Misso Sotsiaalkeskus

Misso sotsiaalkeskuse eesmärk on pakkuda eakatele, puuetega isikutele, toimetulekuraskustes olevatele isikutele ja peredele ning teistele abivajajatele vajalikke sotsiaalteenuseid ning osutada vältimatut sotsiaalabi. Sotsiaalkeskuse ülesandeks on pakkuda eluasemeteenust, koduteenust ja muid toimetulekut soodustavaid teenuseid. 

Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades või parandades tema elukvaliteeti. Üldhooldusteenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Seega on sotsiaalkeskus osutanud lisaks koduteenusele ja eluasemeteenusele ka üldhooldusteenust, mis pole põhimääruse järgi antud asutuse ülesanne.

Kontakt: Marika Heinvee, Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist (785 6144, 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee).