Ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek

Rõuge Vallavolikogu algatas Haanja valla, Misso valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmise. Muudatus seisneb ühinemislepingu  lisas 3 „Prioriteetsete investeeringute kava" Misso piirkonna objektide muutmises. 

Ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek toimub 23. septembrist kuni 13. oktoobrini 2020, ettepanekud ja vastuväiteid oodatakse hiljemalt 13. oktoobriks.

LOE LÄHEMALT

Püsi meie infoväljas!

Rõuge vald jagab erinevat teavet oma veebilehel, ajalehes ja Facebookis, lisaks liigub info ka erinevate postiloendite (meililistide) kaudu. Listi liige olles saate sinna ka ise kirju saata.
Kutsume teid liituma meie valla infolistidega: üldinfolist, ettevõtjate list ja vabaühenduste list. Eraldi listi kaudu saadame ka üldplaneeringuga seotud teateid.
 
 

 

 STATISTIKA

Rahvaarv: 5388 (01.01.2020)
Pindala: 933,2 km²
Suurim asula: Rõuge alevik (444)
Koole: 5, lisaks 1 erakool
Külasid: 274, lisaks 3 alevikku