompenseerib 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 tarbitud soojusenergia hinnast, mis ületab 80 €/MWh (käibemaksuta), kodutarbijale 80%. Kompensatsioonimeede rakendub klientidele automaatselt ning kodutarbijast klient saab arve soojusvarustuse teenuse eest juba vähendatud ühikhinna alusel. Rohkem infot energiakulude leevendamise kohta: https://mkm.ee/energiakulude-huvitised.

* Piirhind tähendab, et tegu on maksimaalse võimaliku rakendatava hinnaga. Kaugkütteteenuse igakuine tegelik hind võib olla piirhinnast soodsam – see kujuneb vastavalt sellele, millise hinnaga küttematerjali soojatootja sel kuul on hankinud.

Indrek Ülper
OÜ Rõuge Kommunaalteenus juhatuse liige
5560 1366, kommunaal@rougevald.ee

Rõuge aleviku kaugküttepiirkonna piirhind alates 12. septembrist 2022

12. septembril 2022 kinnitas Konkurentsiamet Rõuge alevikus uue kaugkütte piirhinna: koos käibemaksuga on see 114,11 €/MWh (ilma käibemaksuta 95,09 €/MWh).

Soojuse müügihinna arvutamisel tuleb ettevõttel lähtuda konkreetsele võrgupiirkonnale kooskõlastatud hinnavalemist ning tegelikest kütuste hindadest. Rõuge aleviku katlamajas on kasutusel hakkpuit ja LPG, nende kütuste ülemaailmsest hinnast lähtub ka aleviku kaugsoojuse hind. Hinnatõusu valem on kooskõlastatud konkurentsiametiga, ameti hinnangul on see vastavuses kaugkütteseadusega. Hinnavalem kehtib kuni 1. novembrini 2024.

Kaugkütteseaduses toodud põhimõtete järgi peab kehtestatud piirhind tagama soojaettevõtte tööks vajalike tegevuskulude katmise (sh soojatootmise, -jaotamise ja -müügiga seotud kulud) ning keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise. Samuti peab kehtestatud piirhind võimaldama ettevõttel teha investeeringuid oma tegevusse ja arendusse ning osa hinnast moodustab ka põhjendatud tulukus.

Konkurentsiameti otsus kehtiva hinnavalemi muutmise ja soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta on lisatud artiklile.

Teadmiseks tarbijale: riik kompenseerib 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 tarbitud soojusenergia hinnast, mis ületab 80 €/MWh (käibemaksuta), kodutarbijale 80%. Kompensatsioonimeede rakendub klientidele automaatselt ning kodutarbijast klient saab arve soojusvarustuse teenuse eest juba vähendatud ühikhinna alusel. Rohkem infot energiakulude leevendamise kohta: https://mkm.ee/energiakulude-huvitised.

Indrek Ülper
OÜ Rõuge Kommunaalteenus juhatuse liige
5560 1366, kommunaal@rougevald.ee

Rõuge alevikus tõuseb alates 1. detsembrist 2021 toasooja hind

Alates käesoleva aasta 1. detsembrist on toasooja hind Rõuge alevikus koos käibemaksuga 79,37 €/MWh (ilma käibemaksuta 66,14 €/MWh).

Hinnatõusu valem on kooskõlastatud konkurentsiametiga, ameti hinnangul on see vastavuses kaugkütteseadusega (§ 9 lg 10). Seaduse kohaselt jäävad kõik hinna komponendid peale kütusekulude (sh aktsiis ja marginaal) samaks, seega on uus hind põhjendatult kulupõhine. Rõuge aleviku katlamajas on kasutusel hakkpuit ja LPG, nende kütuste ülemaailmsest hinnast lähtub ka aleviku kaugsoojuse hind. Uus hinnavalem kehtib kuni 1. novembrini 2024.

Kaugkütteseaduse paragrahvides 8 ja 9 toodud põhimõtete järgi peab kehtestatud piirhind tagama soojaettevõtte tööks vajalike tegevuskulude katmise (sh soojatootmise, -jaotamise ja -müügiga seotud kulud) ning keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise. Samuti peab kehtestatud piirhind võimaldama ettevõttel teha investeeringuid oma tegevusse ja arendusse ning osa hinnast moodustab ka põhjendatud tulukus.

Indrek Ülper
OÜ Rõuge Kommunaalteenuse juhatuse liige
5560 1366, kommunaal@rougevald.ee

Rõuge aleviku keskkütte hind kuni 30. novembrini 2021

OÜ Rõuge kommunaalteenus opereerib Rõuge katlamaja Rõuge alevikus.

Alates 2019. aasta sügisperioodist on Rõuge katlamaja täisautomaatsel vedelgaasiküttel, mis on keskkonnasõbralikum ja stabiilsem kui varem kasutusel olnud õlikütte ja hakkepuidu katlamaja.

Soojusenergia hind

MWh hind ilma käibemaksuta 57.76€

MWh hind koos käibemaksuga 69.31€

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind alates 01.06.2019

Alates 1. juunist 2019 kehtivad Rõuge vallas OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades (Rõuge, Varstu ja Misso alevikus, Mõniste, Kuutsi, Saru, Viitina, Nursi, Kimalasõ, Matsi ja Krabi külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud alad) järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

  1. Tasu võetud vee eest 1,70 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu) 
  2. Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,90 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu)
Info: Indrek Ülper (kommunaal@rougevald.ee, 514 5313)