Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid Rõuge vallas

 

Rõuge valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projekti käigus renoveeritakse vallas kokku 271 tänavavalgustuspunkti. Amortiseerunud betoonpostid asendatakse uute metallpostidega, asendatakse õhukaablid maakaabliga ja vahetatakse energiakulukad vanad lambid energiasäästlike LED lampide vastu. 

Rõuge alevikus vahetatakse välja 141 valgustit ja 90 posti, osa valgusteid paigaldatakse teele lähemale. Nursi külas asendatakse 6 valgustit säästlike vastu ning 4-meetrised postid 10-meetristega. Misso alevikus asendatakse 30 valgustit ja amortiseerunud posti, osa valgusteid paigaldatakse uuele trassile. Ruusmäel asendatakse 30 valgustit ja amortiseerunud betoonpostid uute vastu ning tuuakse teele lähemale. Varstu alevikus asendatakse 39 valgustit, vahetatakse välja amortiseerunud betoonmastid ja osa paigaldatakse uuele trassile. Mõnistes asendatakse 25 valgustit ning vahetatakse välja amortiseerunud maakaabel ja betoonmastid.

Projekti toetati Keskkonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise taotlusvoorust, projekti number on 2014-2020.6.03.19-0179.

Projekti kogumaksumus on 601 993,08 eurot, millest 435 449,88 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 01.04.2020–01.04.2022

Rõuge vallas Haki külas asuva noorkarjalauda lammutamine

Projekti eesmärk on taastada maastikupilt ja külamiljöö Haanja looduspargis Haki külas ja likvideerida nõuetekohaselt eluohtlik põllumajandushoone.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta ringmajanduse maastikupilti kahjustavate ehitiste likvideerimise alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 16 028,04 eurot, millest 14 252,04 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 17.09.2018–30.11.2019

Viitina kolhoosi kartulihoidja lammutamine

Projekti eesmärk on nõuetekohaselt lammutada maastikupilti rikkuv endise Viitina kolhoosi kartulihoidla, käidelda tekkivad jäätmed ning teha seda keskkonda rikkumata. Lammutus on vajalik, sest tegemist on eluohtliku hoonega.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta ringmajanduse maastikupilti kahjustavate ehitiste likvideerimise alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 20 305,92 eurot, millest 17 761,92 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 17.09.2018–30.11.2019

Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid

Projekti eesmärk on Rõuge valla elanikele pakkuda ohtlike jäätmete kogumisringi teenust.

Projekti elluviimisel väheneb võimalus, et ohtlikud jäätmed satuvad ümbritsevasse keskkonda, nii reovee kohtkäitlussüsteemidesse, puhastitesse kui ka mulda. Tõuseb elanikkonna keskkonnateadlikkus ja tarbimisharjumused muutuvad keskkonnasõbralikemaks.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta ringmajanduse jäätmete käitlemise alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 34 097,02 eurot, millest 30 346,31 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 17.09.2018–30.11.2019

Vaskna järve püügiplatvormi rajamine ning noorte säästva kalanduse alase teadlikkuse tõstmine

Projekti eesmärk on luua Vaskna järvele avalikult kasutatav keskkonnasäästlik ja harrastuskalapüüdjate ootustele vastav taristu ning parandada harrastuskalurite ning puhkajate juurdepääsuvõimalusi järvele. Projekti raames rajatakse ujuvplatvorm. Kalastuskohta paigaldatakse Vaskna järve ning säästva kalanduse alast infot tutvustav infotahvel.

Lisaks viiakse koostöös Haanja Noortemajaga läbi neli kohalikele noortele mõeldud teoreetilisi kui ka praktilisi kalandusalast töötuba, mille eesmärgiks on arendada laste ja noorte kalapüügioskusi, pakkuda neile alternatiive looduslähedaseks vaba aja veetmiseks ning tõsta seejuures teadlikkust looduhoiust ja säästvast kalandusest.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta keskkonnaprogrammi kalanduse alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 9 636,14 eurot, millest 8 010,14 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 28.02.2019–30.11.2019

Mõniste järve püügiplatvormi rajamine ning säästva kalanduse teabepäev

Projekti eesmärk on luua Mõniste järvele avalikult kasutatav keskkonnasäästlik ja harrastuskalapüüdjate ootustele vastav taristu ning parandada harrastuskalurite ning puhkajate juurdepääsuvõimalusi järvele. Projekti raames rajatakse ujuvplatvorm. Kalastuskohta paigaldatakse Mõniste järve ning säästva kalanduse alast infot tutvustav infotahvel.

Lisaks viiakse läbi harrastuskalastamise info- ja ohutuspäev, mille eesmärgiks on tõsta harrastuskalastajate teadlikkust looduhoiust, säästvast kalandusest ja ohutust kalastamisest.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta keskkonnaprogrammi kalanduse alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 9 436,14 eurot, millest 7 810,14 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 03.09.2018–30.11.2019