Vana-Roosa kalmistu väravad

Kogukonna elanike soovil edastame piirkonna kolme mittetulundusühingu poolt Rõuge valla 2022. aasta kaasavasse eelarvesse idee restaureerida Vana-Roosa kalmistu (muinsuskaitse mälestise reg nr 5738) peaväravad. Alustama peaks väravapostide restaureerimisest, hiljem tuleks valmistada väravad ja tulevikus taastada ka kalmistu teepoolne aed, kuna aiapostid on enamjaolt olemas. Olemasolevate väravapostide restaureerimine tagab nende säilimise ja aitab parandada kalmistu üldmuljet.

Vana-Roosa kalmistu on muljetavaldavalt pikaajalise traditsiooniga matmispaik, kus puhkab mitmeid põlvkondi nii ümberkaudsetest piirkondadest kui ka kaugemalt. Surnuaia vanema osa hauaplatsid on tekkinud mitu sajandit tagasi. Kalmistu eristub oma hooldatud välimuse poolest teistest omataolistest – meil kannab selle eest hoolt äärmiselt tubli ja motiveeritud surnuaiavaht Ilmar Udsu, kelle töö tulemused on leidnud ära märkimist maakonnalehe veergudel ja teda on tunnustatud Rõuge valla 2019. aasta keskkonnatähe tiitliga. Paikkonna inimestel säilinud tugev traditsioon perekonna matmispaiku korras hoida.

Kalmistu hoolitsetud üldilme taustal torkavad eriti teravalt silma teepoolse peavärava ajahambast puretud postisambad ja piirdeaiast jäänud hooldamata postid. Peavärav on nähtav kõigile möödasõitjatele, sedakaudu viiakse oma viimsele puhkeplatsile kõik lahkunud. Nagu uks elamisse, nii on ka kalmistule avanev värav esmamulje loojaks ning peaks seetõttu korda tehtud saama.

Projekti kontaktisik: Malle Vissel (mallevissel@gmail.com, 5380 0616)

HÄÄLETAMA!