Korraldatud jäätmeveo hinnad


Korraldatud jäätmeveo hinnad Rõuge vallas alates 1.09.2018

Jäätmemahuti suurus, m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes ilma km-ta

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes  km-ga

0,08

0,89

1,07

0,14

1,56

1,87

0,24

2,67

3,20

0,37

4,12

4,94

0,66

7,34

8,81

0,80

8,90

10,68

1,10

12,24

14,69

1,50

16,69

20,03

2,50

27,82

33,38

4,50

50,07

60,08


Vedaja: AS Eesti Keskkonnateenused, jäätmeliik: segaolmejäätmed.

Korduma kippuvad küsimused seoses prügiveoteenuse pakkuja muutusega Haanja piirkonnas alates 1.09.2018

Alates 2018. aasta septembri algusest muutus endise Haanja valla piirkonnas prügiveoteenuse pakkuja: Ragn-Sellsi asemel hakkas teenust osutama Eesti Keskkonnateenused. Prügiveoteenuse hind muutus peale Haanja piirkonna ka Rõuge ja Misso piirkonnas, kuid neis kahes piirkonnas jäi prügivedajaks jätkuvalt Eesti Keskkonnateenused (loe selle kohta ka siit).

Muutus on tekitanud palju küsimusi, kuna endise Haanja valla piirkonna jäätmevaldajatel tuli sõlmida uus leping, lähtuda uuest prügiveo ja konteinerite rendi hinnakirjast, ära lahendada ka eelmiselt prügivedajalt renditud konteineri tagastamine või väljaost. Sellesse artiklisse on koondatud korduma kippuvad küsimused, millega on vallavalitsuse poole seoses muutustega pöördutud.

Kas senise prügivedaja Ragn-Sellsi rendikonteinerite äravedu on tasuta?

Rendikonteinerite äravedu on tasuta kuni 30.09.2018. Alates 1.10.2018 on tasuline, vastavalt hinnakirjale. Tagastatav konteiner peab olema puhas, palume teavitada Ragn-Sellsi, kui olete ise konteineri puhtaks pesnud. Määrdunud konteinerite äratoomise tasule lisandub konteineri pesemise tasu.

Kuidas saan osta Ragn-Sellsilt renditud konteineri: kas pean teatama kirjalikult või telefoni teel?

Konteineri ostu soovist palutakse teada anda e-kirja teel tartu@ragnsells.com või telefoni teel 606 0439.

Mis saab siis, kui rendikonteinerit ei jõuta septembris ära vedada Ragn-Sellsist tulenevatel põhjustel? Kas oktoobris pean mahuti äraveo eest tasuma?

Kui konteineri äravedu lükkub oktoobrisse Ragn-Sellsist tulenevatel põhjustel, siis on ära viimine kliendi jaoks tasuta. Võib lisanduda konteineri pesemise tasu.

Kuidas käituda, kui minuni ei ole jõudnud ühtegi teadet prügiveoteenust lõpetavalt Ragn-Sellsilt?

Sel juhul palub Ragn-Sells ühendust võtta, kirjutades e-kirja aadressil tartu@ragnsells.com või helistades telefoninumbril 606 0439.

Kui olen Ragn-Sellsilt tellinud pakendikonteineri tühjenduse, kas saan edaspidi ka seda teenust Ragn-Sellsilt tellida?

Ragn-Sells osutab piirkonnas jätkuvalt nende jäätmete kogumise teenust, mida korraldatud jäätmevedu ei hõlma. Nendes küsimustes saab taas lisainfot e-aadressil tartu@ragnsells.com või telefonil 606 0439.

Kas Eesti Keskkonnateenuste rendikonteineri toomine on tasuline?

Rendikonteinereid tuuakse kohale tasuta ühe kuu jooksul alates veo algusest ja siis, kui selleks on ettevõttele esitatud kirjalik sooviavaldus. Haanja piirkonnas tuuakse rendikonteiner tasuta kohale kuni 30. septembrini.

Kui kellelgi on konteineri kättesaamisega väga kiire, siis on väiksematele konteineritele võimalik ka ise järele minna, kuid see tuleb eelnevalt kokku leppida. Eesti Keskkonnateenuste Tartu kontor asub Tähe 108 ja on avatud tööpäeviti kella 9–17. Tartu kontorisse võib soovi korral viia ka allkirjastatud prügiveolepingud.

Kas ma saan Eesti Keskkonnateenustelt rentida 1,5 m3 suurust konteinerit?

AS Eesti Keskkonnateenused ei rendi 1,5 m3 suuruseid konteinereid, kuid pakub rendiks 1,1 m3 jäätmemahuteid. Need on plastist nelja rattaga ja kõikidele tänapäeva nõuetele vastavad jäätmekonteinerid.

Kui olen ise soetanud 1,5 m3 konteineri, kas Eesti Keskkonnateenused tühjendab seda?

AS Eesti Keskkonnateenused teenindab kõiki jäätmeveoki tõsteseadmega ühilduvaid jäätmemahuteid, kaasa arvatud 1,5 m3 suurused mahutid. Küll aga soovitame vanad 1,5 m3 suurused mahutid välja vahetada, sest varasemalt on sellise suurusega jäätmemahutitega juhtunud mitu rasket õnnetust. Nende konstruktsioon ei ole stabiilne, nad võivad väga kergesti ümber kukkuda, mistõttu kujutavad ohtu konteineri kasutajatele ning lastele.

Mida tähendab ettemakstud 140-liitrine prügikott?

Ettemakstud 140-liitrine prügikott on prügiveoettevõtte logodega punast värvi prügikott, mida on võimalik endale osta kas jäätmekonteineri asemel kohtadesse, kuhu jäätmeveok ei pääse (sellisel juhul lepitakse kokku näiteks mõni ligipääsetav koht, kuhu koti saab tühjenduspäevaks tuua) või saab ka tavakonteinerile lisaks kõrvale panna, kui jäätmeid peaks rohkem tekkima. Ettemakstud koti puhul makstakse kohe kotti kätte saades ka tühjenduse tasu ja hiljem selle eest eraldi arvet ei lisandu.

Kõnealuseid kotte saab osta Rõuge vallamajast ja teenusekeskustest hinnaga 2,19 eurot.

Kuidas ma saan muuta teenuse osutaja poolt välja pakutud veograafikut?

Väljapakutud veograafikut saab muuta kirjaliku sooviavalduse alusel siis, kui edastate allkirjastatud lepingu. Kui leping allkirjastatakse paberkandjal, siis on võimalik endal käsitsi teha parandusi nii veosageduse kohta, jäätmekonteineri mahu kohta kui ka tellija andmete täpsustamise kohta.

Kui edastate lepingu elektroonilisel teel ja digiallkirjastatult e-kirja aadressile tartu@keskkonnateenused.ee, siis saate oma graafiku muutmise soovist lihtsalt juurde kirjutada.

Kas ma saan graafikujärgselt tellida konteineri tühjendust 56 päeva tagant?

56-päevast (st ca 2 kuu tagant) veograafikut Eesti Keskkonnateenused ei paku, kuna selline graafik ei ühti nende logistikareeglitega, mida ettevõte oma veoringe koostades järgib.

Kas Haanja piirkonnas kõigile majapidamistele tagatakse soovi korral 28 päeva tagant konteineri tühjendus?

Anname endast parima, et kõik soovijad saaksid soovi korral 28 päeva tagant konteineri tühjenduse. Kindlasti on vaja graafiku tihedamaks muutmiseks kliendi kirjalikku sooviavaldust ja allkirjastatud lepingut.

Soovin lepingut sõlmida Eesti Keskkonnateenuste veebilehel, kuid seal ei ole võimalik veosageduseks märkida kord kvartalis. Kuidas seda märkida?

Kvartalivedusid ei ole võimalik www.keskkonnateenused.ee veebilehelt rippmenüüst valida, sest näiteks tiheasutusega aladel ei võimalda jäätmeseadus kvartali sagedusega vedusid. Kodulehe kaudu andmete edastamisel tuleb vastav soov märkida ära kõige alumisse märkuste lahtrisse, kuhu saab täpsustuseks kirjutada kõike seda, mis lepingu sõlmimise seisukohast on oluline.

Soovin lepingut sõlmida Eesti Keskkonnateenuste veebilehel: kuidas märkida jäätmekonteineri asukohta?

Jäätmekonteineri asukoha all on mõeldud jäätmekonteineri kaugust võimalikust peatumiskohast. Ratastega konteinerid peavad paiknema selliselt, et jäätmeveoki võimalik peatumise koht poleks kaugemal kui 10 meetrit konteinerist. Konteineri vedamise teekond peab olema teega samal tasapinnal kõva kattega pind. Juhul kui konteinereid tuleb liigutada käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit, siis on tegu tasulise lisateenusega ja selline teenus tuleb vedajalt lepingu alusel tellida.

Eesti Keskkonnateenuste veebilehel lepingu sõlmisel näitab Haanja valda, kuigi sellist administratiivüksuste enam ei ole. Kas pean lepingu sõlmimiseks küsitud andmeid täites valima Haanja valla?

Jah, kodulehel palume lähtuda vanadest haldusüksustest, kuna uued haldusüksuste piirid ei ühti veel jäätmeveopiirkondadega.

Kas jätkuvalt on võimalik soetada konteiner mitme eramu peale?

Jäätmevaldajatel on võimalik jäätmeid koguda ka ühisesse jäätmekonteinerisse. Ühise konteineri kasutamise puhul tuleb sõlmida omavaheline kirjalik kokkulepe ning üks eksemplar tuua Rõuge vallavalitsusse. Vastava vormi leiab Rõuge valla veebilehelt www.rauge.ee/korraldatud-jaatmevedu (kokkuleppe vormi leiab lehe allosas seotud failide loendist).

Kui ma oma eramut aastaringi ei kasuta, kas mul on õigus taotleda prügiveo vabastust või harvemat jäätmevedu?

Jäätmevaldajal on õigus taotleda vallavalitsuselt luba harvemaks tühjendussageduseks kui vastavas piirkonnas kehtivas korras on sätestatud (korrad leitavad www.rauge.ee/korraldatud-jaatmevedu). Ühtlasi saab taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust teatud tähtajaks. Harvema tühjendussageduse ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise otsuses lähtub vallavalitsus järgmistest mõjuvatest põhjustest: kinnistul ei elata või majapidamist ei kasutata alaliselt või jäätmevaldaja elab ajutiselt väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda ja esitab kehtiva lepingu teisest elukohast.

Selleks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Taotluse leiab valla kodulehelt www.rauge.ee/korraldatud-jaatmevedu (taotluse vormi leiab lehe allosas seotud failide loendist).

Küsimuste korral palume pöörduda valla keskkonnaspetsialisti Reet Ranniku poole telefonil 785 9322 või e-kirjaga keskkond@rauge.ee.