Tule Rõuge valda õigus- ja hankespetsialistiks!

Rõuge vallavalitsus pikendas õigus- ja hankespetsialisti konkurssi 11. veebruarini.

Õigus- ja hankespetsialisti põhiülesandeks on õigusalane nõustamine, vaiete lahendamine, lepingute koostamine, valla esindamine kohtus ning õigusaktide juriidilise korrektsuse tagamine; hankemenetlustega seotud dokumentatsiooni ettevalmistamine ja hankemenetluste läbiviimise korraldamine.

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus, soovituslikult magistrikraad õigusteaduses;
 • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest ja nende rakendamise oskus;
 • teadmised riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest ja kohaliku omavalitsuse korraldusest;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • eesti keel kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus õigusalal või hangete läbiviimisel.

Asutus pakub

 • osalist kaugtöö võimalust,
 • paindlikku töökorraldust,
 • toetavat meeskonda,
 • koolitusi enesetäiendamiseks,
 • 35 kalendripäeva pikkust põhipuhkust,
 • tasustatud tervisepäevi,
 • reedeti kell 14 lõppevat tööpäeva.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Teenistus on tähtajatu

Kandideerimiseks palume esitada CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga "Õigus- ja hankespetsialist" hiljemalt 11. veebruariks 2024 Rõuge Vallavalitsusele e-postile vald@rougevald.ee

Kontaktisik: Eve Turvas, personalispetsialist (5385 1536)