Võrumaa Arenduskeskuses alustab tööd uus haridusasutuste heaoluspetsialist

Võrumaa Arenduskeskus
PRESSITEADE
26.02.2024

Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituut, maakondlikud arenduskeskused ja omavalitsusliidud alustasid koostööprojekti, mille käigus värvati kõikidesse maakondadesse tervisedendajad, kes hakkavad tegutsema oma maakonna haridusasutustega. Võru maakonnas asub haridusasutuste heaoluspetsialistina tööle Ene Veberson.

Ene Veberson on koolis erinevatel ametikohtadel töötanud ligikaudu 30 aastat. Ta on olnud koolijuht, õppejuht ning haridustehnoloogina pälvis ta 2022. aastal Võru valla aasta hariduselu edendaja tiitli. „Olen rõõmsameelne, positiivne ja õpihimuline. Otsin  probleemidele lahendusi ja püüan kõike teha nii hästi kui oskan," ütles Veberson enda kirjelduseks.

Võrumaa arenduskeskuse heaolu suunajuhi Küllike Heina sõnul on väga positiivne, et tänu Tervise Arengu Instituudi ning Tervisekassa võrgustikes toimunud uuendustele saab arenduskeskus senisest tõhusamalt maakonna haridusasutustele süsteemset tuge pakkuda. "Lisaks Enele alustas Eestis tööd veel 13 haridusasutuste tervisespetsialisti, kes aitavad haridusasutustel teha tõenduspõhiseid valikuid ning pakuvad teavet ja tuge, et koolides tervisedendusega järjepidevalt tegeletaks," ütles Hein. 

Tervise Arengu Instituudi (TAI) paikkondade tervise edendamise osakonna juht Triinu Purru selgitas, et TAI ja Tervisekassa on laste ja noorte tervise edendamisel aastaid koostööd teinud. „TAI on koordineerinud tervist edendavate koolide ehk TEK-võrgustikku ja tervist edendavate lasteaedade ehk TEL-võrgustikku, tegevusi rahastas Tervisekassa. Maksimaalse tulemuseni võrgustike senine tegevus ja lähenemine siiski ei viinud, mistõttu otsustasime luua haridusasutustega koostööd tegevate maakondlike tervisedendajate võrgustiku," rääkis Purru ning lisas, et näeb loodud mudelil suurt potentsiaali.

Lisaks haridusasutuse tervisedendajate võrgustikule on Tervisekassal ja TAI'l ühiselt koordineerida ka maakondades laiemat tervise edendamist viljelev võrgustik, kelle üheks fookuseks on muuhulgas oma maakonnas suurendada sõeluuringutes osalemist ja  meie Eesti inimeste terviseteadlikkust tõsta. Nii uus kui juba olemasolev võrgustik toetavad üksteist.

Tervisedenduse puhul on tegemist tervist hoidvate valikute ja ennetavate tegevuste läbiviimise või toetamisega – see sisaldab teadlikkust, füüsist, vaimset tervist ja keskkonnamõjusid tervisele. Laiem eesmärk on suurendada Eesti inimeste elu kvaliteeti ja tervena elatud aastate arvu.

Lisainfot leiab Tervisekassa pressiteatest: https://www.tervisekassa.ee/uudised/ule-eesti-hakkavad-toole-laste-ja-noorte-tervisedendajad

Lisainfo: Küllike Hein, Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunajuht,  kyllike.hein@vorumaa.ee

FOTO: Võru maakonnas asub haridusasutuste heaoluspetsialistina tööle Ene Veberson (fotol). Foto: Lota Vana