Mittetulundustegevuse toetus

Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega. 

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse määramise korra leiab Riigi Teatajast.

Lühidalt:

 • Toetusvoorud stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlemiseks toimuvad kaks korda aastas: aprillis ja oktoobris. Taotluste esitamise tähtajad on vastavalt 1. aprill ja 1. oktoober. Taotlused ja aruanded esitatakse vallavalitsuse kehtestatud vormil. Alates 2020. aastast kaob võimalus taotleda toetusi tagantjärele.
  • Stipendiumi saab üks inimene taotleda kuni 1000 eurot aastas. Võib esitada mitu erinevat taotlust, kuid kokku mitte üle 1000 euro aastas.
  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas. Ühes voorus võib esitada mitu taotlust.
 • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest. Toetusi makstakse  volikogu poolt seatud aastase piirsumma ulatuses. Volikogu saab seda summat muuta lähtudes valla eelarve seisust.
  • Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest. 
  • Vallale esitatakse kaasfinantseeringu taotlus vabas vormis (soovituslik vorm allpool) koos põhirahastajale esitatud taotluse ja lisadega. Aruanne esitatakse põhirahastaja vormil. 
 • Rahalise omafinantseeringu summa peab kõigi toetuste puhul moodustama vähemalt 10% valla poolt antavast summast.
 • Toetuse kasutamise kontroll muutub paremaks. Kui kasutamata jäänud toetuse summa on suurem kui 10 eurot, tuleb see tagasi maksta.

Taotlused tuleb esitada tähtaegselt valla üldmeiliaadressile vald@rauge.ee.

Kogu info taotlemise kohta meie projektispetsialistilt: projekt@rauge.ee, 520 6945.

Laadi taotlus- ja aruandevormid alla siit:

Taotlusvormid:

Mittetulundustegevuse toetuse taotlusvorm

Stipendiumi taotlusvorm

Kaasfinantseeringu taotlusvorm

Aruandevormid:

Mittetulundustegevuse toetuse aruandevorm

Stipendiumi aruandevorm

2021. aasta II vooru tulemused

Kuni 1. oktoobrini 2021 oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2021. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu kultuuri- ja külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse

1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:

  Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus

Projekti
algus- ja
lõppkuupäev

1.1 Han Hendrik Piho Practitioner Diploma in Executive Coaching, Estonian Business School 250 02.11.2021 –09.02.2022
1.2 MTÜ Haanja Suusaklubi Haanja Maraton ja Haanja pikamaa suusaradade hooldus 1500 01.01.2022-31.03.2022
1.3 MTÜ Matsi Tehnikaspordiklubi Noorte talispordipäev 2022 425 01.10.2021-01.10.2022
1.4 MTÜ Rammuka Arendusühing Külatelk 300 01.03.2022-31.03.2022
1.5 MTÜ Rõuge Spordiklubi
Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel võistlussaali ja rendibussi kasutus
1000
15.10.2021-15.02.2022
1.6 SA Võrumaa Arenduskeskus Võro- ja seto noorteFEST 700 01.01.2022-30.10.2022
 
2. Rahuldada osaliselt alljärgnevad taotlused:
  Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti
algus- ja
lõppkuupäev
2.1 Haanimiihhi Nõvvokoda MTÜ Haanimaa festival - Kuuhnluumisõ vägi 1100 10.01.2022-30.09.2022
2.2 Mehkamaa Pärandihoidmise Selts MTÜ Mõniste Päkapikkude kokkutulek 400 15.12.2021-15.02.2022
2.3 Merli Mari Utsal Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks 500 01.10.2021-01.04.2022
2.4 Miia Heleene Utsal Stipendium laskesuusatreeningute ja varustuse toetuseks 500 01.10.2021-30.04.2022
2.5 MTÜ Kangsti Külaselts
Kangsti külaseltsi tegevus
500 01.10.2021-01.10.2022
2.6 MTÜ Misso Avatud Noorteklubi Kohalolu Kogemise Festival II 1000 01.10.2021-31.08.2022
2.7 MTÜ Ruusmäe Noorteklubi Rogosi kodukohvikute päev ja kontsert - kodupaiga 2. päev 700 01.02.2022-30.07.2022
2.8 MTÜ Ruusmäe Noorteklubi Rogosi jõulumaake teisel advendil, 5. detsembril 600 01.11.2021-31.01.2022
2.9 MTÜ Rõuge Filharmoonia Jaanipeebu Kitarrikooli Kümnes Juubel 645 01.10.2021-04.09.2022
2.10 MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus Kaugtööteenuse pakkumine Rõuge alevikus 500 01.10.2021-01.06.2022
2.11 MTÜ Rõuge Veokoerte Klubi
Osalemine rahvusvahelisel ja Euroopa pikimal veokoeraspordi võistlusel Finnmarkslopet 2022, Põhja-Norras
1148 01.10.2021-21.04.2022
2.12 MTÜ Varstu lasteaed-kool Varstu madalseikluspargi kiiged ja tasakaaluliin 800 05.10.2021-30.11.2021
2.13 MTÜ Ääremaa Noored Mõniste noortekeskuse tualettruumi remont 900 01.12.2021-31.03.2022
2.14 Rõuge Kiisupere MTÜ Laste talvelaagri korraldamine Rõuge vallas 300 01.11.2021-15.02.2022
2.15 Sandra Eowyn Karu Toetus õpinguteks ArtEZi Kunstide Ülikoolis Hollandis 500 01.12.2021-28.02.2022
2.16 Seltsing Kõrgepalu Noored Liikumises, ühistegevuses peitub jõud 600 15.12.2021-30.04.2022
2.17 Varstu Kirikukontsert MTÜ Ansambel Helikristallid kontserti korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus 300 01.04.2022-01.07.2022

 

3. Jätta rahuldamata toetusvahendite lõppemise tõttu alljärgnevad taotlused:

  Toetuse taotleja Projejti nimi
3.1 Eesti Meestelaulu Selts Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi ühislaulupäev "Kodu(L)ootus"
3.2 Kaspar-Oskar Kramp Stipendium õpinguteks Hannoveri Muusika Kõrgkoolis
3.3 Kõrgepalu Veeühistu MTÜ Veevarustuse kindlustamine
3.4 Loomekoda Mugul MTÜ Inspireerivate intervjuude sari
3.5 MTÜ Nullteater Hurda Loometalu maja ja suvelava elektri- ning valgussüsteemide täiendamine ja paigaldustööde lõpetamine
3.6 MTÜ Parema Elu Nimel Laaneoru järv
3.7 MTÜ Spordiühing Võru Biathlon Haanja lasketiiru kohtunikemaja katusekatte vahetus
3.8 MTÜ Võrumaa Lasterikkad MTÜ Võrumaa Lasterikkad tegevustoetus

 

2021. aasta I vooru tulemused

Kuni 1. aprillini 2021 oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2021. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu kultuuri- ja külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse rahuldada alljärgnevad taotlused tabelis nimetatud määral:

Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti 
periood
Alaveski loomapark Elu Coronaga Alaveski loomapargis 1000 15.04.2021-30.09.2021
Audun Palo  STIPENDIUM: Audun Palo osalemine treeningvõistlusel Rootsis ja orienteerumisvarustuse soetamine 850 01.07.2021-31.12.2021
Kaspar-Oskar Kramp STIPENDIUM õpinguteks Hannoveri
Muusika Kõrgkoolis (Hochschule für
Musik, Theater und Medien Hannover)
500 01.04.2021-15.07.2021
Matsi Tehnikaspordiklubi Matsi krossirada 20 738 01.06.2021-30.12.2021
Mehkamaa Kultuuriselts Juuripidi / Juuripiten Mehkamaalt 1000 01.04.2021-30.11.2021
Mehkamaa Pärandihoidmise selts

Kauaaegsete muuseumijuhatajate
tänupinkide avamine

500 01.06.2021-30.11.2021
Misso Avatud Noorteklubi Misso väliüritusteks inventar 550 01.05.2021-30.06.2021
Misso Tehnikaspordi Klubi Haagis varustuse transportimiseks 1200 01.04.2020-31.03.2022
Mittetulundusühing Kõrgepalu Veeühistu Veetrassi uuendamine 1000 15.04.2021-15.08.2021
Mittetulundusühing Labritsa Singa, Sakurgi ja Koemetsa külade päev 700 01.06.2021-31.10.2021
Mittetulundusühing Rõuge Golf Rõuge golfiväljakule niiduki soetamine 1400 30.04.2021-31.10.2021
Mittetulundusühing Sänna kultuurimõis Sänna Taevaraja hooldus 1200 01.06.2021-30.08.2021
Mittetulundusühing Vaidava Mälestuspingid Joonase rajale 1000 03.05.2021-31.08.2021
Mittetulundusühing Vana-Roosa Wärk Vana-Roosa kalapäev 2021 500 01.08.2021-31.08.2021
Motoklubi Wildhogs MC

Motoklubi peamaja esimese korruse

põranda valamine

1100 01.05.2021-30.11.2021
MTÜ Folgisellide selts Eesti rahvamuusikatöötluste festival Mehkamaal 1000 01.07.2021-30.09.2021
MTÜ Haanja Suusaklubi 3. Haanja rahvatriatlon 500 01.08.2021-30.08.2021
MTÜ Haki Helü Aigu om! Festivali algatamine 1000 01.06.2021-31.08.2021
MTÜ Kangsti Külaselts Kangsti külaselts 20. 1000 01.06.2021-31.12.2021
MTÜ Krabi jahiselts Krabi Jahiseltsi kanalisatsioonisüsteem 1000 01.06.2021-31.12.2021
MTÜ Krabi Külateater Krabi külateatri osalemine teatrifestivalidel 320 01.06.2021-31.12.2021
MTÜ Luutsniku- Korneti Sõprusselts Luutsniku kodukandipäeva tähistamine 555 01.06.2021-31.08.2021
MTÜ Nullteater

Hurda Loometalu suvelava avamine ja

kahe autorikontserdi korraldamine

1000 01.05.2021-01.10.2021
MTÜ Nuti-Võlur Nuti-Võluri robootikastuudio projekteerimine 1000 01.05.2021-30.11.2021
MTÜ Rajalooja Hooldustehnika matkaradadele 877 01.05.2021-30.11.2021
MTÜ Varstu Kirikukontsert Ansamblite Triskele ja Helikristallid kontsertide korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus 500 01.05.2021-01.09.2021
MTÜ Ääremaa Noored Mõniste piirkonna külade päev muinastulede öö kontserdiga 870 01.05.2021-30.04.2022
Mõniste Koduuurijate seltsing Raamatu "Mõniste piirkonna hariduselu lühiülevaade. Kunagised koolilapsed meenutavad'' väljaandmine 1150 01.05.2021-31.12.2021
Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ Mõniste-Ritsiku kiriku hoone uste vanast värvist puhastamine ja värvimine 400 01.05.2021-31.07.2021
Mägilaste Motoklubi Meeste Vaba Aja Keskuse trepi remont, ehitus, renoveerimine 1300 15.04.2021-30.11.2021
Nansen Palo  STIPENDIUM: Nansen Palo osalemine treeningvõistlusel Rootsis ja orienteerumisvarustuse soetamine 850 01.07.2021-31.12.2021
Paganamaa arendamise MTÜ XXVII Paganamaa päevad 1040 17.04.2021-30.08.2021
Püssa Külaselts Püssa küla hoogtööpäevad 173 01.05.2021-30.09.2021
Püssa Külaselts Püssa küla jaanipäev 288,5 01.06.2021-30.07.2021
Rõuge Kaugtöökeskus Uued oskused ja töötamise viisid kogukonnas 910 01.05.2021-01.11.2021
Rõuge Spordiklubi Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel osalemine 1000 01.09.2021-15.02.2022
Sänna külaühing X Pärlijõe Tõukerattamaraton 420 01.05.2021-31.08.2021
Sänna külaühing Sänna suvepäev 2021 750 20.06.2021-31.08.2021
Varjupaikade mittetulundusühing Võru loomade varjupaik Varjupaikade MTÜ Võru loomade varjupaiga haigetele kassidele puuride ostmine (soetamine) ja transport 220 01.05.2021-01.12.2021
Varstu Kultuuritarõ Rõuge valla noorte ettevõtluslaagri korraldus 1000 04.06.2021-06.06.2021
Võru Ratastooliklubi Rõuge Ööbikuoru CUP boccias 2021 307 01.08.2021-30.09.2021

 

2020. aasta II vooru tulemused

Kuni 1. oktoobrini oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2020. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning toetuse mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:

   Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise
algus ja lõpp
1. MTÜ Kangsti Külaselts Kangsti seltsielu jätk 350,00 01.10.2020 – 01.07.2021
2. Miia Heleene Utsal Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks 1000,00 01.10.2020 – 01.04.2021
3. Merli Mari Utsal Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks 1000,00 01.10.2020 – 01.04.2021
4. MTÜ Misso Avatud Noorteklubi Kohalolu Kogemise Festival 1000,00 01.10.2020 – 31.08.2021
5. Mõniste Kodu-uurijate Seltsing Tunne Mõniste kandi kultuurilugu 686,00 15.10.2020 – 31.05.2021
6. MTÜ Rõuge Spordiklubi Eesti saalijalgpalli karikavõistlustel ja meistrivõistlustel osalemisel rendibussi kasutamine 570,00 01.11.2020 – 15.02.2021
7. MTÜ Spordiühing Võru Biathlon Õhupüssi märklaudade hoidjad Haanja lasketiiru 1676,83 01.12.2020 – 30.03.2021
8. Kaspar-Oskar Kramp Toetus õpinguteks Hannoveri Muusika, Teatri ja Meedia Kõrgkoolis 700,00 01.11.2020 – 01.03.2021
9. Romet Pazuhanitš Rakenduskõrgharidusliku õppe viimase aasta lõpetamine TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias 1000,00 01.09.2020 – 30.06.2021
10. Mägilaste Motoklubi MTÜ Tööriistad Rõuge Meeste Vaba Aja Keskuse rekonstrueerimiseks 987,17 15.10.2020 – 15.03.2021
11. Matsi Tehnikaspordiklubi Noorte motopäev 400,00 01.01.2021 – 30.12.2021

 

2. Rahuldada rahaliste vahendite nappuse tõttu osaliselt alljärgnevad taotlused:

   Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse
suurus
Projekti  elluviimise
algus ja lõpp
1. Alaveski loomapark MTÜ Alaveski loomapargi elujõud 1500,00 10.10.2020– 31.05.2021
2. MTÜ Kõrvipalu Loometalu Pillilaagri Pundi tegevustoetus Rõuge valla laagriteks 500,00 01.01.2021– 01.05.2021
3. MTÜ Motoklubi Sinilind Motorada aastaringselt sõidetavaks 500,00 01.10.2020– 01.11.2020
4. Motoklubi Wildhogs MC Motoklubi peamaja wc-de ehitus 1000,00 01.11.2020– 01.03.2021
5. Rõuge Kiisupere MTÜ Laste suvelaagri korraldamine Rõuge vallas 500,00 01.03.2021– 01.08.2021
6. MTÜ Võrumaa Lasterikkad Lasterikaste perede toetus 1300,00 01.01.2021– 31.12.2021
7. MTÜ Vaidava Mälestuspingid Joonase rajale 500,00 01.01.2021– 01.05.2021
8. Varstu Kirikukontsert MTÜ Tartu Pühade Aleksandrite koguduse koori kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus 300,00 01.12.2020– 31.01.2021
9. Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ Vaimse suunitlusega perelaagri korraldamine 300,00 01.03.2021– 31.08.2021

 

3. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Taotluse rahuldamata
jätmise põhjus
1. MTÜ Rõuge Golf Rõuge golfiväljakule niiduki soetamine Rahaliste vahendite nappus
2. MTÜ Uue-Saaluse Külaselts Uue-Saaluse 7. kodukandipäev 2020 Rahaliste vahendite nappus