Rõuge Vallavalitsuse istung 31. jaanuaril 2024

Rõuge vallavalitsuse istungil kolmapäeval,  31. jaanuaril 2024:

 1. Kinnitati Rõuge valla aunimetuse „Rõuge valla täht" 2023. aasta saajad.

 2. Moodustati 7-liikmeline vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon uues koosseisus.

 3. Määrati Laane katastriüksuse jagamisel moodustuvatele katastriüksustele nimed, sihtotstarbed ja koha-aadressid.

 4. Määrati Alt-Lauri katastriüksusele uus lähiaadress ja koha-aadress.

 5. Anti ehitusluba Metsavenna maaüksusele, 68 Mõniste-Ape tee maaüksusele ja Lehola maaüksusele parkla rajamiseks.

 6. Anti kasutusluba Kirsimäe maaüksusel  asuva elamu kasutusele võtmiseks.

 7. Otsustati võõrandada sõiduk SCANIA K114 IB4X2NB 340 registrinumbriga 210 BPB, alghinnaga 9500 eurot oksjonikeskkonna Osta.ee kaudu.

 8. Algatati Rõuge valla kasuks sundvalduse seadmise menetlus Siksälä – Suurõsuu tee avalikuks kasutamiseks.

 9. Algatati Rõuge valla kasuks sundvalduse seadmise menetlus Suurõsuu – Muraski tee avalikuks kasutamiseks.

 10. Kinnitati Rõuge Valla Raamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri.

 11. Tunnistati kehtetuks Misso Vallavalitsuse 12.10.2016 korraldus nr 2.1-3/161 „Koduteenuse osutamine".

 12. Muudeti Rõuge Vallavalitsuse 18.12.2019 määrust nr 15 „Rõuge valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus".

 13. Esitati vallavalitsusele menetlemiseks eelnõu „Varstu Kooli ümberkorraldamine". Vallavalitsus palus eelnõud täiendada.