Jäätmemajanduse korraldus Rõuge vallas

Kelle poole pöörduda?

 • Margit Päkk, Rõuge valla keskkonnaspetsialist 
  5346 7448, margit.pakk@rougevald.ee
 • Rõuge jäätmejaama operaator – 5437 0075
 • Haanja piirkond:
  5301 7901, juri.kukk@rougevald.ee
 • Martin Hütsi, Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist
  529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee
 • Olev Mõttus, Rõuge piirkonna haldusspetsialist
  505 3143, olev.mottus@rougevald.ee

Kasulikud lingid: 

Rõuge jäätmejaam 

OÜ Rõuge Kommunaalteenus 

Jäätmekogumispunktid Haanjas, Missos ja Mõnistes

Jäätmevaldkonna blanketid

Rõuge valla jäätmehoolduseeskiri 

Segapakendikonteinerid – asukohad ja tühjendamise graafikud

Korraldatud jäätmeveo hinnad

Kuhu viia vanad patareid ja akud Rõuge vallas?

 Väärarvamusi jäätmekäitlusest 

Jäätmemajandusega seotud uudised ja teated

Lehel https://annateada.ee/ saate teavitada kohalikku omavalitsust probleemist (nt prügihunnik metsa all, lahtine kaev, tänavavalgustus ei põle, auk tees, liiklusmärk kõver või pikali vms).

Teavita probleemist Annateada rakenduse kaudu!

Lehel https://annateada.ee/ saate teavitada kohalikku omavalitsust probleemist (nt prügihunnik metsa all, lahtine kaev, tänavavalgustus ei põle, auk tees, liiklusmärk kõver või pikali vms).

Et pakenditest saaks midagi uut teha, peavad need jõudma ülejäänud prügist eraldatuna pakendikonteineritesse.

Liigiti kogumine on lihtne – anna jäätmetele uus elu!

Et pakenditest saaks midagi uut teha, peavad need jõudma ülejäänud prügist eraldatuna pakendikonteineritesse.

Kuus aastat tagasi eestlaste eestvedamisel ellu kutsutud üleilmne Maailmakoristuspäev toimub taas 16. septembril.

Maailmakoristuspäev kutsub koristama kodukanti, kalmistuid ja randu

Kuus aastat tagasi eestlaste eestvedamisel ellu kutsutud üleilmne Maailmakoristuspäev toimub taas 16. septembril.

Kevad toob igal aastal uue ärkamise ja sarnaselt suurpuhastusega oma majapidamises tasuks üle vaadata kodune jäätmemajandus. Tegemist on iga majapidamise jaoks vajaliku teenusega, mille vajadused...

Kevad on parim aeg teha suurpuhastus koduses jäätmemajanduses

Kevad toob igal aastal uue ärkamise ja sarnaselt suurpuhastusega oma majapidamises tasuks üle vaadata kodune jäätmemajandus. Tegemist on iga majapidamise jaoks vajaliku teenusega, mille vajadused...

Alates esmaspäevast, 6. märtsist ei võeta Rõuge jäätmejaamas vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid.

Rõuge jäätmejaamas lõpetati ehitusjäätmete vastuvõtt

Alates esmaspäevast, 6. märtsist ei võeta Rõuge jäätmejaamas vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid.

Eesti Keskkonnateenused AS annab teada, et alates 01.02.2023 rakenduvad Võrumaa jäätmeveopiirkonnas uued segaolmejäätmete teenustasud.

Teade segaolmejäätmete teenustasude muudatuse kohta

Eesti Keskkonnateenused AS annab teada, et alates 01.02.2023 rakenduvad Võrumaa jäätmeveopiirkonnas uued segaolmejäätmete teenustasud.

Viimastel päevadel on Rõuge vallas libeda tee tõttu jäänud tühjendamata hulk prügikonteinereid ning kui ilm jääb jätkuvalt muutlikuks, siis võib seda juhtuda ka edaspidi.

Korraldatud jäätmevedu ei toimunud – mida teha?

Viimastel päevadel on Rõuge vallas libeda tee tõttu jäänud tühjendamata hulk prügikonteinereid ning kui ilm jääb jätkuvalt muutlikuks, siis võib seda juhtuda ka edaspidi.

Pakendite sorteerimise kohta on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris.

Pakendite sorteerimine ajab segadusse? Sellele on lihtne lahendus

Pakendite sorteerimise kohta on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris.

Esmaspäeval, 17. oktoobril 2022 kell 11.00–16.00 olete oodatud Võrru, kus kultuurimajas Kannel leiab aset seminar "Kas ja kuidas hakkame väärindama biojäätmed ja tootmise biolagunevaid...

Seminar Võrus: Kas ja kuidas hakkame väärindama biojäätmed ja tootmise biolagunevaid kõrvalsaadusi?

Esmaspäeval, 17. oktoobril 2022 kell 11.00–16.00 olete oodatud Võrru, kus kultuurimajas Kannel leiab aset seminar "Kas ja kuidas hakkame väärindama biojäätmed ja tootmise biolagunevaid kõrvalsaadusi?"

Rõuge Vallavalitsuse senine korraldatud jäätmeveo leping lõpeb 31. jaanuaril 2022. Uus leping algab 1. veebruaril 2022, see põhineb Võru maakonna ühisel korraldatud jäätmeveo hankel, mis viidi...

Korraldatud jäätmeveo hinnad alates 1.02.2022

Rõuge Vallavalitsuse senine korraldatud jäätmeveo leping lõpeb 31. jaanuaril 2022. Uus leping algab 1. veebruaril 2022, see põhineb Võru maakonna ühisel korraldatud jäätmeveo hankel, mis viidi...

Korraldatud jäätmeveo hinnad Rõuge vallas alates 1.09.2018 Jäätmemahuti suurus, m 3 Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes...

Korraldatud jäätmeveo hinnad alates 1.09.2018

Korraldatud jäätmeveo hinnad Rõuge vallas alates 1.09.2018 Jäätmemahuti suurus, m 3 Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes...

Alates 01.09.2018 muutub prügiveo hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas. Järgnevalt püüame selgitada prügiveo hinnatõusu tagamaid. Ragn-Sells AS esitas tänavu 15. veebruaril Rõuge...

Septembri algusest muutub Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas prügiveo hind

Alates 01.09.2018 muutub prügiveo hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas. Järgnevalt püüame selgitada prügiveo hinnatõusu tagamaid. Ragn-Sells AS esitas tänavu 15. veebruaril Rõuge...