Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 1.–7. märts 2021

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Praegusel väga nakkava lindude gripi leviku ajal on äärmiselt oluline olla veel hoolsam ja tähelepanelikum võrreldes sellega, mida Eestimaa linnupidajad juba seni teinud on.

Piirame ülinakkava lindude gripi levikut!

Praegusel väga nakkava lindude gripi leviku ajal on äärmiselt oluline olla veel hoolsam ja tähelepanelikum võrreldes sellega, mida Eestimaa linnupidajad juba seni teinud on.

Valitsus kinnitas 26. veebruari e-istungil eri valdkondades senisest rangemad meetmed, et piirata koroonaviiruse leviku üha kiirenevat kasvu, uued nõuded kehtivad 28. märtsini.

1. ja 3. märtsist kehtivad täiendavad piirangud

Valitsus kinnitas 26. veebruari e-istungil eri valdkondades senisest rangemad meetmed, et piirata koroonaviiruse leviku üha kiirenevat kasvu, uued nõuded kehtivad 28. märtsini.

Rõuge Vallavalitsus ootab 14. märtsini kohalike elanike arvamusi, küsimusi ja ettepanekuid seoses planeeritava kaevandustegevusega Sänna liivakarjääris. Neljapäeval, 4. märtsil kell 13 toimub...

Planeeritavast kaevandustegevusest Sänna liivakarjääris

Rõuge Vallavalitsus ootab 14. märtsini kohalike elanike arvamusi, küsimusi ja ettepanekuid seoses planeeritava kaevandustegevusega Sänna liivakarjääris. Neljapäeval, 4. märtsil kell 13 toimub...

Kaitseliit annab teada, et 1.–5. märtsiks planeeritud harjutus lükkub koroonaviiruse leviku suurenemise tõttu edasi, esialgu kahe nädala võrra. Soovitame jälgida jooksvat infot.

EDASI LÜKATUD! Kaitseliit viib Rõuge vallas läbi ESTGUARD4 lõpuharjutuse

Kaitseliit annab teada, et 1.–5. märtsiks planeeritud harjutus lükkub koroonaviiruse leviku suurenemise tõttu edasi, esialgu kahe nädala võrra. Soovitame jälgida jooksvat infot.

Valitsus otsustas pikendada kehtivadi piiranguid märtsi lõpuni, lisaks peavad söögikohad uksed sulgema kell 18, kinod ja teatrid pannakse kinni ning kaubanduskeskused kehtestavad ise täiendavad...

Alates 1. märtsist kehtivad täiendavad koroonaviiruse levikuga seotud piirangud

Valitsus otsustas pikendada kehtivadi piiranguid märtsi lõpuni, lisaks peavad söögikohad uksed sulgema kell 18, kinod ja teatrid pannakse kinni ning kaubanduskeskused kehtestavad ise täiendavad...

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige Tiit Toots andsid üle Võru maakonna vapimärgi, teenetemärgid ja tänukirjad sel aastal külastades laureaate ise, neid kohapeal...

Võrumaa Arenduskeskus andis üle Võru maakonna kõrgemad autasud

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige Tiit Toots andsid üle Võru maakonna vapimärgi, teenetemärgid ja tänukirjad sel aastal külastades laureaate ise, neid kohapeal...

Rõuge valla valimiskomisjoni 22. veebruari 2021 otsusega nr 2 taastati Elar Kutsari volitused Rõuge Vallavolikogu liikmena ja loetakse lõppenuks teda asendanud volikogu liikme Kristo Perli...

Rõuge valla valimiskomisjoni 22. veebruari 2021 otsus nr 2

Rõuge valla valimiskomisjoni 22. veebruari 2021 otsusega nr 2 taastati Elar Kutsari volitused Rõuge Vallavolikogu liikmena ja loetakse lõppenuks teda asendanud volikogu liikme Kristo Perli...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 22.–28. veebruar 2021

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ kuuendast peatükist tulenevalt koostatakse Võru maakonna arengustrateegias kokkulepitud valdkondlike eesmärkide täitmiseks vastavad tegevuskavad.

Avalikustati Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 "Tegevuskavad ja seirenäitajad"

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ kuuendast peatükist tulenevalt koostatakse Võru maakonna arengustrateegias kokkulepitud valdkondlike eesmärkide täitmiseks vastavad tegevuskavad.

Valitsus leppis täna kabinetinõupidamisel kokku koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed, mis hakkavad kehtima esmaspäeval, 22. veebruaril.

Valitsus leppis kokku koroonaviiruse leviku pidurdamiseks vajalikud meetmed

Valitsus leppis täna kabinetinõupidamisel kokku koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed, mis hakkavad kehtima esmaspäeval, 22. veebruaril.

Kutsume kõiki jälgima ülekannet Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidulikust aktusest Mõniste rahvamajas.

OTSEÜLEKANNE 22. veebruaril: vabariigi aastapäeva aktus ja Rõuge valla tunnustuste üleandmine

Kutsume kõiki jälgima ülekannet Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidulikust aktusest Mõniste rahvamajas.

Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 17. veebruari koosolekul peatada Rõuge Vallavolikogu liikme Elar Kutsari (valimisliit Meie Vald) volitused, kuna ta on puudunud kolme järjestikuse kuu jooksul...

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus volikogu liikme volituste peatumise ja volikogu liikme määramise kohta

Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 17. veebruari koosolekul peatada Rõuge Vallavolikogu liikme Elar Kutsari (valimisliit Meie Vald) volitused, kuna ta on puudunud kolme järjestikuse kuu jooksul...

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub 22. veebruaril 2021 kell 16.00 veebikeskkonnas zoom. Päevakord: 1. Sotsiaalvaldkonna 2021. aasta eelarve  

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni e-koosolek toimub 22.02.2021

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub 22. veebruaril 2021 kell 16.00 veebikeskkonnas zoom. Päevakord: 1. Sotsiaalvaldkonna 2021. aasta eelarve  

1. maist 2020 jõustusid tulumaksuseaduse (TuMS) muudatused, mida rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020. Uued muudatused annavad erametsaomanikele täiendava 5000 euro suuruse...

Said erametsaomanikuna tulu? Kasuta oma õigust täiendavale tulumaksusoodustusele!

1. maist 2020 jõustusid tulumaksuseaduse (TuMS) muudatused, mida rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020. Uued muudatused annavad erametsaomanikele täiendava 5000 euro suuruse...

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub 19.02.2021 kell 14 veebikeskkonnas Zoom. Päevakorras: 1. "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse määramise kord" muutmine 2....

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni e-koosolek toimub 19. veebruaril

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub 19.02.2021 kell 14 veebikeskkonnas Zoom. Päevakorras: 1. "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse määramise kord" muutmine 2....

Majanduskomisjoni elektrooniline koosolek toimub 18. veebruaril kell 15.00 zoomi keskkonnas. Päevakava: 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 25215 Nursi-Rõuge tee kinnisasjale Rõuge valla...

Volikogu majanduskomisjoni e-koosolek toimub 18.02.2021

Majanduskomisjoni elektrooniline koosolek toimub 18. veebruaril kell 15.00 zoomi keskkonnas. Päevakava: 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 25215 Nursi-Rõuge tee kinnisasjale Rõuge valla...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 15.–21. veebruar 2021

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutasvälja käsitöötoodete konkursi teemal „Mõtsa poolõ“. Konkursiga soovime laiendada valikut käsitöötoodetest, mis on inspiratsiooni saanud metsast, kannavad endas...

Vana-Võromaa käsitöökonkurss „Mõtsa poolõ“

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutasvälja käsitöötoodete konkursi teemal „Mõtsa poolõ“. Konkursiga soovime laiendada valikut käsitöötoodetest, mis on inspiratsiooni saanud metsast, kannavad endas...

Rõuge Vallavolikogu tunnistas oma 26.01.2021 otsusega nr 1-3/1 osaliselt kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 19.11.2008 otsusega nr 51 „Jaanipeebu külas Kõva ja Õnne kinnistute detailplaneeringu...

Jaanipeebu külas Kõva ja Õnne kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kõva ja Annimäe kinnistute osas

Rõuge Vallavolikogu tunnistas oma 26.01.2021 otsusega nr 1-3/1 osaliselt kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 19.11.2008 otsusega nr 51 „Jaanipeebu külas Kõva ja Õnne kinnistute detailplaneeringu...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 82