Rõuge valla jäätmekogumispunktid

Rõuge vallas asuvad jäätmekogumispunktid Haanjas, Missos ja Mõnistes. Need on avatud kokkuleppel piirkonna haldusspetsialistidega:

  • Haanja ja Misso piirkond – Jüri Kukk (5301 7901, juri.kukk@rougevald.ee)
  • Mõniste ja Varstu piirkond – Martin Hütsi (529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee)

Jäätmekogumispunktid on mõeldud jäätmete liigiti kogumiseks. Jäätmeid võetakse vastu vaid Rõuge valla elanikelt.

Jäätmekogumispunktides saavad valla elanikud tasuta ära anda järgmisi jäätmeliike:

  1. Haanja jäätmepunkt – ohtlikud jäätmed
  2. Misso jäätmepunkt – ohtlikukd jäätmed
  3. Mõniste jäätmepukt – ohtlikud jäätmed, vanarehvid, elektroonika

Ohtlikud jäätmed on õlijäägid, õlifiltrid, patareid ja akud, ravimid ja kraadiklaasid, värvijäätmed jms.

Suurtes kogustes ja suuremat valikut jäätmeid võetakse kõigilt Rõuge valla elanikelt vastu Rõuge jäätmejaamas.

Informatsiooni jäätmemajanduse korralduse, jäätmete vastuvõtu kohta saab Rõuge vallamajast telefonil 5346 7448 (keskkonnaspetsialist Margit Päkk).

Hoiame koduvalla puhtana!