"Ühe kogukonna mitu nägu" – Luutsniku külaselts valmistab ette omakandi koduloolist raamatut

Luutsniku külaselts on ette võtnud projekti, mille eesmärk on välja anda raamat Võru maakonna Vana-Laitsna valla ajaloost ja loodusest ning haridus- ja kultuuriloost tänapäevani. Käsitletav piirkond hõlmaks 1919.–1932. aastatel eksisteerinud Rõuge kihelkonna Vana-Laitsna valla alasid (Luutsniku, Kilomani jt külad). Käsitlus hõlmaks ka Vabadussõja järel Läti alla läinud alasid (Korneti) ja sealseid eestlasi.

Ajalooline ülevaade algaks põhiliselt 17. sajandist, mil Rootsi kuninga Gustav II Adolfi läänistamiste ajal toodi rüütlimõis 1630. aastal Vana-Laitsnasse.

Idee raamatust on küpsenud kohaliku Valdur Tanilsoo ja Õie Kenderi peas juba aastast 1999, piirkonna ajalugu on uuritud juba 1970. aastatest. Töö käigus on kogutud hulk materjali, sh fotosid, kaarte, dokumente, kirju, mälestusi, ent kindlasti on vaja koguda ja läbi töötada täiendavalt materjali.

Raamat saab kindlasti illustreeritud rikkaliku pildimaterjaliga, sh fotod olulisematest isikutest, kes on piirkonna käekäiku mõjutanud.

Teemad (praeguseks kogutud materjali põhjal, need peatükid võivad töö käigus jooksvalt muutuda):

  • I Piirkonna geograafia ja loodusolud

Asend ja geoloogia. Arheoloogiamälestised (Kalmeti mägi, kalmistu), põlispuud ja kõrgendikud, metsad, veekogud. Apekalnsi (Oppa) kihelkonnast. Rõuge kihelkonnast. Piirkonna külad läbi aegade. Eesti ida- ja lõunapiiri ajaloost. Transport, teed ja sillad: Riia-Pihkva kivitee, postitee. (T. Raidi käsitlust vaadata). Ajaloolised kaardid. Rahvapärimus ja legendid (kui neid on).

  • II Üldine ajalugu

Muinas- ja keskaeg (põgusalt), Rootsi aeg, tsaariaeg, Vabadussõja sündmused, Eesti Vabariik, kaitseliit ja piirivalve, II maailmasõda ja repressioonid, metsavendlus, Nõukogude aeg, taasiseseisvumine ja tänapäev (sh eestlastest Lätis).

  • III Hariduselu

Vennastekoguduse liikumine. Esimesed koolid Rõuge kihelkonnas 18. sajandil. Luutsniku kool (selle kohta on palju materjali). Pundi, Kiikri, Paiki koolid. Nimekamad haridus- ja kultuuritegelased.

  • IV Põllumajandus ja seltsielu

Mõisad (Vana-Laitsna, Luutsniku). Talude ja elanike nimekirjad. Laitsna rahva palvekiri 1924. aastast. Vana-Laitsna vallamaja. Nimekamad ja edukamad talunikud. Laitsna laat. Veskid. Kõrtsid. Põllumeeste Selts. Luutsniku Piimatalituse Ühisus. Laitsna Vabatahtlik Tuletõrje Ühing. Kolhoos "Külvaja" Luutsnikus. Põllumajanduse olukord peale 1990. Vana-Laitsna vallamaja. Luutsniku-Korneti Selts. Luutsniku raamatukogu.

Kirjandust:

Ahto Kaasik. Võrokestel on Lätis oma maalinn. Loodusesõber, nr 2, 2015.

Aili Valb. 105 aastat raamatukogu Luutsnikul. Mägede Hääl: Rõuge valla leht, 28.4.2022, leht 3.

J. Ellen. Siin elab LEEN. Säde: lasteleht, 27.10.1965.

Jaan Loog. Minu kodukoht Luutsniku. 2003. (käsikiri)

Juhani Püttsepp. Prangli Jaan viipab meile Korneti mäe otsast. Loodusesõber, nr 2, 2015.

Jüvä Sullõv. Vana-Laitsna võrokõisi keelest. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat. 8. Tartu, 2009. Lk 126–134.

Kalev Kalkun. Korneti eestlased on piiri taga kinni. Kultuur ja Elu, nr 4, 1998, lk 25-27.

Katre Palo. Uue Rõuge valla üks vanim, Luutsniku raamatukogu. Lõunaleht, 30.11.2017, leht 15.

Küllo Arjakas. Veclaicene ehk Vana-Laitsna eestlased. Loodusesõber, nr 2, 2015.

Leili Rinne. Kolle jääb soojendama.

Liana Allas. Luutsniku külast Võrumaal USA Põhja-Michigani osariiki. Ja tagasi juurte juurde. Wõrumaa Teataja, 2.7.2022, leht 9.

Liana Allas. Luutsniku raamatukogu – ajalooga maja, töö läbi õnne- ja valupisarate. Võrumaa Teataja, 14.6.2022, leht 5.

Rein Raudvere. Vana-Laitsna lätistub. Maaleht 7.10.2004.

Terje Lõbu. Vana-Laitsna valla eestlased ja Läti riik. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2002 = Annales Litterarum Societatis Esthonicae 2002. Tartu, 2004. ISSN 1406-8486. Lk. 267–296.

Terje Lõbu. Vana-Laitsna valla eestlaste kooliteed. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat. 8. Tartu, 2009. Lk 117–125.

Timo Palo. Väike-Palkna on Eesti sügavaim piiriveekogu. Eesti Loodus, nr 10, 2016, lk 38–39.

Tõnu Raid. Eesti piiride tekkimine. (käsikiri)

Tõnu Raid. Eesti-Läti piiri rajamine. 27.02.2008. (käsikiri)

Ajakirjandusallikaid on võimalik digitaalselt leida märksõnu kasutades täiendavalt: dea.digar.ee

Projekti koostas Lauri Suurmaa (ajaloomagister)

Üleskutse: anna raamatu väljaandmisse oma panus!

Kuna raamatu väljaandmine on seotud üpris suurte kulutustega, siis palume sind, hää inimene, kui sul on vähegi võimalik ja asi südamelähedane, meie ettevõtmist rahaliselt toetada. Iga suur asi saab alguse väikesest! Seega on ka sinu väike panus ülioluline!

Konto: EE552200221079439151 (SWEDBANK)

MTÜ LUUTSNIKU KÜLASELTS

Selgitus: RAAMAT

Samas on ka üleskutse: kui kellelgi leidub mõni vana foto või mõni põnev seik, juhtum, legend vms, mis on seotud meie kandiga, siis ootame ka sedalaadi materjali.

Helista või kirjuta: luutsniku.rmk@mail.ee  või 517 6325 (Aili).

Aitäh!