Jäätmemajanduse korraldus Rõuge vallas

Kelle poole pöörduda?

 • Margit Päkk, Rõuge valla keskkonnaspetsialist 
  5346 7448, margit.pakk@rougevald.ee
 • Rõuge jäätmejaama operaator – 5437 0075
 • Haanja piirkond: 5301 7901
 • Martin Hütsi, Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist
  529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee
 • Olev Mõttus, Rõuge piirkonna haldusspetsialist
  505 3143, olev.mottus@rougevald.ee

Kasulikud lingid: 

Jäätmevaldkonna blanketid

Rõuge jäätmejaam 

OÜ Rõuge Kommunaalteenus 

Jäätmekogumispunktid Haanjas, Missos ja Mõnistes

Rõuge valla jäätmehoolduseeskiri 

Segapakendikonteinerid – asukohad ja tühjendamise graafikud

Korraldatud jäätmeveo hinnad

Kuhu viia vanad patareid ja akud Rõuge vallas?

 Väärarvamusi jäätmekäitlusest 

 Segaolmejäätmed on liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk.
Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, suitsukonid, kasutatud pabernõud, peegli- ja klaasikillud, katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne) jms.

 

Jäätmemajandusega seotud uudised ja teated

« Tagasi

Korraldatud jäätmeveo hinnad alates 1.02.2022

Rõuge Vallavalitsuse senine korraldatud jäätmeveo leping lõpeb 31. jaanuaril 2022. Uus leping algab 1. veebruaril 2022, see põhineb Võru maakonna ühisel korraldatud jäätmeveo hankel, mis viidi läbi 2019. aastal.

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri alates 01.02.2022

Segaolmejäätmed

Paber ja papp

Lisateenused

 

Segaolmejäätmed

Mahuti suurus / m³

Ühe jäätme-mahuti
tühjendus (km-ta)

EUR

Ühe jäätme-mahuti
tühjendus (km 20%) EUR

Ühe jäätme-mahuti
ühe kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe jäätme-mahuti
ühe kuu rent
(km 20%) EUR

Jäätmemahuti
müügihind
(km-ta) EUR

Jäätmemahuti
müügihind
(km 20%) EUR

Ettemakstud

jäätmekott 0,14

2.99

3.59

-

-

0.27

0.32

kuni 0,05

jäätmekott

1.07

1.28

-

-

-

-

kuni 0,08

1.71

2.05

2.50

3.00

39.17

47.00

kuni 0,14

2.99

3.59

2.50

 3.00

39.17

47.00

kuni 0,24

4.49

5.39

3.00

3.60

50.00

60.00

kuni 0,37

 6.44

 7.73 

3.00

 3.60

 88.33

 106.00

kuni 0,66

 10.19

 12.23

 6.00

 7.20

 180.00

 216.00

kuni 0,80

 12.35

 14.82

 8.00

 9.60

 190.00

 228.00

kuni 1,10

 16.26

 19.51

 9.00

 10.80

 220.00

 264.00

kuni 1,50

 22.18

 26.62

 12.00

 14.40

 -

 -

kuni 2,50 

35.33 

42.49

 17.00

 20.40

 950.00

 1,140.00

kuni 4,50

 63.59

 76.31

 19.00

 22.80

 1,100.00

 1,320.00

Tagasi algusesse

Paber ja papp

Mahuti suurus / m³

Ühe jäätme-mahuti
tühjendus (km-ta)
EUR

Ühe jäätme-mahuti
tühjendus (km 20%) EUR

Ühe jäätme-
mahuti ühe
kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe jäätme-mahuti ühe kuu rent (km 20%) EUR

Jäätmemahuti
müügihind
(km-ta) EUR

Jäätmemahuti
müügihind
(km 20%) EUR

kuni 0.24 

0.00

 0.00

 3.00

 3.60

 50.00

 60.00

kuni 0,37

 0.00

 0.00

 3.00

 3.60

-

-

kuni 0,66

 0.00

 0.00

 6.00

 7.20

 180.00

 216.00

kuni 1,10

 0.00

 0.00

 9.00

 10.80 

 220.00

 264.00

kuni 2,50

 0.00

 0.00

 17.00

 20.40

 950.00

 1,140.00

kuni 4,50

 0.00

 0.00

 19.00

 22.80

 1,100.00

 1,320.00

Tagasi algusesse

Lisateenused

Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused: 

EUR (km-ta) 

EUR (km 20%)

0,14–0,37 m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord***

 15.00

 18.00

0,60–1,10 m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord***

 18.00

 21.60

1,50–4,50 m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord***

 30.00

 36.00

Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini alates 100 meetrist

 9.59

 11.51

Kilekottidesse pakendatud juhuslikud konteinerivälised jäätmed ettetellimisel kuni 50 liitrine kilekott/tk

0.99

 1.19

Kliendi värava või tõkkepuu avamine ja avamiseks kasutatava puldi või võtme haldamise tasu/kuu

 9.59 

 11.51

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50 m3 ja suurem konteiner** €/tk

 40.00

 48.00

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner** €/tk

 16.50

 19.80

Lepingu, veograafiku, arve, võlateate saatmine tasumata arvete kohta korduv paberkandjal väljastamine, kord

 3.20

 3.84

Lisa olmeprügi m3

 25.00

 30.00

Mahuti käsitransport jäätmeveokini (11–25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) €/tk

 3.83

 4.60

Mahuti käsitransport jäätmeveokini (üle 25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) €/tk

 9.59

 11.51

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu*, 1m³

 25.00

 30.00

Tagasi algusesse

* Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalselt.
**Ei rakendata kuni 29.02.2020 ja kontsessiooni lõppemisel.
***Lisatakse konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Graafikuvälise olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse tavahinnakirjast 15% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahindadega.
Olmejäätmete kogumisel võrdub tühisõit vastava mahuti tühjendamise hinnaga.
Üürikonteineri ümbervahetamisel või teisaldamisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Ettemakstud jäätmekott 140 l hind koos veoga 4.04 €.

 

AS Eesti Keskkonnateenused
Artelli 15, Tallinn 15551

www.keskkonnateenused.ee

Klienditeenindus: 738 6700, tartu@keskkonnateenused.ee