« Tagasi

Teadmiseks maaomanikele: tulemas on maakasutuse ja maapinna statistiline raamuuring, mis võib puudutada ka teie maad

Uuring LUCAS 2022: maakasutuse ja maapinna statistiline raamuuring

2022. aastal maist oktoobrikuuni viiakse Balti riikides Euroopa Komisjoni statistikaameti EUROSTAT tellimusel läbi maakasutuse ja maapinna statistiline uuring LUCAS. Uuring on oluline Euroopa põllumajanduse ja muu poliitika kavandamiseks ja seda viib läbi Läti ettevõte SIA Vides Eksperti.

LUCAS 2022 Eestis

Eestis on uuringusse kaasatud 1229 punkti (vaata kaardil), mis võivad paikneda erinevatel maakasutuse liikidel (põllumaa, rohumaa, metsamaa, hoonestatud territooriumid, transpordivõrgud jne). Geodeedid määravad kindlaks maapinna ja maakasutuse tüübi, rohumaad, melioratsiooni olemasolu ja maastikustruktuuri elemendid.

461 punktist võetakse pinnase pealiskihi proov. Proove analüüsitakse laboris ja neid kasutatakse keskkonnategurite hindamisega seotud eesmärkidel (nt Euroopa pinnasekaartide uuendamiseks, pinnasemudelite valideerimiseks ja pinnases orgaanilise päritoluga süsinikusisalduse kindlaksmääramiseks, mis on oluline kliimamuutust mõjutav tegur). 19 asukohast võetakse täiendav pinnaseproov, et analüüsida selle bioloogilist mitmekesisust.

Pinnast uuriv geodeet töötab täpsete juhiste kohaselt, et valitud punkti kaardistada ja pildistada, seejuures kahjustamata antud punktis asuvat taimkatet.

Keda uuring puudutab?

Uuring on kasulikuks teadmiseks kogu laiemale avalikkusele, kuid puudutab eelkõige meie valla maaomanike, sest uuringupunktid asuvad ka eraomandis oleval maal (vaata kaarti).

Uuringu teostamiseks esitab geodeet vajadusel maaomanikele oma ID-kaardi ja Euroopa Komisjoni statistikaameti EUROSTAT allkirjastatud akrediteerimiskirja.

Kogutud teavet kasutatakse ainult Euroopa tasandi statistika kogumiseks ning see ei kajasta mingeid isikuandmeid ega andmeid maaomandi kohta. Uuringu LUCAS 2022 käigus kogutud andmeid ei kasutata põllumajandustoetuste kontrollimiseks – need ei ole selleks otstarbeks ette nähtud.

LUCAS 2022 uuringu kohta saab lisainfot (inglise keeles) aadressilt  ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview.

Uuringufirma SIA Vides Eksperti palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast!