Rõuge valla kaasav eelarve

 Rahvahääletus on käimas. Anna oma hääl SIIN!

Rahvahääletus toimub 18.–24. jaanuaril 2021 VOLISe keskkonnas või isikut tõendava dokumendi esitamisel piirkondades: E–N kell 13.00–16.00 Rõuge vallamajas, Haanja, Misso ja Varstu teenuskeskuses ning Mõniste raamatukogus.

Iga inimene saab hääletada kolme erineva idee poolt, kõik hääled on võrdse kaaluga.

Teostamisele lähevad kaks enim hääli saanud ideed, mis asuvad valla erinevates piirkondades.

5. Haanja välijõusaal

Haanja välijõusaali rajamise soov on kohalikel spordientusiastidel olnud aastaid. Viimati olid siin erisuguste võimlemis- ja jõuvahenditega välijõusaal umbes kümme aastat tagasi. Need lammutati, kuna ei vastanud kaasaegsetele ohutusnõuetele. 

Uus ja kaasaegne Haanja välijõusaal hõlmaks erisuguseid levinumaid harjutusvahendeid (nt lõuatõmbekangid, ronimisköis või -toru, horisontaalne redel jmt) ning trenažööre. 

Planeeritava välijõusaali asukoht on Haanja puhke- ja spordikeskuse spordiradade läheduses, kooli kasutuses oleva staadioni kõrval (maa sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa). Võimalikud asukohad on näidatud skeemil (fail eraldi lisatud). 

Rajatise olemasolu Haanjas annab võimaluse kohalikele elanikele, suusasporditraditsiooniga põhikooli õpilastele ning puhke- ja spordikeskuse külastajatele edendada oma füüsilist vormi ning parandada seeläbi heaolu, tehes seda turvaliste ja kaasaegsete jõuvahenditega. Rajatav välijõusaal toetab valla laiemat eesmärki aidata kaasa oma elanike tervislikuma ning sportlikuma eluviisi saavutamisele. Ühtlasi avardab see võimalusi tegeleda spordiga õues.

Sihtrühm:

Sihtrühma kuuluvad Haanja kooli õpilased, Haanja küla noored ja täiskasvanud, kõik tervisespordihuvilised ja tulemussportlased. Välijõusaali saavad kasutada nii lapsed ja koolinoored kui ka täiskasvanud ja eakamad, nii Haanja elanikud kui ka kaugemalt tulijad. 

Pilt on illustratiivne.

Vasakult rohelisest menüüst leiad ka teiste ideede tutvustused!