Avaliku ürituse korraldamine

 

Korraldades Rõuge vallas avaliku ürituse, tuleb juhinduda Rõuge vallavolikogu 19.06.2018 istungil vastu võetud määrusest  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

 Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Ürituse korraldajat tuleb vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist esitada valda allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Taotlusvormi leiab lehe allosast seotud failide loendist. Taotluse võib tuua vallamajja, teenusekeskustesse või saata digitaalselt aadressil vald@rauge.ee.

Ürituse korraldamiseks vajalikud kooskõlastused teistelt asutustelt tuleb ürituse korraldajal endal hankida ja sedagi tasub teha aegsasti. 

Küsimuste korral võtta julgesti ühendust telefonil 5565 0450 (vallavalitsuse kantselei).