Kommunaalteenuste pakkujad Rõuge vallas

Rõuge vallas pakuvad kommunaalteenuseid järgmised ettevõtted:

OÜ Rõuge Kommunaalteenus

Võru Vesi

Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava aastateks 2016–2026

Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava aastateks 2016–2026: kehtestamise määrus on leitav Riigi Teatajas ja arengukava on failina artikli lisas.