Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid Rõuge vallas

 

Rõuge valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projekti käigus renoveeritakse vallas kokku 271 tänavavalgustuspunkti. Amortiseerunud betoonpostid asendatakse uute metallpostidega, asendatakse õhukaablid maakaabliga ja vahetatakse energiakulukad vanad lambid energiasäästlike LED lampide vastu. 

Rõuge alevikus vahetatakse välja 141 valgustit ja 90 posti, osa valgusteid paigaldatakse teele lähemale. Nursi külas asendatakse 6 valgustit säästlike vastu ning 4-meetrised postid 10-meetristega. Misso alevikus asendatakse 30 valgustit ja amortiseerunud posti, osa valgusteid paigaldatakse uuele trassile. Ruusmäel asendatakse 30 valgustit ja amortiseerunud betoonpostid uute vastu ning tuuakse teele lähemale. Varstu alevikus asendatakse 39 valgustit, vahetatakse välja amortiseerunud betoonmastid ja osa paigaldatakse uuele trassile. Mõnistes asendatakse 25 valgustit ning vahetatakse välja amortiseerunud maakaabel ja betoonmastid.

Projekti toetati Keskkonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise taotlusvoorust, projekti number on 2014-2020.6.03.19-0179.

Projekti kogumaksumus on 601 993,08 eurot, millest 435 449,88 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 01.04.2020–01.04.2022