Keskmise ja kõrge müratasemega laskeharjutused Nursipalus 11.–19. detsembril 2019

Detsembrikuu teisel dekaadil toimuvad Nursipalu harjutusväljal keskmise ja kõrge müratasemega laskeharjutused* järgmistel kuupäevadel:

Kuupäev Algus Lõpp Tegevus Vahendid Müra tase

 14.12.2019 

 10.00 

 16.00 

 Lõhkeharjutus 

 Lõhkevahendid

 Kõrge

* Muudel aegadel toimuvad harjutusväljal madala müratasemega harjutused, kogu info leiate artikli lisas olevast graafikust.

Vajadusel teeb Päästeamet demineerimistöid. Täiendav informatsioon: 507 2683 ja nursipalu@mil.ee. 

Nursipalu harjutusväljaku kasutamise graafikud on leitavad ka kaitseväe harjutusväljakute veebilehelt.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Täiendavat teavet kaitseväe harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad.