Rõuge valla üldplaneeringu koostamine

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Rõuge Vallavalitsus koostöös AS-ga Kobras on koostanud Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse.