Nursipalu harjutusväli

Nursipalu harjutusvälja laiendamine

 Kaitseväe koduleht (Nursipalu harjutusvälja laiendamise alamleht)
Harjutusvälja laiendamise info Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kodulehel
Harjutusvälja laiendamise kaardirakendus 
Arendatava Nursipalu harjutusvälja kasutamise kirjeldus (13.03.2023) 
Info Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohta (allikas: Kaitseväe koduleht)
Harjutusvälja laiendamine – korduma kippuvad küsimused ehk KKK (allikas: Kaitseväe koduleht)
Tehnilist teavet harjutusvälja laiendamise alasse jäävate maatükkide küsimustes saab aadressil harjutusvaljad@kaitseinvesteeringud.ee. 

Nursipalu harjutusvälja graafik kaitseväe kodulehel

Nursipalu müraseirejaam 

Liitu Nursipalu harjutusvälja infolistiga SIIN

Infolisti kaudu saadab Rõuge vallavalitsus teateid Nursipalu harjutusväljaga seonduva kohta. 

Harjutusvälja laiendamisega seotud koosolekute materjalid:

Nursipalu harjutusväljaga seotud uuringud ja muud materjalid:

Nursipalu harjutusvälja keskkonnamõju hindamine (2018)

Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti KMH aruanne ja ehitusprojekti KMH programm

Nursipalu komisjon

Nursipalu harjutusväljaga seotud küsimuste arutamiseks on vallavalitsuses loodud Nursipalu komisjon.

Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Nursipalu harjutusvälja arendamisega seotud koostööettepanekutele seisukoha andmine ning probleemide ja küsimuste lahendamine. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda arvamus tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

Nursipalu komisjoni koosseis:
Britt Vahter (komisjoni esimees)
Mati Kuklane
Margit Päkk
Tarvi Tuusis
Aigar Kalk
Aare Vumba   

Nursipalu harjutusväljaga seotud uudised valla kodulehel

« Tagasi

Kaitseminister Hanno Pevkur arutas Nursipalu harjutusvälja laiendust puudutavate vallajuhtidega edasisi samme

Kaitseministeeriumi pressiteade
15.05.2023

Kaitseminister Hanno Pevkur kohtus Rõuge, Antsla ja Võru valla esindajatega, et arutada Nursipalu harjutusvälja laiendamise edasisi samme.

„Arutasime hetkeseisu, võimalikke kompensatsioonimeetmete põhimõtteid ja järgnevaid tegevusi. Leppisime kokku, et teeme uue kohtumise vahetult pärast seda, kui Vabariigi Valitsus on kujundanud seisukoha kompensatsioonimeetmete põhimõtete kohta. Eesmärk on veelgi tihendada suhtlust ja leida tasakaal Nursipalu arenduse ning kaasnevate mõjude leevendamiseks," sõnas Pevkur.

Seni olemasoleva meetme puhul on makseid tehtud viimase kolme aasta vältel ning hüvitist on kasutatud näiteks kohalike teede rekonstrueerimiseks, küttesüsteemide parandamiseks, mänguväljakute loomiseks jm tegevusteks.

„Kohalikud omavalitsused hakkavad saama senisest suuremat talumistasu. Lisaks on väljatöötamisel loomistasu Rõuge, Antsla ja Võru vallale ning Võru linnale," lisas kaitseminister. „Samuti saab kompensatsioon laiendusalasse jäävatele koduomanikele olema väärikas. Lisaks soovime luua spetsiaalse müra leevendamise meetme, millega mõjualasse jäävatel inimestel on võimalik näiteks oma aknad ära vahetada," ütles Pevkur.

„Oleks väga meeldiv, kui omavalitsusi hoitaks kursis ja need kohtumised toimuksid regulaarselt. Infovahetus võiks toimuda tihedalt ja mitte meedia vahendusel," sõnas Rõuge vallavanem Britt Vahter kohtumise järel.

Laiendusalasse jäävate hoonestatud kinnistute esimesed hindamised on tellitud, mille tulemusi on plaan tutvustada omanikele mai-juunikuu jooksul. Pärast hindamistulemuste tutvustamist läbirääkimised maaomanikuga jätkuvad, leidmaks just neile sobilik lahendus maade omandamiseks. Hüvitis peab võimaldama panna omanikku võimalikult sarnasesse olukorda, kus ta oli enne omandamise vajadust.

Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Foto: Kaitseminister kohtus Nursipalu harjutusvälja laiendust puudutavate valdade juhtidega