Jäätmemajanduse korraldus Rõuge vallas

Kelle poole pöörduda?

 • Margit Päkk – Rõuge valla keskkonnaspetsialist 
  5346 7448, margit.pakk@rougevald.ee
 • Rõuge jäätmejaama operaator – 5917 3900
 • Martin Hütsi – Haanja, Misso, Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist
  529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee
 • Olev Mõttus – Rõuge piirkonna haldusspetsialist
  505 3143, olev.mottus@rougevald.ee

Kasulikud lingid: 

Jäätmevaldkonna blanketid

Rõuge jäätmejaam 

OÜ Rõuge Kommunaalteenus 

Jäätmekogumispunktid Haanjas, Missos ja Mõnistes

Rõuge valla jäätmehoolduseeskiri 

Segapakendikonteinerid – asukohad ja tühjendamise graafikud

Korraldatud jäätmeveo hinnad

Kuhu viia vanad patareid ja akud Rõuge vallas?

 Väärarvamusi jäätmekäitlusest 

 Segaolmejäätmed on liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk.
Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, suitsukonid, kasutatud pabernõud, peegli- ja klaasikillud, katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne) jms.

Jäätmeveo korraldusest Rõuge vallas alates 01.04.2024

Rõuge vallas jätkab jäätmevedu ka uuel perioodil (1. aprillist 2024 kuni aastani 2029) Eesti Keskkonnateenused AS. 

Seoses sellega on meie elanikke ootamas mõned olulised muudatused seoses biolagunevate jäätmetega ning segapakenditega.

HEA TEADA:

 • Eramajapidamised loetakse automaatselt kompostijateks ning neile ei rakendu korraldatud jäätmeveoga biojäätmete üleandmise kohustust. Oluline on, et toidujäätmeid segaolmejäätmete (prügi) konteinerisse ei pandaks, vaid kompostitaks oma majapidamises. 
 • Kortermajades on kohustus koguda eraldi nelja liiki jäätmeid: segaolmejäätmed, paber ja kartong ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, pakend.

Kortermajadel soovitatakse biolagunevate jäätmete kogumiseks kasutusele võtta 80–140-liitrised konteinerid, millega saab jäätmed jäätmevedajale üle anda.

Seoses biolagunevate jäätmete kogumise kohustusega palume korteriühistute esindajatel ühendust võtta Rõuge valla keskkonnaspetsialistiga (Margit Päkk: margit.pakk@rougevald.ee, 5346 7448).

 • Eramajapidamistel on kohustus anda tasuta ära segapakendeid. Selleks otstarbeks toob jäätmevedaja tasuta pakendikotid, millega saab jätta pakendid jäätmeveo päeval segaolmeprügi konteineri juurde.

Miks on vaja biojäätmed ringlusse võtta? 

Biojäätmetest tehakse kompostmulda ja biogaasi. Nõnda hoiame toitained ringluses ja kasutame vähem mineraalväetisi. Tore on ka mõelda, et rohelise bussi kütuseks on sinu kartulikoor. Nõnda liigume ringmajanduse poole!

Anaeroobses prügilas tekib biojäätmetest prügilagaas, mis rikub meie kliimat. Prügilad on kasvuhoonegaaside tekitajatest Euroopas lausa neljandal kohal. Seetõttu pole biojäätmete viskamine segaolmejäätmetesse enam lubatud!

Kui kogume biojäätmed eraldi, on teiste jäätmete kvaliteet kõrge. Pakendi- ja paberikonteinerid jäävad puhtaks ja kõik kogutu saab minna ringlusse. Ükski inimene ei pea kokku kallatud sodi hiljem üle sortima! 

Allikas: Keskkonnaameti koduleht

Soovin oma maja eramaja juurde kompostrit, kust ma selle saan?

Biolagunevate jäätmete tarvis on kaubanduses ja e-poodides saadaval valik kompostreid, kuid neid pole keeruline ka ise kodus valmistada. Kindlasti on Rõuge vallas hulk puutööd tegevaid ettevõtteid, kellega just oma vajadustele vastava kompostri valmistamises kokkuleppele saab.