Mittetulundustegevuse toetus

Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega. 

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse määramise korra leiab Riigi Teatajast.

Lühidalt:

 • Toetusvoorud stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlemiseks toimuvad kaks korda aastas: aprillis ja oktoobris. Taotluste esitamise tähtajad on vastavalt 1. aprill ja 1. oktoober. Taotleja võib ühes taotlusvoorus esitada kuni kaks taotlust.
  • Stipendiumi saab taotleda kuni 35-aastane noor kuni 500 eurot aastas.
  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas. 
 • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest.
  • Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest. 
  • Vallale esitatakse kaasfinantseeringu taotlus vabas vormis (soovituslik vorm allpool) koos põhirahastajale esitatud taotluse ja lisadega. Aruanne esitatakse põhirahastaja vormil. 
 • Rahalise omafinantseeringu summa peab kõigi toetuste puhul moodustama vähemalt 10% projekti maksumusest. 
 • Pärast projekti elluviimist esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande koos nõutud lisadega. Kui kasutamata jäänud toetuse summa on suurem kui 10 eurot, tuleb see tagastada.

Taotlus tuleb esitada vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil, saates selle digiallkirjastatuna valla üldmeilile vald@rauge.ee, posti teel aadressile Ööbikuoru 4. Rõuge alevik 66201 või tuues taotluse tööpäevadel vallamaja kantseleisse. 

Juhime tähelepanu, et toetusvoorus osalemiseks peavad varasemalt toetatud ja lõppenud projektide aruanded olema kinnitatud. 

Küsimustele vastab projektispetsialist Kariina Nesenko (projektispetsialist@rauge.ee, 520 6945)

Laadi taotlus- ja aruandevormid alla siit:

Taotlusvormid:

Mittetulundustegevuse toetuse taotlusvorm

Stipendiumi taotlusvorm

Kaasfinantseeringu taotlusvorm

Aruandevormid:

Mittetulundustegevuse toetuse aruandevorm

Stipendiumi aruandevorm

Teadmiseks toetuse saajale

Toetus makstakse taotluses märgitud arvelduskontole. Teie andmed on raamatupidamisele edastatud ning väljamakse sooritatakse esimesel võimalusel. Selleks ei pea te täiendavalt midagi tegema.

Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt vastavalt taotlusvormil märgitud tegevustele. Teatud juhtudel on vallal õigus toetus kas osaliselt või täies mahus tagasi nõuda. Täpsemalt saate sellest lugeda kas korralduselt või Rõuge Vallavolikogu määrusest „Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord".

Kulude abikõlblikkuse periood algas taotluse esitamise päevast ja kestab taotlusvormile märgitud projekti lõpptähtajani. Isegi, kui toetussumma pole veel laekunud, võite soovi korral projektiga seonduvaid kulutusi juba teha ning seejuures kindel olla, et need on abikõlblikud. Palun hoidke kulu- ja maksedokumendid alles, sest vajate neid hiljem aruandluseks.

Avaliku ürituse korraldamisel on toetuse saaja kohustatud ürituse infot kajastama valla infokanalites koos valla sümboolikaga. Et saaksime anda ka oma panuse teie ürituste reklaamimisel, palume toimumise info aegsasti edastada kommunikatsioonispetsialistile (Viivika Nagel, kommunikatsioon@rauge.ee).

Projekti lõppemise kuupäevast ühe kuu jooksul ootame teilt aruannet toetuse kasutamise kohta koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (aruandevormid lisatud manusena, stipendiumi saajad saavad kasutada stipendiumi aruande vormi). Palun tehke seda tähtaegselt ning pidage silmas, et tulevastes toetusvoorudes osalemiseks peavad varasemalt lõppenud projektide aruanded olema esitatud ning valla poolt kinnitatud.

Kui peaks esinema ootamatusi, mis takistavad projekti elluviimist planeeritud perioodi jooksul, võtke palun aegsasti ühendust – ettenägematute probleemide korral on võimalik projekti lõpptähtaja pikendamine. Pikendamist saab taotleda ainult enne projekti lõpptähtaega.

Toetustega seotud info ja abi:
Kariina Nesenko, projektispetsialist
+372 520 6945
projektispetsialist@rauge.ee

2022. aasta I vooru tulemused

Kuni 1. aprillini 2022 oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2022. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu kultuuri- ja külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks. 

Komisjoni ettepanekute ning mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse

1. Rahuldada järgmised taotlused:

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus

Projekti elluviimise algus-
ja lõppkuupäev

1.1

Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ

Mõniste-Ritsiku kiriku hoone peasissepääsu renoveerimise 2. etapp

900,00

01.02–30.11.2022

1.2

Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ

Gaasikütteseadmete soetamine Mõniste-Ritsiku kirikule

440,00

01.05–01.06.2022

1.3

MTÜ Kangsti Külaselts

Kangsti talgupäevad

345,00

01.05–01.11.2022

1.4

Matsi Tehnikaspordiklubi

Matsi krossiraja lipumastid

990,00

01.05–30.12.2022

1.5

Püssä küla selts

Püssä küla hoogtööpäevad 2022

302,20

01.03–30.09.2022

1.6

Võru Invaspordi Klubi

Rõuge Ööbikuoru CUP Boccias 2022

341,50

01.08–30.09.2022

1.7

MTÜ Rajalooja

Rajatähistused

1440,00

01.05–30.11.2022

1.8

MTÜ Kavadi Keskus

Kavadi järve puhastamise eeltööd

1061,64

01.05–31.12.2022

1.9

Rõuge Tantsuselts KÄSIKÄES

Meeste rahvariide särkide ja rühmale sõlgede soetamine

2000,00

04.04–30.12.2022

1.10

Mägilaste Motoklubi

Meeste Vaba Aja Keskuse välitrepi remont

1296,00

10.04–30.09.2022

1.11

MTÜ Sänna Kultuurimõis

Sänna mõisa peahoone renoveerimine

2000,00

01.04–01.10.2022

1.12 

Sänna Külaühing

Paganamaa tõukerattakross

350,00

01.05–31.08.2022 

 

2. Rahuldada osaliselt järgmised taotlused:

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus

Projekti elluviimise algus-
ja lõppkuupäev

2.1

MTÜ Varstu Kirikukontsert

EAÕK Pühade Aleksandrite koori kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus

200,00

01.08–30.09.2022

2.2

MTÜ Nullteater

Paul Kristjani ja Indrek Kalda autorikontsert „Lood ja laulud läbi saja aasta" Hurdaoru talus, Laitsna-Hurda külas

700,00

01.05–01.09.2022

2.3

Audun Palo

Audun Palo osalemine orienteerumise treeningvõistlusel Rootsis

250,00

01.07–31.08.2022

2.4

Nansen Palo

Nansen Palo osalemine orienteerumise treeningvõistlusel Rootsis

250,00

01.07–31.08.2022

2.5

MTÜ Viitina Jahiselts

Viitina kogukonna ühistunde loomine läbi ühistegevuste, kuuritsapüügivõistlus „Viitina Kuurits 25"

1500,00

01.04.2022–01.09.2023

2.6

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Rogosi kodukohvikute päev/kontsert (lisataotlus) ja aastaaegade matkasari 2022

800,00

01.02–31.11.2022

2.7

Sänna Külaühing

Sänna suvepäev 2022

400,00

20.06–30.08.2022

2.8

Haanja Suusaklubi

5. Haanja rahvatriatlon

500,00

01.08.–30.08.2022

2.9

Mehkamaa Pärandihoidmise Selts

Mõniste Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühma 25. aastapäev

500,00

01.05.–01.12.2022

2.10

Haanja Suusaklubi

Haanja noorte treeninglaager

1000,00

01.07–01.09.2022

2.11

MTÜ Õpperetk

Rõuge Rauatalgud 2022

900,00

01.07–30.10.2022

2.12

MTÜ Haki Helü

Aigu om! ürituse korraldamine

1500,00

01.04–31.08.2022

2.13

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Roosa Jakobi Kogudus

Roosa kiriku korrastamine

1000,00

01.05–22.06.2022

2.14

MTÜ Kogemuskeskus

Võru maakonna noorte suvepäevad 2022

1300,00

04.08–05.08.2022

2.15

MTÜ Krabi Külateater

Krabi külateatri osalemine teatrifestivalidel 2022. aastal

500,00

01.06–31.12.2022

2.16

MTÜ Rõuge Veokoerte Klubi

Võistluskelgu soetamine

1500,00

01.04–02.01.2023

2.17

Paganamaa Arendamise MTÜ

XXVIII Paganamaa päevad

1500,00

18.04–31.08.2022

2.18

MTÜ Nursi Tegusad

Nursi küla hooldustehnika

434,00

01.04–01.10.2022

2.19 

Kupatama Motorsport MTÜ

Rõuge rahvaralli

705,00

10.09–16.09.2022

 

3. Jätta toetusvahendite lõppemise tõttu rahuldamata järgmised taotlused:
  Toetuse taotleja Projekti nimi
3.1 MTÜ Filmi Vargamäe Filmi Vargamäe kultuurisuvi 2022
3.2 MTÜ Varstu Kirikukontsert Ott Indermitte, Piret Aidulo ja Toomas Buberti kontserti korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus
3.3 Ruusmäe Jahiselts MTÜ Ruusmäe Jahiseltsi poolt korraldatavate ürituste tarbeks telkide soetamine
3.4 MTÜ Kerema Kultuurikoda Klaver tuleb külla 25! – Rein Rannapi kontserdi korraldamine Rõuges juubelituuri raames 11.06.2022
3.5 Eleanora Rõõmusoks Mikrofoni ja statiivi ost
3.6 Kaspar-Oskar Kramp Õppestipendium Kaspar-Oskar Kramp'ile õpinguteks Hannoveri Muusikakõrgkoolis
3.7 MTÜ Võrumaa Lasterikkad MTÜ Võrumaa Lasterikkad tegevustoetus
3.8 MTÜ Varstu lasteaed-kool Õuesõppe ja puhkeala mööblikomplekt
3.9 MTÜ VANA-ROOSA WÄRK Jaanipäeva aftekas Vana-Roosas 2022
3.10 MTÜ Chancest Kunnapurrõ