Rõuge valla nädalainfo

Nädal Rõuge vallas: 12.–18. september 2022

Esmaspäev, 12. september

Kell 18.00        Misso 2023. aasta kodukandipäeva arutelukoosolek Misso rahvamajas, lisainfo.

Kolmapäev, 14. september

Viimane päev registreerida Rõuge ja Antsla valla ettevõtjate 21. septembril toimuvale õppereisile Rõuge valla ettevõtjate juurde, lisainfo.

Neljapäev, 15. september

Viimane päev esitada pakkumused perede elamumaa konkursile ja Krabi koolimaja enampakkumisele.

Reede, 16. september

Viimane päev esitada arvamusi ja ettepanekuid Rõuge valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõusse, lisainfo.

Kell 19.00        Film „Kõrb" (Eesti 2022) Suure Muna kohviku kinos, lisainfo.

Laupäev, 17. september

Kell 10.00        Kapituulutus ehk kirbukas Rõuge rahvaajas, lisainfo.

Kell 17.00        Sänna kultuurimõisa kinosalong: dokumentaalfilm „Keelepäästja" ja vestlus keelepäästja Indrek Parkiga, lisainfo.

Kell 18.00        XVI külapillimeese päev Krabi rahvamajas, lisainfo.

Pühapäev, 18. september

Viimane päev esitada ettepanekuid Rõuge valla arengukavasse ja selle lisadesse, lisainfo.

Kell 10.00        Veoautokross 2022 VI etapp Matsi krossirajal, lisainfo.

Kell 15.00        LÜKKUB EDASI! Pühapäevane pärastlõuna Misso rahvamajas lükkub edasi seoses näidendi peategelase haigestumisega.

Eelinfot

Esmaspäev, 19. september:

 • Viimane päev registreerida oma saun Rõuge valla sünnipäeva saunapeole, lisainfo.
 • Kell 14.00 Miksteatri etendus „Võti" Mõniste rahvamajas, lisainfo.

Pühapäev 25. september:

 • Kell 14.00 Rõuge kiriku tornikuke ja tornikera õnnistamine ning paigaldamine (kell 14 jumalateenistus, kell 15 kuke ja kera paigaldus)..

Tööpakkumised

 • Rõuge vallavalitsus kuulutas välja konkursi maaspetsialisti ametikoha täitmiseks Kandideerida saab 15. septembrini, lisainfo.
 • Rõuge Noorsootöö Keskus pakub tööd Mõniste piirkonna noorsootöötajale (0,75 kohta). Kandideerida saab 15. septembrini, lisainfo.
 • Varstu Kool pakub tööd matemaatikaõpetajale, lasteaiaõpetajale ja lasteaiaõpetaja abile. Kandideerimine 18. septembrini, lisainfo.
 • Mõniste hooldekodu Pihlakobar pakub alates septembri lõpust ajutist tööd koristajale, lisainfo.

Vallavalitsuse teated ja muu info

 • Rõugõ valla sünnüpääväl saa sanna! Rõuge valla sünnipäeva tähistatakse sel aastal avatud saunadega ja saunapeoga. Oma saunaga osalemiseks tuleb see registreerida hiljemalt 19. septembril, lisainfo.
 • Alates 15. septembrist saab Põlva ja Võru maakonnas kasutada sotsiaaltranspordi teenust. Selle klientideks on inimesed, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu  ei saa kasutada ühistransporti, ning kelle abivajaduse on hinnanud  kohalik omavalitsus, lisainfo.
 • Rõuge vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Krabi koolimaja. Pakkumusi saab esitada 15. septembrini, lisainfo.
 • 5.–18. septembrini on uuendatud Rõuge valla arengukava ja selle lisad avalikul väljapanekul. Avalikustamise ajal saab veel esitada ettepanekuid nii arengukavasse kui selle lisadesse. Avalikule väljapanekule järgneb avalik arutelu 21. septembril Rõuge rahvamajas, lisainfo.
 • Rõuge Vallavalitsus annab teada Rõuge valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 15.08.–16.09.2022. Avalikud arutelud toimuvad oktoobrikuu alguses, lisainfo.
 • Rõuge vallavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel korteri Haanjas. Pakkumisi saab teha 10. oktoobrini oksjonikeskkonnas Osta.ee, lisainfo.
 • Mõniste Kooli arengukava avalik väljapanek toimub 12.–25. septembrini 2022. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekuid tutvustatakse avalikul arutelul 28. septembril kell 17–19 Mõniste koolis, lisainfo.
 • Sel nädalal toimub metsloomade suukaudne vaktsineerimine marutaudi vastu kuni 50 kilomeetri raadiuses Venemaa maismaapiirist, lisainfo.
 • Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutuseks andmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. september, lisainfo.
 • Maikuust oktoobrini viib Läti uuringufirma SIA Vides Eksperti kõigis Balti riikides läbi maakasutuse ja maapinna statistika uuringut, mis puudutab ka meie vallas asuvaid maatükke, lisainfo.
 • Info vallavalitsuse töötajate puhkuste kohta leiab valla kodulehelt.

Koolitused, konkursid toetusvõimalused ja muu

 • Rõuge ja Antsla valdade ettevõtjate koostööprojekti raames kutsutakse kõiki ettevõtjaid kahe valla vastastikustele ettevõtjate õppereisidele. Rõuge valla ettevõtjatele minnakse külla 21. septembril (registreerimine 14. septembrini) ja Antsla valla ettevõtjatele 28. septembril (registreerimine 21. septembrini), lisainfo.
 • Käimas on Rõuge valla perede elamumaa konkurss, millega müüakse sümboolse hinnaga kahe elamumaa krundi hoonestusõigus Rõuge alevikus. Taotlusi võetakse vastu 15. septembrini, lisainfo.
 • Töötukassa Võrumaa osakond kutsub kõiki virtuaalsele infotunnile „Tööpakkumised ja töötamine avalikus sektoris", mis toimub teisipäeval, 13. septembril kell 10–11, lisainfo.
 • KredEx kutsub korteriühistute esindajaid 13. septembril infopäevale, kus räägitakse KredExi toetustest, laenudest ja käendustest. Registreerimine hiljemalt 12. septembril, lisainfo.
 • Kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub kõiki kogukondi esitama oma väärtuspõhiste ürituste ideid Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi. Taotlusvoor on avatud 15. septembrini, lisainfo.
 • LHV pank toetab kohalikke kogukondi, kes soovivad ehitada või taastada mõne unarusse jäänud hoone või objekti, mis tooks inimesed kokku ja pakuks neile uut väärtust. Ideid oodatakse kandideerima 27. septembrini, lisainfo.
 • Septembrikuu jooksul saab esitada ideid Rõuge valla 2023. aasta kaasavasse eelarvesse. Ideid oodatakse vallavalitsuse kehtestatud vormil 30. septembriks, ellu viiakse kaks kuni 15 000 eurot maksvat ideed, mis saavad rahvahääletusel enim hääli, lisainfo.
 • Kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub 14–19-aastaseid Lõuna-Eesti noori osalema kultuurihuviliste arenguprogrammi „Tartu 2024 Extended". Kandideerida saab 30. septembrini, tegevused algavad oktoobris, lisainfo.
 • 1. oktoobrini saab esitada taotlusi Rõuge valla mittetulundustegevuse vooru. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega, lisainfo.
 • 3. oktoobrini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, lisainfo.
 • Eesti Töötukassa kutsub 20.–23. septembril toimuvale virtuaalsele töö- ja karjäärimessile, lisainfo.

Anname hoogu!

 • MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed palub lahkete inimeste ja ühenduste abi uue päästedepoo ehitamise toetuseks. Ehitust saab toetada, tehes ülekande MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed arvelduskontole EE242200221050059767 (selgitus: Rõuge päästedepoo ehituseks), lisainfo.
 • Luutsniku külaselts valmistab ette koduloolise raamatu „Ühe kogukonna mitu nägu" väljaandmist ning palub lahkete toetajate abi raamatu valmimiseks nii rahaliselt kui erinevate materjalidega (pildid, lood). Rahalise annetuse saab kanda külaseltsi arvelduskontole Swedbankis (EE552200221079439151 – MTÜ LUUTSNIKU KÜLASELTS, selgitus: RAAMAT), lisainfo.

Huvitegevus Rõuge vallas (täieneb)

Haanja rahvamajas:

 • Eakate võimlemine – toimumisajad ja muu info selgumisel.
 • Kohtumiste galerii ­ kord kuus (üks kuu Haanjas, teine kuu Ruusmäel). Korraldaja Sirje Pärnapuu, osalus 1 euro.
 • Mälumänguõhtu (kord kuus) kolmapäeval kell 18.30. Küsimuste koostaja Rannar Susi, osalus 3 eurot.
 • Laulu- ja tantsurühm Rüärääk igal neljapäeval kell 13.00. Juhendajad Merike Kapp ja Jelena Nurk.
 • Haanja Tantsu Mängu Laulu Seltsi tantsuproov igal neljapäeval kell 19.00, juhendaja Ulvi Toomik.
 • Bändipruuv igal reedel kell 19.00, kontakt Kalmer Vodi.
 • Seltskonnatants igal pühapäeval kell 18.00, juhendaja Riho Lehiste.
 • Näitepunt „PRUNT" proov – jooksev graafik, juhendaja Riina Kööts.
 • Kalligraafia – toimumisajad ja muu info selgumisel.
 • Käsitööring – toimumisajad ja muu info selgumisel.
 • Õpime praktikutelt – kord kuus (üks kuu Haanjas, teine kuu Ruusmäel). Korraldaja Sirje Pärnapuu, osalus 2 eurot).

Misso rahvamajas:

 • Vähemalt kuue paari huviliste olemasolul algab seltskonnatantsu kursus. Registreerimine kuni septembrikuu lõpuni, lisainfo.
 • Line-tantsurühm alustab hooaega kolmapäeval, 12. oktoobril kell 17 Misso rahvamajas.
 • Mälumänguhooeag algab pühapäeval, 9. oktoobril kell 11 Misso rahvamajas, lisainfo.
 • Eakate tantsurühm Meelespea ootab oma ridadesse uusi tantsijaid, lisainfo.

Ruusmäe rahvamajas:

 • Kohtumiste galerii kord kuus (üks kuu Haanjas, teine kuu Ruusmäel). Korraldaja Sirje Pärnapuu, osalus 1 euro.
 • Tantsurühm Rõõmu-Liine teisipäeval kell 17.00, juhendaja Anne Heier.
 • Rogosi bändi proov igal kolmapäeval kell 19.00, juhendaja Aare Russe.
 • Jooga igal neljapäeval kell 18.00. Juhendaja Marianne Suurmaa, osalus 11 eurot.
 • Rogosi lauluansambel igal reedel kell 17.00, juhendaja Edith Oppar.
 • Õpime praktikutelt – kord kuus (üks kuu Haanjas, teine kuu Ruusmäel). Korraldaja Sirje Pärnapuu, osalus 2 eurot.

Rõuge rahvamajas:

 • Talvine 10-etapiline mälumängusari algab 20. septembril kell 19, lisainfo.
 • Segarahvatantsurühm Käsikäes – juhendaja Kaisa Hallop (5573 3824, prooviaeg P kell 17.00 saalis).
 • Naisrahvatantsurühm Kadrid – juhendaja Merike Helekivi (5358 3147, prooviaeg P kell 11.00 saalis).
 • Memmede rühm Murueided – juhendaja Riina Kööts (506 1267, prooviaeg E kell 15.00 saalis).
 • Rõuge segakoor – juhendaja Ive Ruusamäe (5302 6770, prooviaeg E kell 18.30 saalis).
 • Viitina meesansambel – juhendaja Ive Ruusamäe (5302 6770, prooviaeg K kell 18.00 saalis).

Terviseklubi Siruta kutsub trenni Rõuge kooli spordihoonesse: teisipäeviti kell 18–19 lihastreening ja neljapäeviti kell 18–19 Bodyart. Lisainfo telefonil 5557 8422 (Terje Raju) ja Facebookis Siruta grupis.

Näitused, muuseumid ja külastuskohad

Rõuge valla raamatukogudes:

 • Haanja raamatukogu lugejad saavad kasutada pakiautomaadi põhimõttel toimivat raamatukappi, lisainfo.

Haanja raamatukogu

 • 31. oktoobrini „Valik retsepte: mida teha õuntega ja seentega?" – väljapanek hoidise- ja retseptiraamatutest, kust leiab ideid, kuidas kasutada koduaias olevaid õunu ja metsas leiduvaid seeni.
 • 31. oktoobrini „Tõnu Õnnepalu 60" – väljapanek Tõnu Õnnepalu loomingust. Tõnu Õnnepalu (kirjanikunimega ka Emil Tode ja Anton Nigov) on sündinud 13. septembril 1962 Tallinnas Nõmmel. Ta on eesti proosakirjanik, luuletaja ja tõlkija.
 • 31. oktoobrini „Minu esimesed tarkuseraamatud" – väljapanek lastele.

Krabi raamatukogu

 • 30. septembrini „Stephen King 75" – väljapanek Stephen Kingi raamatutest. Ta on sündinud 21. septembril 1947 Portugalis. Stephen King on USA ulme- ja õudusulmekirjanik.

Kuutsi raamatukogu

 • 30. septembrini „Ülle Kauksi 60" – väljapanek autori loomingust.
 • 30. septembrini „Einar Sander 90" – loomingu väljapanek.
 • 30. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – raamatunäitus tutvustab tiitlikandjaid meie looduses.

Luutsniku raamatukogu

 • 12. detsembrini Lugemisbingo!
 • 30. detsembrini „Luutsniku raamatukogu 105" – ajalugu sõnas ja pildis.

Misso raamatukogu

 • 15. septembrini „Minu kodu ootab remonti ..." – remontimist abistavate raamatute väljapanek, ideede generaator.
 • 25. septembrini „Suvi kestab veel …"  suvelugemist eesti autoritelt.
 • 15. detsembrini „Püha puu – pihlakas" – pihlakas on 2022. aasta puu

Mõniste raamatukogu

 • 31. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – fakte ja jutte valitute kohta.

Nursi raamatukogu

 • Septembrikuus saab vaadata järgmisi väljapanekuid: „Luise Vaher 110", „Einar Sanden 90", „Tõnu Õnnepalu 60", „Ülle Kauksi 60", „Mari Saat 75", „Mattias Johann Eisen 165", „Hilja Valtonen 125".
 • 31. detsembrini raamatunäitused „2022. aasta lind – Metskurvits", „2022. aasta loom – Pruunkaru", „2022. aasta puu – Pihlakas".

Ruusmäe raamatukogu

 • 31. detsembrini „Ruusmäe raamatukogu 100".
 • Rõuge raamatukogu
 • 30. septembrini „Teeme remonti suvel" – remondiraamatute väljapanek.
 • 30. septembrini „Ravime ennast terveks ravimtaimedega" – välja on pandud ravimtaimede raamatud.
 • 4. oktoobrini Eesti Rahvusraamatukogu rändnäitus „25 kauneimat Eesti raamatut 2021".
 • 1. oktoobril Rõuge raamatukogu 100. sünnipäeva tähistamine – raamatukogu juubeli tähistamine koos külalistega, külalisesineja Erki Koort.
 • 15. oktoobrini Marie Under „Taevaminek: legend" – valik Marie Underi luuletusi.

Varstu raamatukogu

 • 30. septembrini „Elust ja loomingust: Mari Saat 75 ja Tõnu Õnnepalu 60" – väljapanekuga tähistame kahe Eesti kirjaniku tähtpäevi. Säde on Tõnu Õnnepalu sõnul väga oluline. Tema sõnul võib küll kirjutada, ent kui puudub säde, tundub kõik kirjapandu elutu. "Kirjutamine sunnib kuskilt elu üles otsima."
 • 31. oktoobrini „Valguse, varjude ja värvide võlu" – raamatunäitus tutvustab kunstiloome põhitõdesid. Leidke tehnika, mis köidab, ja püüdke sügise värvimängud lõuendile või paberile. Maali seinale riputades või sõbrale kinkides rõõmutsete oma kunstiande üle. Tabavalt on öeldud, et üks pilt on väärt tuhat sõna. 
 • 31. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – raamatunäitus pakub võimalust tutvuda järjekordsete tiitlikandjatega meie looduses.
 • 31. detsembrini „Varstu puudutusega" – kodulooline püsinäitus teeb tuttavaks piirkonna ajalooga ja annab ülevaate autoritest, kes on end Varstu kultuurilukku kirjutanud.

Alaveski loomapark on külastamiseks avatud ainult eelneval kokkuleppel, lisainfo.

Filmi Vargamäe külastuskeskus on avatud kuni 15. septembrini N–P kell 10–17, lisainfo.

Mõniste talurahvamuuseum on septembri lõpuni avatud E–P kell 10–17. Külastada saab erinevaid haridusprogramme, lisainfo.

Rogosi mõisa muuseumitoad on suvel avatud T–L kell 12–18, samal ajal avatud ka mõisa kohvik. Pühapäeviti kell 14 ja 15 giidituurid, lisainfo. Mõisa ümbruses ja pargis saab jalutada igal ajal ja ilma ette teatamata.

RMK Pähni külastuskeskus on avatud K–R kell 11−16 ning ettetellimisel, lisainfo.       

Rõuge kunstikuur on selleks hooajaks suletud.

Rõuge Ööbikuoru infokeskus ja käsitöö müük on selleks hooajaks suletud.

Suure Munamäe vaatetorn on avatud iga päev kell 10−17. Vaatetornis on avatud müstiline kogemusnäitus „Haanimaa lugu" lisainfo.

Tegusat nädalat!

Kui soovite kavasse lisada ka oma kogukonna üritusi, huvialaringe ja muid tegemisi, siis kirjutage aadressile kommunikatsioon@rauge.ee (Viivika Nagel, kommunikatsioonispetsialist).