Misso Sotsiaalkeskus

Aadress: Riia mnt 47, Misso alevik
65000 Rõuge vald, Võru maakond

Misso sotsiaalkeskuse eesmärk on pakkuda eakatele, puuetega isikutele, toimetulekuraskustes olevatele isikutele ja peredele ning teistele abivajajatele vajalikke sotsiaalteenuseid ning osutada vältimatut sotsiaalabi. Sotsiaalkeskuse ülesandeks on pakkuda eluasemeteenust, koduteenust ja muid toimetulekut soodustavaid teenuseid. 

Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades või parandades tema elukvaliteeti.

Misso sotsiaalkeskuse hinnakiri

Misso sotsiaalkeskuse teenuste hinnad alates 11. juulist 2018 on järgmised:

  • eluruumi tagamise teenus 50 eurot kuu;
  • eluruumi tagamise teenus (kuni 2 nädalat) 2,50 eurot päev;
  • koduteenus 270 eurot kuu;
  • toitlustusteenus 2,20 eurot päev.
Kontakt: Marika Heinvee, Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist (785 6144, 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee).