Kommunaalteenuste pakkujad Rõuge vallas

Rõuge vallas pakuvad kommunaalteenuseid järgmised ettevõtted:

OÜ Rõuge Kommunaalteenus

AS Võru Vesi (vee- ja kanalisatsiooniteenus Haanja ja Ruusmäe külas)

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine AS Võru Vee teeninduspiirkonnas Haanja ja Ruusmäe külas

Alates 01.03.2021 hakkavad Haanja ja Ruusmäe külades kehtima järgmised veeteenuse hinnad:

Teenuse nimetus

Hind kuni 28.02.2021

 

Hind alates 01.03.2021

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

 

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

Tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

1,65 €/m3

1,98 €/m3

 

0,98 €/m3

1,18 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

1,65 €/m3

1,98 €/m3

 

1,54 €/m3

1,85 €/m3

Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 27.10.2017, otsus nr 9-3/2017-008.

TÄHELEPANU!

Seoses veeteenuse hinna muutumisega palume kõikidel klientidel (ka kvartaalsetel) fikseerida veearvesti näit seisuga 28.02.2021 ja teatada näit hiljemalt 05.03.2021.

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind alates 01.06.2019

Alates 1. juunist 2019 kehtivad Rõuge vallas OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades (Rõuge, Varstu ja Misso alevikus, Mõniste, Kuutsi, Saru, Viitina, Nursi, Kimalasõ, Matsi ja Krabi külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud alad) järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

  1. Tasu võetud vee eest 1,70 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu) 
  2. Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,90 eurot/m3 (hind sisaldab käibemaksu)
Info: Indrek Ülper (kommunaal@rougevald.ee, 514 5313)

Rõuge valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

2018. aasta septembris kehtestas vallavolikogu Rõuge valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja, millega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel.

Eeskiri asub Riigi Teatajas aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/420092018017.

Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava aastateks 2016–2026

Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava aastateks 2016–2026: kehtestamise määrus on leitav Riigi Teatajas ja arengukava on failina artikli lisas.