Korraldatud jäätmeveo hinnad


Korraldatud jäätmeveo hinnad Rõuge vallas alates 1.09.2018

Vedaja AS Eesti Keskkonnateenused, jäätmeliik: segaolmejäätmeid

Jäätmemahuti suurus, m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes ilma km-ta

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes  km-ga

0,08

0,89

1,07

0,14

1,56

1,87

0,24

2,67

3,20

0,37

4,12

4,94

0,66

7,34

8,81

0,80

8,90

10,68

1,10

12,24

14,69

1,50

16,69

20,03

2,50

27,82

33,38

4,50

50,07

60,08

 

Korduma kippuvad küsimused seoses prügiveoteenuse pakkuja muutusega Haanja piirkonnas alates 1.09.2018

Alates septembri algusest muutub endise Haanja valla piirkonnas prügiveoteenuse pakkuja: Ragn-Sellsi asemel hakkab teenust osutama Eesti Keskkonnateenused. Prügiveoteenuse hind muutub peale Haanja piirkonna ka Rõuge ja Misso piirkonnas, kuid neis kahes piirkonnas jääb prügivedajaks jätkuvalt Eesti Keskkonnateenused (loe selle kohta ka siit).

Muutus on tekitanud palju küsimusi, kuna endise Haanja valla piirkonna jäätmevaldajatel tuleb sõlmida uus leping, lähtuda uuest prügiveo ja konteinerite rendi hinnakirjast, ära tuleb lahendada ka eelmiselt prügivedajalt renditud konteineri tagastamine või väljaost. Oleme koondanud kokku korduma kippuvad küsimused, millega on vallavalitsuse poole seoses muutustega pöördutud.

Kas senise prügivedaja Ragn-Sellsi rendikonteinerite äravedu on tasuta?
Rendikonteinerite äravedu on tasuta kuni 30.09.2018. Alates 1.10.2018 on tasuline, vastavalt hinnakirjale. Tagastatav konteiner peab olema puhas, palume teavitada Ragn-Sellsi, kui olete ise konteineri puhtaks pesnud. Määrdunud konteinerite äratoomise tasule lisandub konteineri pesemise tasu.

Kuidas saan osta Ragn-Sellsilt renditud konteineri: kas pean teatama kirjalikult või telefoni teel?
Konteineri ostu soovist palutakse teada anda e-kirja teel tartu@ragnsells.com või telefoni teel 606 0439.

Mis saab siis, kui rendikonteinerit ei jõuta septembris ära vedada Ragn-Sellsist tulenevatel põhjustel? Kas oktoobris pean mahuti äraveo eest tasuma?
Kui konteineri äravedu lükkub oktoobrisse Ragn-Sellsist tulenevatel põhjustel, siis on ära viimine kliendi jaoks tasuta. Võib lisanduda konteineri pesemise tasu.

Kuidas käituda, kui minuni ei ole jõudnud ühtegi teadet prügiveoteenust lõpetavalt Ragn-Sellsilt?
Sel juhul palub Ragn-Sells ühendust võtta, kirjutades e-kirja aadressil tartu@ragnsells.com või helistades telefoninumbril 606 0439.

Kui olen Ragn-Sellsilt tellinud pakendikonteineri tühjenduse, kas saan edaspidi ka seda teenust Ragn-Sellsilt tellida?
Ragn-Sells osutab piirkonnas jätkuvalt nende jäätmete kogumise teenust, mida korraldatud jäätmevedu ei hõlma. Nendes küsimustes saab taas lisainfot e-aadressil tartu@ragnsells.com või telefonil 606 0439.

Kas Eesti Keskkonnateenuste rendikonteineri toomine on tasuline?
Rendikonteinereid tuuakse kohale tasuta ühe kuu jooksul alates veo algusest ja siis, kui selleks on ettevõttele esitatud kirjalik sooviavaldus. Haanja piirkonnas tuuakse rendikonteiner tasuta kohale kuni 30. septembrini.

Kui kellelgi on konteineri kättesaamisega väga kiire, siis on väiksematele konteineritele võimalik ka ise järele minna, kuid see tuleb eelnevalt kokku leppida. Eesti Keskkonnateenuste Tartu kontor asub Tähe 108 ja on avatud tööpäeviti kella 9–17. Tartu kontorisse võib soovi korral viia ka allkirjastatud prügiveolepingud.

Kas ma saan Eesti Keskkonnateenustelt rentida 1,5 m3 suurust konteinerit?
AS Eesti Keskkonnateenused ei rendi 1,5 m3 suuruseid konteinereid, kuid pakub rendiks 1,1 m3 jäätmemahuteid. Need on plastist nelja rattaga ja kõikidele tänapäeva nõuetele vastavad jäätmekonteinerid.

Kui olen ise soetanud 1,5 m3 konteineri, kas Eesti Keskkonnateenused tühjendab seda?
AS Eesti Keskkonnateenused teenindab kõiki jäätmeveoki tõsteseadmega ühilduvaid jäätmemahuteid, kaasa arvatud 1,5 msuurused mahutid. Küll aga soovitame vanad 1,5 msuurused mahutid välja vahetada, sest varasemalt on sellise suurusega jäätmemahutitega juhtunud mitu rasket õnnetust. Nende konstruktsioon ei ole stabiilne, nad võivad väga kergesti ümber kukkuda, mistõttu kujutavad ohtu konteineri kasutajatele ning lastele.

Mida tähendab ettemakstud 140-liitrine prügikott?
Ettemakstud 140-liitrine prügikott on prügiveoettevõtte logodega punast värvi prügikott, mida on võimalik endale osta kas jäätmekonteineri asemel kohtadesse, kuhu jäätmeveok ei pääse (sellisel juhul lepitakse kokku näiteks mõni ligipääsetav koht, kuhu koti saab tühjenduspäevaks tuua) või saab ka tavakonteinerile lisaks kõrvale panna, kui jäätmeid peaks rohkem tekkima. Ettemakstud koti puhul makstakse kohe kotti kätte saades ka tühjenduse tasu ja hiljem selle eest eraldi arvet ei lisandu.

Kõnealuseid kotte saab osta Rõuge vallamajast ja teenusekeskustest. Alates 1. septembrist kehtima hakkava hinnakirja järgi on ühe prügikoti hind 2,19 eurot.

Kuidas ma saan muuta teenuse osutaja poolt välja pakutud veograafikut?
Väljapakutud veograafikut saab muuta kirjaliku sooviavalduse alusel siis, kui edastate allkirjastatud lepingu. Kui leping allkirjastatakse paberkandjal, siis on võimalik endal käsitsi teha parandusi nii veosageduse kohta, jäätmekonteineri mahu kohta kui ka tellija andmete täpsustamise kohta.

Kui edastate lepingu elektroonilisel teel ja digiallkirjastatult e-kirja aadressile tartu@keskkonnateenused.ee, siis saate oma graafiku muutmise soovist lihtsalt juurde kirjutada.

Kas ma saan graafikujärgselt tellida konteineri tühjendust 56 päeva tagant?
56-päevast (st ca 2 kuu tagant) veograafikut Eesti Keskkonnateenused ei paku, kuna selline graafik ei ühti nende logistikareeglitega, mida ettevõte oma veoringe koostades järgib.

Kas Haanja piirkonnas kõigile majapidamistele tagatakse soovi korral 28 päeva tagant konteineri tühjendus?
Anname endast parima, et kõik soovijad saaksid soovi korral 28 päeva tagant konteineri tühjenduse. Kindlasti on vaja graafiku tihedamaks muutmiseks kliendi kirjalikku sooviavaldust ja allkirjastatud lepingut.

Soovin lepingut sõlmida Eesti Keskkonnateenuste veebilehel, kuid seal ei ole võimalik veosageduseks märkida kord kvartalis. Kuidas seda märkida?
Kvartalivedusid ei ole võimalik www.keskkonnateenused.ee veebilehelt rippmenüüst valida, sest näiteks tiheasutusega aladel ei võimalda jäätmeseadus kvartali sagedusega vedusid. Kodulehe kaudu andmete edastamisel tuleb vastav soov märkida ära kõige alumisse märkuste lahtrisse, kuhu saab täpsustuseks kirjutada kõike seda, mis lepingu sõlmimise seisukohast on oluline.

Soovin lepingut sõlmida Eesti Keskkonnateenuste veebilehel: kuidas märkida jäätmekonteineri asukohta?
Jäätmekonteineri asukoha all on mõeldud jäätmekonteineri kaugust võimalikust peatumiskohast. Ratastega konteinerid peavad paiknema selliselt, et jäätmeveoki võimalik peatumise koht poleks kaugemal kui 10 meetrit konteinerist. Konteineri vedamise teekond peab olema teega samal tasapinnal kõva kattega pind. Juhul kui konteinereid tuleb liigutada käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit, siis on tegu tasulise lisateenusega ja selline teenus tuleb vedajalt lepingu alusel tellida.

Eesti Keskkonnateenuste veebilehel lepingu sõlmisel näitab Haanja valda, kuigi sellist administratiivüksuste enam ei ole. Kas pean lepingu sõlmimiseks küsitud andmeid täites valima Haanja valla?
Jah, kodulehel palume lähtuda vanadest haldusüksustest, kuna uued haldusüksuste piirid ei ühti veel jäätmeveopiirkondadega.

Kas Eesti Keskkonnateenused tuleb infot jagama ka kohapeale?
Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindaja võtab Haanja piirkonnas vastu 22. augustil Haanja teenusekeskuses kell 10–15 ja 24. augustil Ruusmäe rahvamajas kell 10–15. Klienditeenindaja juures saab vormistada lepingut, muuta jäätmeveo graafikut, saada teavet konteinerite ostu, rendi ja jäätmeveo korralduse kohta. Allkirjastatud lepinguid võib tuua ka (muul päeval augusti jooksul) Haanja teenusekeskusesse, mis on tööpäevadel lahti kell 8–16.30. Kellel võimalik, palume lepingud sõlmida Eesti Keskkonnateenuste veebilehe kaudu www.keskkonnateenused.ee. Lepingud palume sõlmida augustikuu jooksul. Teavet saab küsida ka Eesti Keskkonnateenuste infotelefonil 738 6700.

Kas jätkuvalt on võimalik soetada konteiner mitme eramu peale?
Jäätmevaldajatel on võimalik jäätmeid koguda ka ühisesse jäätmekonteinerisse. Ühise konteineri kasutamise puhul tuleb sõlmida omavaheline kirjalik kokkulepe ning üks eksemplar tuua Rõuge vallavalitsusse. Vastava vormi leiab Rõuge valla veebilehelt www.rauge.ee/korraldatud-jaatmevedu (kokkuleppe vormi leiab lehe allosas seotud failide loendist).

Kui ma oma eramut aastaringi ei kasuta, kas mul on õigus taotleda prügiveo vabastust või harvemat jäätmevedu?
Jäätmevaldajal on õigus taotleda vallavalitsuselt luba harvemaks tühjendussageduseks kui vastavas piirkonnas kehtivas korras on sätestatud (korrad leitavad www.rauge.ee/korraldatud-jaatmevedu). Ühtlasi saab taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust teatud tähtajaks. Harvema tühjendussageduse ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise otsuses lähtub vallavalitsus järgmistest mõjuvatest põhjustest: kinnistul ei elata või majapidamist ei kasutata alaliselt või jäätmevaldaja elab ajutiselt väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda ja esitab kehtiva lepingu teisest elukohast.

Selleks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Taotluse leiab valla kodulehelt www.rauge.ee/korraldatud-jaatmevedu (taotluse vormi leiab lehe allosas seotud failide loendist).

Küsimuste korral palume pöörduda valla keskkonnaspetsialisti Jaanus Tanilsoo poole telefonil 785 9322 või e-kirjaga keskkond@rauge.ee.

Septembri algusest muutub Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas prügiveo hind

 

Alates 01.09.2018 muutub prügiveo hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas. Järgnevalt püüame selgitada prügiveo hinnatõusu tagamaid.

Ragn-Sells AS esitas tänavu 15. veebruaril Rõuge vallavalitsusele taotluse endise Haanja valla territooriumil korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmiseks, arvestades Haanja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korras sätestatut. Peamiseks taotluse põhjenduseks oli olmejäätmete käitlushindade tõus Iru jäätmepõletusjaamas, palgakulude ja kütusehindade tõus ning teemaksu kehtestamisega lisandunud kulud. Muutunud oludes ei pidanud ettevõte võimalikuks samadel tingimustel teenindamist jätkata.

Rõuge vallavalitsus ei nõustunud teenustasu muutmisega endise Haanja valla territooriumil. Põhjuseks oli Ragn-Sellsi soov kehtestada ka prügikonteineritele rendihind, kuigi Haanja vallavolikogu 11.12.2014 vastu võetud määruse nr 21 „Haanja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord ja Haanja valla jäätmevaldajate registri asutamine" järgi ei kuulu konteinerite rendihind jäätmeveo teenustasu hulka.

Ragn-Sells pöördus uuesti Rõuge vallavalitsuse poole, et lõpetada ennetähtaegselt Haanja vallaga 16.07.2015 sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping. Lepingu täitmise viimaseks päevaks seati 31.08.2018. Tekkis oht, et Haanja piirkond võib jääda vabaturu tingimustesse, mis oleks tõenäoliselt kaasa toonud hinna mitmekordistumise ja seda vaid mõneks kuuks. See oleks tekitanud ka olukorra, kus Haanja piirkonna jäätmevaldajatele oleks prügiveo tasu muutunud lühikese aja jooksul mitu korda.

Olukorra lahendamiseks pöördus Rõuge vallavalitsus Eesti Keskkonnateenused AS-i poole palvega kaaluda võimalust alustada Haanja piirkonna teenindamist varem, kui oli esialgu planeeritud (Eesti Keskkonnateenused pidi alustama Haanja piirkonnas vedu 02.11.2018). Eesti Keskkonnateenused nõustus ettepanekuga, seades omakorda tingimuseks hinnatõusu, mis hõlmaks juba kogu Rõuge valla territooriumit: alates 1.09.2018 tõuseks hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas ning alates 2.07.2019 hakkaks uus hind kehtima Mõniste ja Varstu piirkonnas.

Prügiveo hinnatõusu põhjuseks toodi välja asjaolu, et jäätmete käitluskulu on alates tänavu 1. jaanuarist suurenenud 87,5%. 

Käitlushinna sedavõrd järsk ja prognoosimatu kasv tuleneb asjaolust, et Iru põletustehas, kuhu prügi viiakse, on loobunud kahepoolsete lepingute sõlmimisest ning hangib edaspidi jäätmeid enampakkumise korras: kes pakub kõrgeima nn värava hinna, saab hankega määratud perioodil jäätmeid tehasele tarnida hankega määratud mahus ja hankel pakutud kõrgeima hinnaga. Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallast moodustunud ühise veopiirkonna hankel oli Eesti Keskkonnateenustel pakkumise esitamise ajal (16.11.2016) Iru põletustehasega kehtiv leping kuni 1.06.2017 ja ühtlasi teadmine, et Iru tehas soovib koostöölepingut jätkata. 2017. aastal muutis Iru tehas aga senist strateegiat ning loobus edasisest koostööst ja lepingust.

Rõuge vallavalitsus nõustus Eesti Keskkonnateenused ASi ettepanekuga tõsta alates 1.09.2018 prügiveo hinda endise Haanja, Misso ja Rõuge valla piirkonnas. Augustikuu jooksul teavitab Eesti Keskkonnateenused Misso ja Rõuge piirkonnas elavaid jäätmevaldajaid hinnatõusust ning Haanja piirkonna jäätmevaldajatele saadetakse uued lepingud koos hinnakirja ja veograafikuga.

Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindaja võtab Haanja piirkonnas vastu 22. augustil Haanja teenusekeskuses kell 10–15 ja 24. augustil Ruusmäe rahvamajas kell 10–15. Klienditeenindaja juures saab muuta jäätmeveo graafikut, anda üle allkirjastatud lepingud ning saada teavet konteinerite ostu, rendi ja jäätmeveo korralduse kohta. Allkirjastatud lepinguid võib tuua ka Haanja teenusekeskusesse, mis on tööpäevadel lahti kell 8–16.30. Kellel võimalik, palume lepingud sõlmida Eesti Keskkonnateenuste veebilehe kaudu www.keskkonnateenused.ee. Lepingud palume sõlmida augustikuu jooksul.

Teavet saab küsida ka Eesti Keskkonnateenuste infotelefonil 738 6700.

 

Eesti Keskkonnateenused pakub konteinerite renti alates septembrist hinnaga 5,04 eurot kuus, mis tähendab, et Rõuge ja Misso piirkonnas muutusi selles osas ei tule. Küll aga tuleb rendihinnaga arvestada Haanja piirkonna inimestel, kellelt senine vedaja Ragn-Sells konteineri renditasu ei võtnud. Seepärast soovitame läbi kaaluda, kas eelistada rendikonteinerit või see endale osta. Infot rendikonteineri tagastamise või välja ostmise kohta saadab Ragn-Sells otse prügivaldajatele.

 

Prügikonteinerite tühjendamiskorra uus hinnakiri Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas alates 1.09.2018

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (eur)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (eur)

Segaolmejäätmed

0,08

0,89

1,07

0,14

1,56

1,87

0,24

2,67

3,20

0,37

4,12

4,94

0,66

7,34

8,81

0,80

8,90

10,68

1,10

12,24

14,69

1,50

16,69

20,03

2,50

27,82

33,38

4,50

50,07

60,08

 

Korraldatud jäätmeveo info endise Rõuge ja Misso valla territooriumi jäätmevaldajatele, kehtib kuni 31.08.2018

 

Alates 1.veebruarist 2017 teostab korraldatud jäätmevedu Rõuge vallas olmejäätmete ja paberi- ja kartongijäätmete vedu sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Olmejäätmete hinnakiri.

Olmejäätmete kogumine ja vedu

       

Konteineri maht /m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta 20%) EUR

Ühe konteineri tühjendus km(20%) EUR

Ühe konteineri ühe kuu üür (km-ta) EUR

Ühe konteineri ühe kuu üür (km 20%) EUR

Jäätmemahuti müügihind        (km-ta) EUR

Jäätmemahuti müügihind             (km 20%) EUR

Jäätmekott

(kuni 10 kg)

1,32

1,58

-

-

-

-

kuni 0,08

0,75

0,90

4,20

5,04

38,42

46,10

kuni 0,14

1,32

1,58

4,20

5,04

38,42

46,10

kuni 0,24

2,26

2,71

4,20

5,04

48,00

57,60

kuni 0,37

3,49

4,19

4,20

5,04

80,00

96,00

kuni 0,60

5,66

6,78

4,20

5,04

-

-

kuni 0,66

6,22

7,46

4,20

5,04

150,00

180,00

kuni 0,80

7,54

9,05

4,20

5,04

160,00

192,00

kuni 1,10

10,37

12,44

4,20

5,04

190,00

228,00

kuni 1,50

14,15

16,97

4,20

5,04

-

-

kuni 2,50

23,58

28,30

4,20

5,04

550,00

660,00

kuni 4,50

42,44

50,93

4,20

5,04

690,00

828,00

                    Graafikuvälisel olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse 30% kõrgemat

                     teenustasu võrreldes tavahindadega

 

K              Kokkuleppel rakendatavad

                lisateenused

 

 

 

 

EUR       (km-ta)

EUR           (km 20%)

Kilekottidesse pakendatud puulehtede ja pügatud muru laadimine ja vedu, * 1 m3

 

30,00

36,00

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu,* 1 m

30,00

36,00

Konteineri paigaldus, teisaldus ringivahetus kuni 1,1m3 konteiner, tk **

 

 

10,00

12,00

Konteineri paigaldus, teisaldus ringivahetus  1,5m3 ja suurem konteiner, tk **

 

 

14,06

16,87

Mahuti käsitransport jäätmeveokini kuni 0,60 m3 ratastel konteiner(10 -25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk

 

3,83

4,60

Mahuti käsitransport jäätmeveokini kuni 0,60 m3  ratastel konteiner (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk

 

9,59

11,51

Kliendi värava või tõkkepuu avamine ja avamiseks kasutatava puldi või võtme haldamise tasu, kuu

 

9,59

11,51

Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini alates 151 meetrist, kord

 

 

 

9,59

11,51

0,14-0,36 m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu!)***

 

 

10,00

12,00

0,60-1,10 m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu!)***

 

 

12,00

14,40

1,50-4,50 m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu!)***

 

 

20,00

24,00

Jäätmete väljaveograafiku korduv saatmine kliendi soovil posti teel (ei rakendu e-posti teel saates), tk

 

2,00

2,40

Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljastamine kliendi soovil, tk

 

 

3,20

3,84

Kordusarve, korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta, kord

 

 

 

3,20

3,84

*Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalselt.

 

 

**Ei rakendata kuni 28.02.2017 ja kontsessiooni lõppemisel

       

 

***Lisatakse konteineri tühjendustasu vastavalt  kehtivale hinnakirjale

 

Ettemakstud jäätmekott 140 liitrit hind koos veoga 1,90 €/tk.

 

Olmejäätmete kogumisel võrdub tühisõit vastava mahuti tühjendamise

hinnast 30%, kuid mitte vähem kui 1 €.

 

Paberijäätmete kogumisel on tühisõidu maksumus 3,84 €.

     

 

Üürikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub tasu

konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Tekkinud küsimustega pöörduda valla keskkonnaspetsialisti Jaanus Tanilsoo poole (785 9322, 5346 7448, keskkond@rauge.ee).
 
 

Endises Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas kehtinud jäätmeveoga seotud õigusaktid