Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu avalikustamine

SA Võrumaa Arenduskeskus suunab 15.–30. novembril 2022 avalikule väljapanekule Võru maakonna arengustrateegia 2035+ põhidokumendi eelnõu.  

Kõik maakonna inimesed, organisatsioonid ja ettevõtted on oodatud aktiivselt kaasa mõtlema ning ettepanekuid tegema arengustrateegia avalikustamise protsessi käigus. Ettepanekute vormi leiate arengustrateegia eelnõu materjalide juurest arenduskeskuse veebilehelt.

Maakonna arengustrateegia materjalid on kättesaadavad SA Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel.

Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 30.11.2022 aadressil SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605 või e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

Võru maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035+. Arengustrateegia on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja suunamise aluseks. Arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringuteks riigipoolsete ja EL toetuse taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

Võru maakonna arengustrateegia koostamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega.

Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia Võru maakonna omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Lisainfo: Aivar Nigol
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise koordinaator
Kontakt: aivar.nigol@vorumaa.ee; +372 5340 2563

Allalaaditavad strateegiadokumendid Võrumaa arenduskeskuse kodulehel:

Arengustrateegia muudatusettepanekute esitamise vorm: