Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine – riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.04.2021.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Täpsemat infot Rõuge vallas pakutavate kinnisasjade ja enampakkumise tingimuste kohta leiate ka artikli lisaks olevast dokumendist.