Rõuge valla hooldekodud

Rõuge vallas teenindavad hooldust vajavaid inimesi kaks hooldekodu ning üks sotsiaalkeskus:

Mõniste hooldekodu "Pihlakobar"

Rõuge hooldekodu

Misso sotsiaalkeskus

Külastuskeeld Mõniste ja Rõuge hooldekodudes

Alates laupäevast, 8. augustist 2020 kehtestab Rõuge hooldekodu hoolealuste külastamise keelu. Külastuskeelu põhjuseks on viirushaiguste ulatuslik levik.  Oma lähedastega soovitatakse suhelda telefoni teel.

Alates esmaspäevast, 10. augustist 2020 kehtestatakse hooldekodus Pihlakobar külastuskeeld seoses viirushaiguste ulatusliku levikuga.

Pakkide toomine Mõniste hooldekodusse tuleb eelnevalt kokku leppida telefonil 789 1240. Kiiresti riknevaid toiduaineid palutakse mitte tuua.

Rõuge hooldekodu külastamise kord alates 1. juunist 2020

Vastavalt Terviseameti nõuetele kasutatakse Rõuge hooldekodus kõikide hoolealustega otsekontaktil isikukaitsevahendeid ning pindu ja ruume desinfitseeritakse pidevalt. Seoses sellega oleme kehtestanud hoolealuste külastamisele uued ja rangemad reeglid: 

 • Hooldekodu territooriumile võivad siseneda ainult isikud, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning ei ole olnud viimase 14 päeva jooksul lähikontaktis haigega. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga. Igat külastajat kraaditakse enne külastust. 
 • Külastamise soovist palume eelnevalt teada anda telefonil 785 9366 või e-kirja teel (hooldekodu@rauge.ee). Teiega lepitakse kokku külastamiseks sobiv aeg ja see registreeritakse. Parim külastusaeg kattub õe tööajaga. 
 • Ette registreerimata külalisi vastu ei võeta!
 • Majja lubatakse peaukse kaudu, üks külastaja ühe hoolealuse kohta nädalas. Õuealale lubatakse 1–3 külastajat korraga. Oluline on hoida distantsi, et vältida võimalikku nakatumisohtu.
 • Külastajal tuleb pidada kinni hooldekodu hügieenireeglitest. Kuivõrd külastajatel ja hooldekodu klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kirurgilist kaitsemaski. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu, külastajal tuleb tasuda maski eest 1€.
 • Hoolealustele  saadetavaid pakke võtame vastu eelneval kokkuleppel ja soovitatavalt kontaktivabalt. Väline pakend desinfitseeritakse hooldekodu töötaja poolt ja seejärel tuuakse majja. Pakk ei tohiks sisaldada suures koguses ja kiiresti riknevat toidukaupa. 

Palume mõistvat suhtumist, sest ettevaatusabinõude rakendamine on hädavajalik hooldekodu elanike ja töötajate kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks.

Olge terved! 

Mõniste hooldekodu Pihlakobar külastamise kord alates 1. juunist 2020

Alates 1. juunist on taas võimalus külastada hooldekodu Pihlakobar elanikke, lähtudes Terviseameti nõuetest, et kaitsta hoolealuste tervist. Külastuskeelu ajal saadud kogemuse põhjal võime tõdeda, et mida vähem on väliseid kontakte, seda tervemad on hoolealused. Kuid kontaktid lähedastega on elu lahutamatu osa ja nende piiramine ei ole meie eesmärk.

Seoses sellega oleme koostanud juhendi, et minimeerida haigestumist viirustesse:

 • Külastamise soovist palume eelnevalt teada anda telefonil 789 1240 või e-kirja teel monistehooldekodu@rauge.ee. Teiega lepitakse kokku külastamiseks sobiv aeg ja see registreeritakse. Parim külastusaeg on 13.30–15.30.
 • Hooldekodu territooriumile võivad siseneda ainult isikud, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning ei ole olnud viimase 14 päeva jooksul lähikontaktis haigega. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga. Iga külastaja kehatemperatuuri kontrollitakse puutevaba termomeetriga enne külastust. 
 • Ette registreerimata külalisi vastu ei võeta!
 • Majja lubatakse peaukse kaudu, üks külastaja ühe hoolealuse kohta nädalas. Kliendi eluruumi ei lubata, kohtutakse II korruse koridoris. Õuealale lubatakse 1–3 külastajat korraga. Oluline on hoida distantsi, et vältida võimalikku nakatumisohtu.
 • Külastajal tuleb pidada kinni hooldekodu hügieenireeglitest. Kuivõrd külastajatel ja hooldekodu klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, on külastajal kohustus majja sisenemisel desinfitseerida käsi ja kanda kirurgilist kaitsemaski. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu.
 • Hoolealustele saadetavaid pakke võtame vastu eelneval kokkuleppel. Pakkide vastuvõtmine toimub peaukse kaudu hooldekodu kliendile kontaktivabalt. Pakk ei tohiks sisaldada suures koguses ja kiiresti riknevat toidukaupa. Toidukaup tuleb pakendada, sest pakendid desinfitseeritakse hooldekodu töötajate poolt.

Palume mõistvat suhtumist, sest ettevaatusabinõude rakendamine on hädavajalik hooldekodu elanike ja töötajate kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks.

Olge terved!