Rõuge valla kaasav eelarve

 Rahvahääletus on käimas. Anna oma hääl SIIN!

Rahvahääletus toimub 18.–24. jaanuaril 2021 VOLISe keskkonnas või isikut tõendava dokumendi esitamisel piirkondades: E–N kell 13.00–16.00 Rõuge vallamajas, Haanja, Misso ja Varstu teenuskeskuses ning Mõniste raamatukogus.

Iga inimene saab hääletada kolme erineva idee poolt, kõik hääled on võrdse kaaluga.

Teostamisele lähevad kaks enim hääli saanud ideed, mis asuvad valla erinevates piirkondades.

9. Madalseikluspark Viitina mõisaparki

Idee ja asukoht

Ideeks on rajada Viitina mõisaparki madalseikluspark. Täpsemaks asukohaks oleks mõisapargis pisikeste laste mänguväljaku kõrval olev ala.

Eesmärk ja olulisus

Madalseiklusparkide eesmärgiks on pakkuda rohkem õuetegevust ka suurematele lastele, noortele ning ka täiskasvanutele. Üha enam veedavad noored aega toas ja vähe aktiivselt ja kõik täiskasvanud tahavad, et noored oleks rohkem õues ja liigutaks end, sest see on parem nende füüsilisele ja vaimsele tervisele. Samas on täiesti arusaadav, et internet pakub noorele põnevamat tegevust, kui nõukaaegsel turnikal kulli mängminine, seda eriti nooruki eas, kus otsitakse märksa enam seiklust ja põnevust. Selleks tulebki luua neile atraktiivsemad tingimused õues vaba aja veetmiseks. Antud projekt lookski Rõuge valda juurde ühe võimaluse, kuidas noori ja lapsi rohkem õue meelitada.

Mis uue võimaluse idee avab?

Madalseikluspargid on oma olemuselt nagu mänguväljakud, aga mõeldud palju laiemale ringkonnale. Kuigi oluliseks eesmärgiks oleks noori ue meelitada, siis tegelikult leiavad madalseikluspargis tegevust ka väiksed lapsed ja ka täiskasvanud. Seikluspargi väljakud on väga arendavad. Sealsed atraktsioonid toetavad kehalist arengut, keha tugevust, koordinatsiooni ja tasakaalu. Kuna seiklusparkides leiavad tegevust igas vanuses inimesed, siis on need ka suurepärased kohad, kus perega koos aega veeta. Selliseid võimalusi võiks igal pool rohkem olla, sest taolisi kohti otsivad ka möödasõitvad turistid (eriti lastega reisivaid turiste). Oluline on ka märkida, et taolised madalseikluspargid on täiesti ohutud, sest kogu tegevus toimub madalal kõrgusel. Lisaks rajatakse madalseikluspargis võimalikult loodussäästlikult jka puid kahjustamata.

Miks just Viitina mõisapark?

Esiteks sellepärast, et Viitina mõisapark on väga ilus ning sümboolne koht Rõuge vallas. Seal on kõrged puud, mille vahele on hea park rajada. Paljud möödujad teevad pargis ja järve ääres peatuse (eriti suvisel ajal), seikluspark muudaks peatuse veelgi sisukamaks. Viitinas puudub suurematele lastele (noortele) mõeldud mänguväljak või tegevuspaik. Lisaks on kogukonna ja omavahelise suhtluse hoidmise eesmärgil väga vajalik, et igas Rõuge valla külas oleks noortele mingi tegevuspaik, mis võimaldab erinevates kohtades põnevalt aega veeta. See tihendab ka külade omavahelsit suhtlust ja läbikäimist.

Sihtrühm:

Põhiliselt on väljaku eesmärk nagu eelpool kirjutatud noori, lapsi ja lastega peresid rohkem üheskoos õue tegutsema meelitada. Seega ongi põhiliseks sihtrühmaks Rõuge valla noored, lapsed ja lastega pered. Seikluspargis ja selle ümbruses saab seikluslikult ja arendavalt teostada ka õuesõpet (korraldada maastikumänge jms õppemänge), seega saavad pargist kasu kõik ümbruskonna koolid ja lasteaiad.

Laiemalt vaadates saavad sellest kasu kogu Rõuge vald ja kõik ümbruskaudsed inimesed. Näiteks meelitavad sellised madalseikluspargid kohale turiste (eriti lastega reisivaid peresid). Mida rohkem on Rõuge vallas põnevaid tegevusi peredele ja noortele, seda atraktiivsem on vald ka elukoha sihtkohana.

Pilt on illustratiivne.

Vasakult rohelisest menüüst leiad ka teiste ideede tutvustused!