Hooldekodu Pihlakobar

Aadress:
Mendise, Mõniste küla, Rõuge vald
Võrumaa 66002

Mõniste hooldekodu hinnakiri
Mõniste hooldekodu külastamise kord 

Hooldekodu Pihlakobar osutab üldhooldusteenust, mille eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Hooldekodus Pihlakobar on 21 voodikohta, hoone on ehitatud 2013. aastal Mõniste Vallavalitsuse poolt ja asub Mõniste teenusekeskuse II korrusel. Enamik tube on kahe ja kolme voodikohaga, üks tuba on nelja voodikohaga. Üldkasutuses on söögisaal, puhkenurgad ajalehtede, ajakirjade, mängude, raamatute ja televiisoritega. Majas on ka saun.

Toiduvalmistamine ja pesupesemine toimuvad hooldekodus. Hoolealustega tegeleb 6-liikmeline hooldusnaiskond. Hooldekodul on avar terrass. Ratastooliga ning liikumispuudega hoolealusel on I korrusele ja õue pääsuks lift.

Õendusabi on tagatud koduõendusteenusega.

Teenusekeskuse I korrusel asub raamatukogu, kus on võimalik raamatuid laenutada, ajalehti ja ajakirju sirvida. Samuti asub teenusekeskuse I korrusel perearstikeskus, mis võimaldab kiiret esmast arstiabi. I korrusel  asub ka Ilutuba, kus teenindavad kliente pediküür, massöör ja juuksurid.

Teenusekeskuse kõrval on A ja O kauplus. Mõnesaja meetri kaugusel asub looduslikult kaunis mõisapark.

Hooldekodu külastab regulaarselt Elva koguduse õpetaja. Tähtpäevadel käivad hoolealustele esinemas lasteaialapsed, põhikooli õpilased ning Mõniste rahvamaja isetegevuslased.

 

Alates 01.07.2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel

 • KOV katab hoolduskulud (hoolduskulude hulka kuuluvad hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud ja tööriietuse, isikukaitsevahendite, tervisekontrolli ning koolituse kulud) vastavalt tema poolt kehtestatud piirmäärale.
 • Hoolealuse maksta jäävad ülejäänud kulud, mis sisaldavad endas: majutust, toitlustust, pesupesemise teenust, hooldusvahendite kulu ja muid majanduskulusid.
 • Ravimid ja muud isikuga otseselt seotud lisateenused tasub klient.
 • Alates 01.07.2023 on Mõniste hooldekodus Pihlakobar kohamaksuks 1206 eurot kuus, millest hoolduskulud 570 eurot.

Lisa: Rõuge vallavalitsuse korraldus

Riigi Teatajas: Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine 

Hooldekodu juhataja: Ulvi Trahv
+372 789 1240
+372 5855 6606
monistehooldekodu@rougevald.ee

 

Mõniste hooldekodu külastamise kord 

Alates 1. aprillist 2022 muutuvad Hooldekodu Pihlakobar külastamise reeglid. Seoses sellega oleme koostanud juhendi, et minimeerida hooldekodu elanike haigestumist COVID-19 viirusesse.

 • Külastamise soovist palume eelnevalt teada anda telefonidel 789 1240, 5855 6606 või e-kirja teel monistehooldekodu@rougevald.ee. Teiega lepitakse kokku sobiv külastusaeg ja see registreeritakse.
 • Parim külastusaeg on kell 13.30–15.30.
 • Ette registreerimata külalisi vastu ei võeta.
 • Majja sisenetakse peaukse kaudu. Võimalusel palun 1–2 isikut kliendi kohta. Kliendi eluruumi ei lubata, kohtutakse II korruse koridoris. Kui kliendi tervislik seisund ja ilmastik võimaldavad, tuleb eelistada kohtumist õuealal. Kliendi toas kohtumine toimub erandkorras, maksimaalselt 30 minutit (täislamaja).
 • Kõikidel külastajatel tuleb kinni pidada hooldekodu hügieenireeglitest. Kuivõrd külastajatel ja hooldekodu klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, on külastajal kohustus majja sisenemisel desinfitseerida käsi ja kanda kirurgilist kaitsemaski. Kaitsemaskid tagab hooldekodu.
 • Iga külastaja kehatemperatuuri kontrollitakse puutevaba termomeetriga enne külastust. 
 • Hoolealuseid on külastama oodatud lähedased ja sõbrad:
  • kellel ei ole hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid,
  • kes ei ole COVID-19 haigestunu lähikontaktsed,  
 • Pakke võtame vastu igapäevaselt. Juhime tähelepanu, et toidukaup oleks pakendatud ja nimega märgistatud ja et ei sisaldaks suurtes kogustes kiiresti riknevat toitu.

Olete oodatud, kui järgite meie külastusreegleid!