Rõuge valla 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Huvihariduse toetuse taotlemine

Rõuge Vallavolikogu poolt 1. märtsil 2018 vastu võetud huvihariduse- ja tegevuse kord on kehtiv ja taotluste esitamise tähtajad 2019. aastal on 15. veebruar ja 15. oktoober.

Huvihariduse toetamise kord ja taotlemiseks vajalikud vormid on leitavad alamlehel Asjaajamisjuhised ja blanketid.