Sotsiaaltransport Võru ja Põlva maakonna elanikele

Alates 2020. aasta 14. septembrist saavad Põlva ja Võru maakonna inimesed kasutada sotsiaaltransporditeenust. Teenust korraldab Kagu Ühistranspordikeskus ja veoteenust osutab OÜ Abuss. 

Teenust osutatakse Sotsiaalministeeriumi ja Kagu ÜTK vahel sõlmitud lepingu alusel. Lepingu aluseks on „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" toetuse andmise tingimused ja teenust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja kohalike omavalitsuste eelarvevahenditest.

Sotsiaaltranspordi klientideks on kõik Põlva- ja Võrumaa elanikud, kes ei saa oma tervisliku erivajaduse tõttu kasutada ühistransporti. Isikute abivajadust sotsiaaltransporditeenuse saamise õiguse osas hindab kohalik omavalitsus.

Teenuse vajadusel tuleb esmalt pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poole.

KUIDAS?

Sõitude tellimine

Sõidu tellimiseks anna oma sõidusoovist teada Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakonda, helistades oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile. Tellimuse võib saata ka e-posti teel.

 Spetsialisti nimi

 Piirkond

Telefoninumber

 Meiliaadress

 Maire Grosmann

 Rõuge 

 5330 0153

 raugesotsiaal@rauge.ee

 Maie Kalnapenkis

 Haanja

 523 7065

 haanjasotsiaal@rauge.ee

 Marika Heinvee 

 Misso

 5340 3744 

 missosotsiaal@rauge.ee

 Egle Veinberg

 Mõniste 

 5307 3260 

 monistesotsiaal@rauge.ee

 Signe Arumäe

 Varstu

 5334 1640

 varstusotsiaal@rauge.ee

Samadelt telefoninumbritelt saab küsida vajaminevat lisainformatsiooni. 

OLULINE! 

Oma sõidusoovist anna teada võimalikult varakult – kohe, kui saad teada sõiduvajaduse.

Sõit telli vähemalt kaks tööpäeva ette, see annab sulle õiguse saada teenust sulle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saab tellimust täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Anna täpne info oma sõidu kohta: mis kuupäeval, kuhu, mis kell, mis eesmärgil, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt kasutada tõstjaid, kandetooli, kanderaamimadratsit, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita omavalitsust esimesel võimalusel sulle sobival viisil – helistades, saates e-kirja või sõnumi. Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

Sõitmine

Vajalikke sõite tehakse ööpäevaringselt kogu Eesti territooriumil.

Operaatoril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda võrreldes kliendi soovituga kuni tunni jagu varasemat kohalejõudmise aega ja/või hilisemat tagasisõiduaega. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

Kui tagasisõidu aega ei ole võimalik sõidu tellimise ajal prognoosida, siis on tagasisõidu ooteaeg kuni 1 tund.

Sõidukeid, millega teenust osutatakse, on kahesuguseid:

  • sõidukid, milles on lisaks juhile veel neli istekohta ja pagasiruum. Üks nendest kohtadest on sobiv ratastoolis istuvale sõitjale.
  • sõidukid, mis osutavad raamitransporti ehk lamava inimese vedu.

Palju teenus maksab?

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel ühekordne „sisenemistasu" . Tasu kehtib sõidule alates kodust avaliku teenuseni ja tagasi sama päeva sees. 

  • Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas – 3eurot
  • Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakonda (Valga- ja Tartumaa) – 8 eurot
  • Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis – 20 eurot

Saatja sõidab kliendiga kaasa TASUTA. 

Tasumise viisid

Projekti käivitumise algetapil saab sõidu eest tasuda vaid sularahas, projektimeeskond tegeleb ka IT-lahenduse välja töötamisega. Selle valmides on võimalik kasutada ühiskaarti (elektrooniline kontaktivaba kaart) ning kasutatavad on ka muud elektroonilised makseliigid.

Milline näeb välja sõiduk, mis sulle teenust osutab?

Mis saab juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii, nagu eelnevalt kokku lepitud?

Kui oled oma tagasisõidu kokku leppinud ja sa ei jõua kokkulepitud kohta, siis tuleb helistada juhile, kes sind ootab. Räägi talle, kus sa asud, miks viibid ja kui palju sul umbes veel aega läheb. 

Sõitu alustades küsi alati sind teenindava juhi telefoninumbrit. 

Lisainfo: 517 2455 (Arne Tilk, Kagu ÜTK sotsiaaltranspordi projektijuht)

Sotsiaaltransporditeenus

 

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Sotsiaaltransporditeenus on vajalik juhtudel, kui inimesel ei ole võimalik kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot, näiteks puudub ratastooliga sisenemise võimalus bussi või rongi, liikumis- või nägemiskahjustuse tõttu ei saa inimene juhtida isiklikku sõiduvahendit. Teenuse kaudu tagatakse inimesele transpordivahend, mis vastab tema vajadustele, näiteks transpordivahend, mis on kohandatud ratastooliga sisenemiseks. Teenuse eesmärk on toetada puudega inimeste või nende hooldajate töötamist ja õppimist, samuti nende iseseisvat elu ja ühiskonnaelus osalemist. Kohalik omavalitsus võib sotsiaaltransporditeenust pakkuda ka laiemale sihtrühme, näiteks eakatele, riskiperedele jt, kellel puuet määratud ei ole, kuid kelle ühiskonnaelus osalemine võib eri põhjustel olla takistatud.