« Tagasi

Nädal Rõuge vallas: 19.–25. september 2022

Esmaspäev, 19. september

Viimane päev registreerida oma saun Rõuge valla sünnipäeva saunapeole, lisainfo.

Kell 14.00        Miksteatri etendus „Võti" Mõniste rahvamajas, lisainfo.

Teisipäev, 20. september

Kell 16.00        VESTA vaimse tervise tugigrupp mäluhäirete ja dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele Rõuge rahvamajas, lisainfo.

Kell 19.00        Rõuge rahvamaja talvise mälumängusarja esimene etapp, lisainfo.

Kolmapäev, 21. september

Viimane päev registreerida Rõuge ja Antsla valla ettevõtjate 28. septembril toimuvale õppereisile Antsla valla ettevõtjate juurde, lisainfo.

Kell 9.30          Antsla ja Rõuge valla ettevõtjate ringsõit Rõuge valla ettevõtjate juurde, lisainfo.

Kell 17.00        Rõuge valla arengukava avalik arutelu Rõuge rahvamajas, lisainfo.

Neljapäev, 22. september

Kell 14.00        „Õpime praktikutelt!" Haanja raamatukogus: esimesel kohtumisel jagab seeneteadmisi ummamuudu seenehull Mürgü Marje, lisainfo.

Reede, 23. september

Kell 19.00        Film „Mu kullakallid lapsed" (Prantsusmaa 2021) Suure Muna kohviku kinos, lisainfo.

Kell 20.00        Sügishooaja avatantsuõhtu ansambliga Kruiis Rõuge rahvamajas, lisainfo.

Laupäev, 24. september

Kell  7.00         19. Haanja 100 MTB rattasõit võistluskeskusega Kubija hotelli juures, lisainfo.

Kell 10.00        Lõngadega värvimise töötuba Mõniste talurahvamuuseumis, lisainfo.

Pühapäev, 25. september

Kell 14.00        Rõuge kiriku tornikuke ja tornikera õnnistamine ning paigaldamine (kell 14 jumalateenistus, kell 15 kuke ja kera paigaldus), lisainfo.

Kell 14.00        Eestikeelse õigeusu kirikulaulu kontsert Mõniste-Ritsiku kirikus, lisainfo.

Kell 15.30        Veclaicene vokaalansambli kontsert Plaani kirikus, lisainfo.

Tööpakkumised

 • Rõuge vallavalitsus kuulutas välja konkursi maaspetsialisti ametikoha täitmiseks Kandideerida saab 3. oktoobrini, lisainfo.

Vallavalitsuse teated ja muu info

 • Alates 3. oktoobrist muutuvad valla töötajate ja hallatavate asutuste e-posti aadressid ning valla kodulehe aadress, lisainfo.
 • Rõugõ valla sünnüpääväl saa sanna! Rõuge valla sünnipäeva tähistatakse sel aastal avatud saunadega ja saunapeoga. Oma saunaga osalemiseks tuleb see registreerida hiljemalt 19. septembril, lisainfo.
 • Algas kandidaatide registreerimine Rõuge noortevolikogusse. Kandideerimise avaldusi saab esitada 30. septembrini, lisainfo.
 • Alates 15. septembrist saavad Rõuge valla elanikud kasutada sotsiaaltranspordi teenust. Selle klientideks on Põlva ja Võru maakonna inimesed, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu  ei saa kasutada ühistransporti ning kelle abivajaduse on hinnanud  kohalik omavalitsus, lisainfo.
 • Uuendatud Rõuge valla arengukavasse ja selle lisadesse laekunud ettepanekuid tutvustatakse arengukava avalikul arutelul kolmapäeval, 21. septembril Rõuge rahvamajas, lisainfo.
 • Rõuge vallavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel korteri Haanjas. Pakkumisi saab teha 10. oktoobrini oksjonikeskkonnas Osta.ee, lisainfo.
 • Mõniste Kooli arengukava avalik väljapanek toimub 12.–25. septembrini 2022. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekuid tutvustatakse avalikul arutelul 28. septembril kell 17–19 Mõniste koolis, lisainfo.
 • Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. oktoober, lisainfo.
 • Ruusmäe noortekoja juurde saab kuni 30. septembrini tuua oma majapidamises üle jäävaid kõrvitsaid. Neist tehakse kõrvitsakett ning hiljem viiakse kõrvitsad Tallinna loomaaeda, lisainfo.
 • Maikuust oktoobrini viib Läti uuringufirma SIA Vides Eksperti kõigis Balti riikides läbi maakasutuse ja maapinna statistika uuringut, mis puudutab ka meie vallas asuvaid maatükke, lisainfo.
 • Info vallavalitsuse töötajate puhkuste kohta leiab valla kodulehelt.

Koolitused, konkursid toetusvõimalused ja muu

 • Eesti Töötukassa kutsub 20.–23. septembril toimuvale virtuaalsele töö- ja karjäärimessile, lisainfo.
 • Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võrumaal alustab uut õppeaastat Navi seltsimajas kolmapäeval, 21. septembril. Esimese kohtumise teemaks on viirused, esineb professor Irja Lutsar. Loeng algab kell 10.00, lisainfo.
 • Rõuge ja Antsla valdade ettevõtjate koostööprojekti raames kutsutakse kõiki ettevõtjaid kahe valla vastastikustele ettevõtjate õppereisidele. Rõuge valla ettevõtjatele minnakse külla 21. septembril (registreerimine on lõppenud) ja Antsla valla ettevõtjatele 28. septembril (registreerimine 21. septembrini), lisainfo.
 • Septembrikuu jooksul saab esitada ideid Rõuge valla 2023. aasta kaasavasse eelarvesse. Ideid oodatakse vallavalitsuse kehtestatud vormil 30. septembriks, ellu viiakse kaks kuni 15 000 eurot maksvat ideed, mis saavad rahvahääletusel enim hääli, lisainfo.
 • 1. oktoobrini saab esitada taotlusi Rõuge valla mittetulundustegevuse vooru. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega, lisainfo.
 • 3. oktoobrini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, lisainfo.
 • LHV pank toetab kohalikke kogukondi, kes soovivad ehitada või taastada mõne unarusse jäänud hoone või objekti, mis tooks inimesed kokku ja pakuks neile uut väärtust. Ideid oodatakse kandideerima 27. septembrini, lisainfo.
 • Kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub 14–19-aastaseid Lõuna-Eesti noori osalema kultuurihuviliste arenguprogrammi „Tartu 2024 Extended". Kandideerida saab 30. septembrini, tegevused algavad oktoobris, lisainfo.
 • Reedel, 7.oktoobril toimub Rõuge rahvamajas ettevõtluspäev (üleriigilise ettevõtlusnädala raames). Kõigil ettevõtjatel on võimalus tulla lisaks osalemisele ka oma tooteid ja teenuseid tutvustama, selleks on vajalik eelnev registreerimine (lisainfo).

Anname hoogu!

 • Luutsniku külaselts valmistab ette koduloolise raamatu „Ühe kogukonna mitu nägu" väljaandmist ning palub lahkete toetajate abi raamatu valmimiseks nii rahaliselt kui erinevate materjalidega (pildid, lood). Rahalise annetuse saab kanda külaseltsi arvelduskontole Swedbankis (EE552200221079439151 – MTÜ LUUTSNIKU KÜLASELTS, selgitus: RAAMAT), lisainfo.
 • MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed palub lahkete inimeste ja ühenduste abi uue päästedepoo ehitamise toetuseks. Ehitust saab toetada, tehes ülekande MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed arvelduskontole EE242200221050059767 (selgitus: Rõuge päästedepoo ehituseks), lisainfo.

Huvitegevus Rõuge vallas (täieneb)

Haanja rahvamajas:

 • Eakate võimlemine – toimumisajad ja muu info selgumisel.
 • Kohtumiste galerii ­ kord kuus (üks kuu Haanjas, teine kuu Ruusmäel). Korraldaja Sirje Pärnapuu, osalus 1 euro.
 • Mälumänguõhtu (kord kuus) kolmapäeval kell 18.30. Küsimuste koostaja Rannar Susi, osalus 3 eurot.
 • Laulu- ja tantsurühm Rüärääk igal neljapäeval kell 13.00. Juhendajad Merike Kapp ja Jelena Nurk.
 • Haanja Tantsu Mängu Laulu Seltsi tantsuproov igal neljapäeval kell 19.00, juhendaja Ulvi Toomik.
 • Bändipruuv igal reedel kell 19.00, kontakt Kalmer Vodi.
 • Seltskonnatants igal pühapäeval kell 18.00, juhendaja Riho Lehiste.
 • Näitepunt „PRUNT" proov – jooksev graafik, juhendaja Riina Kööts.
 • Kalligraafia – toimumisajad ja muu info selgumisel.
 • Käsitööring – toimumisajad ja muu info selgumisel.
 • Õpime praktikutelt – kord kuus (üks kuu Haanjas, teine kuu Ruusmäel). Korraldaja Sirje Pärnapuu, osalus 2 eurot).

Misso rahvamajas:

 • Vähemalt kuue paari huviliste olemasolul algab seltskonnatantsu kursus. Registreerimine kuni septembrikuu lõpuni, lisainfo.
 • Line-tantsurühm alustab hooaega kolmapäeval, 12. oktoobril kell 17 Misso rahvamajas.
 • Mälumänguhooeag algab pühapäeval, 9. oktoobril kell 11 Misso rahvamajas, lisainfo.
 • Eakate tantsurühm Meelespea ootab oma ridadesse uusi tantsijaid, lisainfo.

Ruusmäe rahvamajas:

 • Kohtumiste galerii kord kuus (üks kuu Haanjas, teine kuu Ruusmäel). Korraldaja Sirje Pärnapuu, osalus 1 euro.
 • Tantsurühm Rõõmu-Liine teisipäeval kell 17.00, juhendaja Anne Heier.
 • Rogosi bändi proov igal kolmapäeval kell 19.00, juhendaja Aare Russe.
 • Jooga igal neljapäeval kell 18.00. Juhendaja Marianne Suurmaa, osalus 11 eurot.
 • Rogosi lauluansambel igal reedel kell 17.00, juhendaja Edith Oppar.
 • Õpime praktikutelt – kord kuus (üks kuu Haanjas, teine kuu Ruusmäel). Korraldaja Sirje Pärnapuu, osalus 2 eurot.

Rõuge rahvamajas:

 • Talvine 10-etapiline mälumängusari algab 20. septembril kell 19, lisainfo.
 • Segarahvatantsurühm Käsikäes – juhendaja Kaisa Hallop (5573 3824, prooviaeg P kell 17.00 saalis).
 • Naisrahvatantsurühm Kadrid – juhendaja Merike Helekivi (5358 3147, prooviaeg P kell 11.00 saalis).
 • Memmede rühm Murueided – juhendaja Riina Kööts (506 1267, prooviaeg E kell 15.00 saalis).
 • Rõuge segakoor – juhendaja Ive Ruusamäe (5302 6770, prooviaeg E kell 18.30 saalis).
 • Viitina meesansambel – juhendaja Ive Ruusamäe (5302 6770, prooviaeg K kell 18.00 saalis).

Terviseklubi Siruta kutsub trenni Rõuge kooli spordihoonesse: teisipäeviti kell 18–19 lihastreening ja neljapäeviti kell 18–19 Bodyart. Lisainfo telefonil 5557 8422 (Terje Raju) ja Facebookis Siruta grupis.

Näitused, muuseumid ja külastuskohad

Rõuge valla raamatukogudes:

 • Haanja raamatukogu lugejad saavad kasutada pakiautomaadi põhimõttel toimivat raamatukappi, lisainfo.
 • Sel nädalal on Misso raamatukogu suletud, sest raamatukogu juhataja puhkab.

Haanja raamatukogu

 • 31. oktoobrini „Valik retsepte: mida teha õuntega ja seentega?" – väljapanek hoidise- ja retseptiraamatutest, kust leiab ideid, kuidas kasutada koduaias olevaid õunu ja metsas leiduvaid seeni.
 • 31. oktoobrini „Tõnu Õnnepalu 60" – väljapanek Tõnu Õnnepalu loomingust. Tõnu Õnnepalu (kirjanikunimega ka Emil Tode ja Anton Nigov) on sündinud 13. septembril 1962 Tallinnas Nõmmel. Ta on eesti proosakirjanik, luuletaja ja tõlkija.
 • 31. oktoobrini „Minu esimesed tarkuseraamatud" – väljapanek lastele.

Krabi raamatukogu

 • 30. septembrini „Stephen King 75" – väljapanek Stephen Kingi raamatutest. Ta on sündinud 21. septembril 1947 Portugalis. Stephen King on USA ulme- ja õudusulmekirjanik.

Kuutsi raamatukogu

 • 30. septembrini „Ülle Kauksi 60" – väljapanek autori loomingust.
 • 30. septembrini „Einar Sander 90" – loomingu väljapanek.
 • 30. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – raamatunäitus tutvustab tiitlikandjaid meie looduses.

Luutsniku raamatukogu

 • 12. detsembrini Lugemisbingo!
 • 30. detsembrini „Luutsniku raamatukogu 105" – ajalugu sõnas ja pildis.

Misso raamatukogu

 • 25. septembrini „Suvi kestab veel …"  suvelugemist eesti autoritelt.
 • 13. oktoobrini „Tõnu Õnnepalu 60".
 • 15. detsembrini „Püha puu – pihlakas" – pihlakas on 2022. aasta puu

Mõniste raamatukogu

 • 31. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – fakte ja jutte valitute kohta.

Nursi raamatukogu

 • Septembrikuus saab vaadata järgmisi väljapanekuid: „Luise Vaher 110", „Einar Sanden 90", „Tõnu Õnnepalu 60", „Ülle Kauksi 60", „Mari Saat 75", „Mattias Johann Eisen 165", „Hilja Valtonen 125".
 • 31. detsembrini raamatunäitused „2022. aasta lind – Metskurvits", „2022. aasta loom – Pruunkaru", „2022. aasta puu – Pihlakas".

Ruusmäe raamatukogu

 • 8. oktoobrini „Luise Vaherilt" – väljapanekul on kirjaniku tuntumad raamatud.
 • 15. oktoobrini „Raamatuid Karl Ristikivilt" – näitusel on väljas Karl Ristikivi romaanid.
 • 31. detsembrini „Ruusmäe raamatukogu 100".

Rõuge raamatukogu

 • 30. septembrini „Teeme remonti suvel" – remondiraamatute väljapanek.
 • 30. septembrini „Ravime ennast terveks ravimtaimedega" – välja on pandud ravimtaimede raamatud.
 • 1. oktoobril Rõuge raamatukogu 100. sünnipäeva tähistamine – raamatukogu juubeli tähistamine koos külalistega, külalisesineja Erki Koort.
 • 4. oktoobrini Eesti Rahvusraamatukogu rändnäitus „25 kauneimat Eesti raamatut 2021".
 • 15. oktoobrini Marie Under „Taevaminek: legend" – valik Marie Underi luuletusi.

Varstu raamatukogu

 • 30. septembrini „Elust ja loomingust: Mari Saat 75 ja Tõnu Õnnepalu 60" – väljapanekuga tähistame kahe Eesti kirjaniku tähtpäevi. Säde on Tõnu Õnnepalu sõnul väga oluline. Tema sõnul võib küll kirjutada, ent kui puudub säde, tundub kõik kirjapandu elutu. "Kirjutamine sunnib kuskilt elu üles otsima."
 • 31. oktoobrini „Valguse, varjude ja värvide võlu" – raamatunäitus tutvustab kunstiloome põhitõdesid. Leidke tehnika, mis köidab, ja püüdke sügise värvimängud lõuendile või paberile. Maali seinale riputades või sõbrale kinkides rõõmutsete oma kunstiande üle. Tabavalt on öeldud, et üks pilt on väärt tuhat sõna.
 • 31. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – raamatunäitus pakub võimalust tutvuda järjekordsete tiitlikandjatega meie looduses.
 • 31. detsembrini „Varstu puudutusega" – kodulooline püsinäitus teeb tuttavaks piirkonna ajalooga ja annab ülevaate autoritest, kes on end Varstu kultuurilukku kirjutanud.

Alaveski loomapark on külastamiseks avatud ainult eelneval kokkuleppel, lisainfo.

Filmi Vargamäe külastuskeskus on selleks hooajaks suletud.

Mõniste talurahvamuuseum on septembri lõpuni avatud E–P kell 10–17. Külastada saab erinevaid haridusprogramme, lisainfo.

Rogosi mõisa muuseumitoad on avatud T–L kell 12–18, samal ajal avatud ka mõisa kohvik. Pühapäeviti kell 14 ja 15 giidituurid, lisainfo. Mõisa ümbruses ja pargis saab jalutada igal ajal ja ilma ette teatamata.

RMK Pähni külastuskeskus on avatud K–R kell 11−16 ning ettetellimisel, lisainfo.       

Rõuge kunstikuur on selleks hooajaks suletud.

Rõuge Ööbikuoru infokeskus ja käsitöö müük on selleks hooajaks suletud.

Suure Munamäe vaatetorn on avatud iga päev kell 10−17. Vaatetornis on avatud müstiline kogemusnäitus „Haanimaa lugu" lisainfo.