Rõuge valla hooldekodud

Rõuge vallas teenindavad hooldust vajavaid inimesi kaks hooldekodu ning üks sotsiaalkeskus:

Mõniste hooldekodu "Pihlakobar"

Rõuge hooldekodu

Misso sotsiaalkeskus

Rõuge hooldekodu külastamise kord alates 1. novembrist 2020

Oleme pikalt olnud külastajatele suletud, aitäh kõigile mõistva suhtumise eest!

Soovime tuua leevendust emotsionaalselt keerulisse olukorda, kus meie hoolealused on olnud lähedastest kaua lahus. Hooldekodus on hoolealuste külastamine lubatud ainult eritingimustel ja  eelneval kokkuleppel.

Pakke võtame endiselt vastu, aga juhime tähelepanu, et see oleks saaja nimega märgistatud ega sisaldaks suures koguses ja kiiresti riknevat toidukaupa. 

Külastamise või paki toomise soovist palume eelnevat teavitada telefonil 785 9366 või e-kirja  hooldekodu@rauge.ee teel. Teiega lepitakse kokku külastamiseks sobiv aeg ja see registreeritakse. Parim külastusaeg kattub meditsiiniõe tööajaga.

Ette registreerimata külalisi vastu ei võeta!

Oled oodatud, kui järgid meie külastusreegleid:

• Majja ja territooriumile võivad siseneda ainult isikud, kellel puuduvad mistahes viirushaiguse tunnused. Ei ole olnud viimase 14 päeva jooksul lähikontaktis haigega. Nimetatud fakti tuleb vajadusel enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga. Igat külastajat kraaditakse enne külastust. 

• Majja lubatakse peaukse kaudu, üks külastaja ühe hoolealuse kohta. Õuealale lubatakse korraga 1–2 külastajat. Oluline on hoida distantsi, et vältida võimalikku nakatumisohtu.

• Hooldekodu külastajal on kohustus majja sisenedes desinfitseerida käsi ja kanda kirurgilist kaitsemaski. 

Palume mõistvat suhtumist, sest ettevaatusabinõude rakendamine on hädavajalik hooldekodu elanike ja töötajate kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks.

Olge terved! 

Mõniste hooldekodu Pihlakobar külastamise kord alates 1. novembrist 2020

Alates pühapäevast, 1.novembrist on taas võimalus külastada hooldekodu Pihlakobar elanikke, lähtudes Terviseameti 08.10.2020 juhise "Standardnõuded hoolekandeasutustes teenuse osutamiseks ja külastuste korraldamiseks COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks" punktist 15.

Külastuskeeluaegsest kogemusest võime tõdeda, et mida vähem on väliseid kontakte, seda tervemad on hoolealused. Kuid kontaktid lähedastega on elu lahutamatu osa ja nende piiramine ei ole meie eesmärk.

Seoses sellega oleme koostanud vastava juhendi, et minimeerida haigestumist viirustesse:

  • Külastamise soovist palume eelnevalt teada anda telefonidel 789 1240, 5855 6606 või e-kirja teel monistehooldekodu@rauge.ee. Teiega lepitakse kokku külastamiseks sobiv aeg ja see registreeritakse. Parim külastusaeg on kell 13.30–15.30.
  • Hooldekodu territooriumile võivad siseneda ainult isikud, kellel ei ole hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid ja nad ei ole COVID-19 haigestunu lähikontaktsed. Selle kinnitamiseks palutakse külastajal täita tervisedeklaratsioon. Iga külastaja kehatemperatuuri kontrollitakse puutevaba termomeetriga enne külastust. 
  • Ette registreerimata külalisi vastu ei võeta!
  • Majja lubatakse peaukse kaudu, 1–2 külastajat ruumis ühe kliendi kohta. Kliendi eluruumi ei lubata, kohtutakse II korruse koridoris. Kui kliendi tervislik seisund ja ilmastik võimaldab, tuleb eelistada kokkusaamisi asutuse õuealal või terrassil. Õuealale lubatakse 1–3 külastajat korraga. Oluline on hoida distantsi, et vältida võimalikku nakatumisohtu.
  • Külastajal tuleb pidada kinni hooldekodu hügieenireeglitest. Kuivõrd külastajatel ja hooldekodu klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, on külastajal kohustus majja sisenemisel desinfitseerida käsi ja kanda kirurgilist kaitsemaski. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu. Töötaja juhendab külastajat, kuidas teha käte antiseptikat ja kasutada kirurgilist maski korrektselt.
  • Pakkide toomine on lubatud ja need võib kliendile kohe üle anda. Pakkide toomine ja vastuvõtmine toimub peaukse kaudu. Pakk ei tohiks sisaldada suures koguses ja kiiresti riknevat toidukaupa. Toidukaup tuleb pakendada.

Palume mõistvat suhtumist, sest ettevaatusabinõude rakendamine on hädavajalik hooldekodu elanike ja töötajate kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks.

Olge terved!