« Tagasi

Nädal Rõuge vallas: 18.–24. september 2023

Rõuge valla rahvamajade kollektiivid on alustamas uut hooaega, osa neist kutsub uusi huvilisi liituma, lisainfo.

Reede, 22. september

Kell 19.00       Film „Lõpmatu armastus" (Itaalia 2022) Suure Muna kohviku kinos, lisainfo.

Kell 20.00       Hooaja esimene tantsuõhtu ansambliga Amadeus Rõuge rahvamajas, lisainfo.

Laupäev, 23. september

Kell 10.00       Liivi lastele ja lastevanematele kirjutatud raamatu "Kuldne laps" esitlus Haanja raamatukogus, lisainfo.

Kell 18.00       Mägilaste motoklubi sünnipäevapidu – 11 aastat Rõuges Mägilaste klubihoones, lisainfo.

Vabad töökohad

 • Rõuge vallavalitsus kuulutas välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks. Kandideerida saab 1. oktoobrini, lisainfo.
 • Haanja lasteaiarühma oodatakse esimesel võimalusel tööle lasteaiaõpetajat või õpetaja assistenti. Koormus 0,3, töö õhtupoolikuti; kandideerida saab 21. septembrini, lisainfo.
 • Rõuge põhikool võtab ajutiselt (16.10.–01.12.2023) tööle eesti keele ja kirjanduse asendusõpetaja. Ühendust saab võtta 1. oktoobrini, lisainfo.

Teated ja eelinfo

 • Rõuge vallavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel elamumaa Saluoru külas. Oksjonit viiakse läbi Varakeskus.ee keskkonnas ja see kestab 26. septembrini, lisainfo.
 • Rõuge vallavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel hoonestatud kinnistu (endine Misso õpilaskodu) Misso alevikus. Oksjonit viiakse läbi Varakeskus.ee keskkonnas ja see kestab 3. oktoobrini, lisainfo.
 • Riik pikendas kaitseministeeriumi algatatud Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu avalikku menetlust. Eelnõule on võimalik tagasisidet anda kõigil, kes seda soovivad, hiljemalt 25. septembril. Info ja seotud dokumendid.
 • 18.–24. septembril 2023 toimub Venemaaga piirnevatel aladel Kirde- ja Kagu-Eestis rebaste ja kährikute marutaudi vastu vaktsineerimine., lisainfo.
 • Rõuge Valla Raamatukogu kutsub kõiki oma lugejaid ja ka mittelugejaid vastama küsimustikule raamatukogu teeninduspunktides pakutavate teenuste kohta. Vastata saab oktoobri keskpaigani, lisainfo.
 • Rõuge vallavalitsuse kodulehele (rougevald.ee/lisa-sundmus) on lisatud vorm, kuhu kõik sündmuste korraldajad saavad kanda oma planeeritavad üritused esmainfona – nii saab igaüks oma sündmusi paremini planeerida ning õnnestub ehk hoiduda mõnest kattuvast üritusest, lisainfo.
 • Misso sotsiaalkeskuses on vabu kohti. Oodatud on uued elanikud, võimalik kasutada ka 2-kohalist tuba, lisainfo.
 • Riik pakub Justiitsministeeriumi lepinguliste partnerite kaudu tasuta või soodustingimustel õigusnõustamist erinevatele elanikkonna rühmadele, lisainfo.
 • Rõuge valla elanikud saavad kasutada sotsiaaltranspordi teenust. Selle klientideks on Põlva ja Võru maakonna inimesed, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu ei saa kasutada ühistransporti ning kelle abivajaduse on hinnanud kohalik omavalitsus, lisainfo.
 • Info vallavalitsuse töötajate puhkuste kohta leiab valla kodulehelt.

Koolitused, konkursid, toetusvõimalused

 • 11.–22. septembrini saab esitada ideid Vunki Mano! loometalgutele. Talgud toimuvad 13.–14. oktoobril Parksepa koolis, lisainfo.
 • Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud 2. oktoobril kella 16.30ni.Taotleda saab kuni 4000 eurot projekti kohta, lisainfo.
 • SA Võrumaa Arenduskeskus kutsub inimesi oma kogemusi ja oskusi jagama, et inspireerida noori ja täiskasvanuid õppima, olema avatud uutele kogemustele, seadma esikohale enda pidevat arengut. Kogemuslood tulevad ettekandmisele reedel, 24. novembril Väimelas toimuval Võru maakonna Haridusfestil, inspireerivate inimeste tutvustusi oodatakse 30.septembrini, lisainfo.
 • Kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub kõiki Lõuna-Eesti ettevõtjaid looma Tartu 2024 sümboolikaga eritooteid, lisainfo.

Anname hoogu!

 • Haanja puhke- ja spordikeskus pakub kõigile sõpradele võimalust toetada keskuse tegemisi, lisainfo.
 • MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed palub lahkete inimeste ja ühenduste abi uue päästedepoo ehitamise toetuseks. Ehitust saab toetada, tehes ülekande MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed arvelduskontole EE242200221050059767 (selgitus: Rõuge päästedepoo ehituseks), lisainfo.

Huvitegevus, raamatukogud, näitused ja külastuskohad

 • Rõuge valla rahvamajades alustavad hooaega erinevad huvialaringid ja -rühmad, osa neist ootab liituma uusi huvilisi, lisainfo.
 • Rõuge valla raamatukogude puhkuseajad on leitavad valla kodulehel, lisainfo.
 • Info näituste ja ürituste kohta Rõuge valla raamatukogudes leiab Võrumaa keskraamatukogu kalendrist.
 • Alaveski loomapark on külastamiseks avatud ainult eelneval kokkuleppel, lisainfo.
 • Filmi Vargamäe külastuskeskuse hooaeg on lõppenud, lisainfo.
 • Mõniste talurahvamuuseumis on septembrikuuni avatud saunakombestiku rändnäitus „Mõskmisõ luuminõ", mida saab vaadata muuseumi lahtiolekuaegadel iga päev kell 10–17 (riiklikel pühadel suletud), lisainfo.
 • Rogosi mõisas saab ettetellimisel giidiga ringkäike, toitustust, majutust ning võimalust korraldada üritusi, lisainfo. Mõisa ümbruses ja pargis saab jalutada igal ajal ja ilma ette teatamata.
 • RMK Pähni külastuskeskus on avatud iga päev kell 11−18, lisainfo.
 • Rõuge kunstikuuri hooaeg on lõppenud, lisainfo.
 • Rõuge Suurjärvel saab laenutada paati ja tellida ekskursioone 2–8 inimesele iga päev kell 8–19, lisainfo.
 • Rõuge Ööbikuoru külastuskeskuses on avatud käsitöö müük ja suvekohvik Pesapuu, lisainfo.
 • Side ja laptopi muuseum Mustahamba külas ootab külastajaid K–P kell 11–18, lisainfo.
 • Suure Munamäe vaatetorn on avatud iga päev kell 10–17. Tornis on avatud müstiline kogemusnäitus Haanimaa rahva identiteedist, eluviisist, pärimusest ning loodusega kooskõlas elamisest, lisainfo.