Rõuge kirik ootab kukke ja muna

Kui juuli keskel tellingutes Rõuge kirikule lihtsalt peale vaadata, siis oli raske aru saada, kui suur hulk tööd torni heaks ära tehtud on. Tellingud olid torni ümber üle kahe ja poole kuu ning töödega ametis korraga kuni viieliikmeline rahvusvaheline brigaad.

Praeguseks on kirik tellingutest juba vaba ning Muinsuskaitseametilt saadud projektiraha töö teostajale üle läinud. Parandatud on tornikiivri alune puitkonstruktsioon, selle peale saanud uus tsinkplekk ning torni seintele krohviparandused ja peale kaks kihti lubjavärvi. Arvatavalt on selleks ajaks ka ülejäänud kirikufassaad saanud krohviparandused ja uue värvikihi, kuid see rahastus tuleneb juba koguduse kassast ja headelt annetajatelt. Sest algne plaan tegeleda ainult torniga arenes edasi suuremaks projektiks teha kogu kirikuhoone väljast kauniks. 14. juuli seisuga oli kulutusi ülejäänud fassaadi remondiks tehtud kokku 13 297 euro eest, sellest 5048 eurot annetusi.

Renoveeritud kirikutorn ootab juba kuke ja tornimuna valmimist ning praegu vajavad lõpetamist ülejäänud kirikuhoone fassaaditööd – mõlemad on ainult mõne nädala küsimus. Kahjuks pole vana tornikukke ja tornimuna võimalik enam kasutada ning uute tegemine on meistritel juba käsil. Kõige selle valmimiseks kulub kokku 11 800 eurot.

Just nendele kulutustele, mis panevad punkti Rõuge pühakoja välisilme parandamisele, otsib kogudus kogukonnalt toetust.

Toeta oma annetusega, et Rõuge kirik, üks Võrumaa silmapaistvam maamärk, saaks kauniks!

Annetada saab annetuskastidesse Rõuge Coopis ja perearstikeskuses või tuues annetuse koguduse kantseleisse, aga ka otse arveldusarvele SEB pangas EE501010402007421005 (EELK Rõuge Maarja kogudus, märksõna KUKK). Enam kui 200 euro annetajad lisatakse dokumendile, mis pannakse tulevatele põlvedele tornimuna sisse ajakapslisse.

Aitäh igale annetajale, hoiame Rõuge kogudust oma eestpalvetes!

Indrek Hunt

juhatuse liige