Valdade ühinemislepingu avalik väljapanek

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisleping on nüüdseks läbinud esimesed lugemised volikogudes ning suunatud avalikule väljapanekule.
Lepingu, selle seletuskirja ja kõigi lisadega (valla kaart, prioriteetsete investeeringute kava, üleminekuperioodi tegevuste ajakava ning kõigi liituvate valdade 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded) saab tutvuda 3.−24. oktoobrini 2016 elektrooniliselt aadressil http://rouge.kovtp.ee/haldusreform ning paberkandjal vallamajas ja kõigis valla raamatukogudes (Rõuges, Nursis, Sännas ja Viitinas). Ühinemisleping on avalikul väljapanekul samaaegselt kõigis liituvates valdades, täpsemat infot leiab iga valla kodulehelt.
Ettepanekuid ühinemislepingule oodatakse kuni 24. oktoobrini 2016 e-posti teel aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Rõuge Vallavalitsuse kantseleisse (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).

Avalikud arutelud toimuvad:

25.oktoober 2016 kell 17.00 Nursi külakeskuses ja kell 18.30 Viitina külakeskuses

26.oktoober 2016 kell 17.00 Sänna kultuurimõisas ja kell 18.30 Rõuge noortekeskuses