Huviharidus

Rõuge vallas on oluline, et siin elavad noored ei jääks ilma huviharidusest ja huvitegevusest ning sellega kaasnevatest vajalikest teadmistest, oskustest ja kogemustest.
 
Rõuge valla  prioriteediks on ka noored inimesed ja panustamine nende arenguvõimalustele. Valla- ja riigipoolse toetusega on võimalik toetada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning seda mitmekesistada, mis omakorda aitab vähendada noorte sotsiaalset tõrjutust.
 
Rõuge Vallavolikogu poolt vastu võetud huvihariduse- ja tegevuse korraga luuakse meede, et huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalus on loodud kõikidele Rõuge vallas olevatele noortele, kes selles osaleda soovivad.
 
Kord on Riigi Teatajas jõustunud ning taotlusvoor avatud. Korraga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/409032018002 
 
Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse taotlemisel on keskmise kütusekulu määramise aluseks vallavalitsuse korraldus, millega saab tutvuda avalikus dokumendiregistris.
 
Taotlusvormid on kättesaadavad siit: