Rõuge aleviku keskkütte hind

OÜ Rõuge kommunaalteenus opereerib Rõuge katlamaja Rõuge alevikus.

Alates 2019. aasta sügisperioodist on Rõuge katlamaja täisautomaatsel vedelgaasiküttel, mis on keskkonnasõbralikum ja stabiilsem kui varem kasutusel olnud õlikütte ja hakkepuidu katlamaja.

Soojusenergia hind

MWh hind ilma käibemaksuta 57.76€

MWh hind koos käibemaksuga 69.31€

Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava aastateks 2016–2026

Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava aastateks 2016–2026: kehtestamise määrus on leitav Riigi Teatajas ja arengukava on failina artikli lisas.