Rõuge valla jäätmekogumispunktid

Rõuge vallas asuvad jäätmekogumispunktid Haanjas, Missos ja Mõnistes. Need on avatud kokkuleppel piirkonna haldusspetsialistidega:

  • Jüri Kukk, Haanja ja Misso piirkonna haldusspetsialist
    5301 7901, haanjahaldus@rauge.ee
  • Martin Hütsi, Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist
    529 5247, mõnistehaldus@rauge.ee

Jäätmekogumispunktid on mõeldud jäätmete liigiti kogumiseks. Jäätmeid võetakse vastu vaid Rõuge valla elanikelt.

Jäätmekogumispunktides saavad valla elanikud tasuta ära anda järgmisi jäätmeliike:

  1. Haanja jäätmepunkt – ohtlikud jäätmed
  2. Misso jäätmepunkt – ohtlikukd jäätmed
  3. Mõniste jäätmepukt – ohtlikud jäätmed, vanarehvid, elektroonika

Ohtlikud jäätmed on õlijäägid, õlifiltrid, patareid ja akud, ravimid ja kraadiklaasid, värvijäätmed jms.

Suurtes kogustes ja suuremat valikut jäätmeid võetakse kõigilt Rõuge valla elanikelt vastu Rõuge jäätmejaamas.

Informatsiooni jäätmemajanduse korralduse, jäätmete vastuvõtu kohta saab Rõuge vallamajast telefonil 785 9322 (keskkonnaspetsialist Reet Rannik).

Hoiame koduvalla puhtana!