Madalseikluspark Viitina mõisaparki

 

 

Madalseikluspargid on oma olemuselt nagu mänguväljakud, aga mõeldud palju laiemale ringkonnale. Kuigi oluliseks eesmärgiks oleks noori õue meelitada, siis tegelikult leiavad madalseikluspargis tegevust väiksed lapsed ja miks ka mitte täiskasvanud. Seikluspargi väljakud on väga arendavad. Sealsed atraktsioonid toetavad kehalist arengut, keha tugevust, koordinatsiooni ja tasakaalu. Kuna seiklusparkides leiavad tegevust igas vanuses inimesed, siis on need ka suurepärased kohad, kus perega koos aega veeta. Selliseid võimalusi võiks igal pool rohkem olla, sest taolisi kohti otsivad ka möödasõitvad turistid (eriti lastega reisivad turistid).

Oluline on ka märkida, et taolised madalseikluspargid on täiesti ohutud, sest kogu tegevus toimub madalal kõrgusel. Lisaks rajatakse madalseikluspargid võimalikult loodussäästlikult ja puid kahjustamata. Antud projekt lookski Rõuge valda juurde ühe võimaluse, kuidas noori rohkem õue meelitada.

Miks just Viitina mõisapark? 

Viitina mõisapark on väga ilus ning sümboolne koht Rõuge vallas. Seal on kõrged puud, mille vahele on hea parki rajada. Paljud möödujad teevad pargis ja järve ääres peatuse (eriti suvisel ajal), seikluspark muudaks peatuse veelgi sisukamaks. Viitinas puudub suurematele lastele (noortele) mõeldud mänguväljak või tegevuspaik. Lisaks on kogukonna ja omavahelise suhtluse hoidmise eesmärgil väga vajalik, et igas Rõuge valla külas oleks noortele mingi tegevuspaik, mis võimaldab erinevates kohtades põnevalt aega veeta. See tihendab ka külade omavahelist suhtlust ja läbikäimist.

Täpsemaks asukohaks oleks mõisapargis pisikeste laste mänguväljaku ja korvpalli platsi kõrval olev ala:

Projekti kontaktisik: Ede Pähn (edepahn@gmail.com)

HÄÄLETAMA!