Moodustus uus omavalitsusüksus − Rõuge vald

Pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamist 21. oktoobril 2017 jõustus haldusterritoriaalne reform ning moodustus omavalitsusüksus Rõuge vald.

Jõuluvalgus Rõugesse!

Kutsume Teid kogu perega esimese advendi tähistamiseks 3. detsembril 2017 kell 13:00 - 16:30 Rõuge Ööbikuoru keskusesse! *Jõulukohvik *Laat *Meisterdamine koos Maanaiste seltsiga ...

Maksu- ja Tolliameti infotund

27. novembril 2017 kell 14.00–15.00 toimub Rõuge Rahvamajas Maksu- ja Tolliameti infotund teemal „Üksikisiku maksuvaba tulu 2018. aastal". Seminar on mõeldud üksikisikutele ja eelkõige...

Rõuge vallajuhid mõistavad hukka Nursipalu harjutusvälja raadamisotsuse

Rõuge valla vallavanem Mailis Koger ja volikogu esimees Aigar Kalk nõustuvad Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga (03.11. 2017 pressiteade) ning mõistavad hukka Nursipalu harjutusväljal 94 hektaril...

Keskkonnaühenduste pressiteade: Raietegevus Nursipalus loob lubamatu pretsedendi.

  Keskkonnaühendused on täna, 03.11.2017 välja andnud pressiteate. Raietegevus Nursipalus loob lubamatu pretsedendi. Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) hinnangul loob viimasel...

Rõuge valla aasta ettevõtja/ettevõte 2017

Rõuge Vallavalitsus ootab põhjendatud ettepanekuid Rõuge valla aasta ettevõtja 2017 väljaselgitamiseks. Kandidaate võivad esitada kõik asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud....

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 02.11.2017

Rõuge Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 02. novembril 2017. a kell 16.00 Haanja rahvamajas Päevakorra projekt: 1. Rõuge vallavanema valimine Ettekandja volikogu esimees Aigar...

Rõuge Vallavolikogu liikmed 26.10.2017 seisuga

Kuna mitmed volikogu liikmed on loobunud volikogu liikme mandaadist, on nende asemele määratud asendusliikmed ja Rõuge Vallavolikogu kooseis 26.10.2017 seisuga on: Valimisliit Meie Vald 15...

Rõuge Vallavolikogu istung

Rõuge Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017. a kell 15.00 Rõuge rahvamajas aadressil Rõuge alevik Metsa tn 1. Päevakorra projekt: 1. Rõuge Vallavolikogu...

Rõuge valla valimiskomisjoni otsused

1.Rõuge Vallavolikogu liikmete registreerimine „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 68 lõike 1 ja 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste Rõuge valla...

Valimisinfo

Rõuge valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Rõuge valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide...

Nursi sauna müük

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Nursi koolimaa katastriüksusel 69701:002:0067 asuva Nursi sauna likvideerimiseks ja materjali müügiks alghinnaga 2000 eurot. Saun tuleb...

Volikogu järgmine istung toimub 11. oktoobril 2017

Rõuge Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 11. oktoobril 2017. a kell 16.00 vallamajas   Arutusele tulevad küsimused: 1. Riigi omandisse taotletavale maatükile sihtotstarbe ja...

Valimisinfo

Rõuge valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Rõuge valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide...

Üleskutse käsitöömeistritele

Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba kuueteistkümnel korral. Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale omaste...

Selgusid tulevase Rõuge valla sümboolika rahvaarvamuse tulemused

26. septembrist 2017 kuni 1.oktoobrini 2017 toimusid viies vallas uue loodava Rõuge valla sümbolite vapi ja lipu rahvaarvamuse selgitamine. Oma arvamust sai avaldada kirjalikult raamatukogudes...

Projekt „Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia“

Projekt „Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia"   Projekti eelarve 13 770,00 EUR Toetusena taotletud summa 11704,50 EUR ...

ARVAMUSE ANDMINE TULEVASE RÕUGE VALLA SÜMBOLITE – VAPI JA LIPU KOHTA

Ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade haldusreformi juhtrühm otsustas panna avalikule väljapanekule loodava valla vapi ja lipu kavandi. Arvamust saab avaldada töö „Vesi ja maa“...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 24