Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid Rõuge vallas

 

SA Keskkonnainvesteeringute keskus toetab Rõuge vallas biojäätmete liigiti kogumist

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas Rõuge Vallavalitsusele toetust vallaelanikele ja korteriühistutele 80- ja 140-liitriste biojäätmete kogumiskonteinerite soetamiseks. Toetus eraldati projekti „Rõuge valla biojäätmete liigiti kogumise rakendamine" raames.

Projekti kogumaksumus on 7450 eurot, millest 80% on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ning 20% on omafinantseering.

Projekti eesmärk on soodustada jäätmete ringlusse suunamist, vähendades sellega biojäätmete sattumist segaolmejäätmete hulka ning ühtlasi luua inimestele võimalus jäätmete üleandmiseks korraldatud jäätmeveo raames.

Projekt kestab kuni 01.03.2025.

Rõuge Vallavalitsus ootab kõigilt korteriühistutelt, kes on uue korraldatud jäätmeveo perioodi algamisel kohustatud liituma biojäätmete äraveoga ja tiheasulates elavatelt jäätmevaldajatelt, kel on soov liituda biojäätmete äraveoga, vabas vormis avaldusi konteinerite saamiseks märtsi lõpuni, e-postile: margit.pakk@rougevald.ee.

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.