Rõuge valla kaasav eelarve

 Rahvahääletus on käimas. Anna oma hääl SIIN!

Rahvahääletus toimub 18.–24. jaanuaril 2021 VOLISe keskkonnas või isikut tõendava dokumendi esitamisel piirkondades: E–N kell 13.00–16.00 Rõuge vallamajas, Haanja, Misso ja Varstu teenuskeskuses ning Mõniste raamatukogus.

Iga inimene saab hääletada kolme erineva idee poolt, kõik hääled on võrdse kaaluga.

Teostamisele lähevad kaks enim hääli saanud ideed, mis asuvad valla erinevates piirkondades.

7. Ruusmäe noortekoja veekaitseriba, juurdepääsutee ja parkla väljaehitamine

Ruusmäe Noorteklubi kasutusse antud hoone valmis 2018. aastal. Hävinev hoone päästeti just tänu noorte pikaajalisele aktiivsele tegevusele kodukohas ning järjepidevusele rohkete taotluste esitamistel. Hoone valmimisega ei ehitatud välja projektis ettenähtud hoone ümber olevat veekaitseriba, mistõttu on vihma ja lumekahjustused juba seintel näha. Välja jäi ehitamata ka kattega juurdepääsutee ja parkla. Väga minimaalses pikkuses on ehitatud jalgtee mõisa suunas. 

Hoone kasutuse käigus on puudust tuntud just kattega juurdepääsuteest, parklast kui ka jalgteest, mis suunduks Rogosi mõisa sissepääsu poole. MTÜ Ruusmäe Noorteklubi on tellinud noortekoja ümbruse edasisteks arendustöödeks ehitusliku projekti Jaan Vene Projektibüroolt (lisatud) ning projekteerimiskulud on tasutud klubi omavahendite arvelt. Nimetatud tööde teostamiseks esitati 2020. aasta märtsis taotlus LEADER programmi, kuid jäime rahastuseta.

Ruusmäe noortekoda asub Rogosi mõisa vahetus läheduses ning on mõisamiljöö loojaks. Rõuge valla arengukavas ja tegevuskavas kajastub: noorsootööasutuste välialade arendamine – Ruusmäe noortekoja ümbruse korrastamine (teede ja platside rajamine, valgustuse paigaldus, grillkoja ja välijõusaali ehitus). Tegevus on kookõlas Rõuge valla arengukavaga.

Noortekoda ja noortekoja ümbruse korrashoid on pälvinud tunnustust maakondlikul tasandil ja kaugemalgi – noored on ise olnud aktiivsed maja ümbruse korras hoidjad. Hoolitakse.

Kui viiksime ellu täismahus tööd, siis oleks projekti kogumaksumus 27 206,68 eurot. Kaasava eelarve piirmäär on 15 000 eurot ning selle tõttu piirdume ainult maja ümber veekaitseriba, juurdepääsutee ja parkimiskohtade väljaehitamisega.

Tehtavad tööd ei vaja tulevikus rahalist väljaminekut, vastupidiselt – hoone seinad ei kahjustu, sissesõidutee on nõuetele vastav ning muruplatsi ei kasutata parkimiseks.

Sihtrühm:

Kasusaajateks on eelkõige piirkonna noored ( ca 50 inimest), noortekoja kasutajad – külalised ja Rogosi mõisa üritustest osavõtjad.

Noortekoda kuulub Rogosi mõisakompleksi (endine mõisa sepikoda), siis saab kasusaajateks lugeda kõik, kes hoolivad Eestimaa mõisakultuurist.

Vasakult rohelisest menüüst leiad ka teiste ideede tutvustused!