Toetuse saajad 2024

2024. aastal said Rõuge vallas hajaasustuse programmist toetust järgmised taotlejad:

Taotleja, kaastaotleja

Projekti nimetus

Toetussumma

Eve Jasulis, Kaspar Käärmann

Matsi-Mäetare ja Ala-Matsi puurkaev

10321,00

Enno Sakk, Esty Sakk

Toome talu kanalisatsioon

2505,33

Tarmo Trommel, Ave Trommel

Keeni talu kanalisatsioon

3325,00

Indrek Ülper

Mäeotsa talu puurkaev

6465,30

Toomas Truup

Uduoru talu puurkaev

5823,64

Janek Jaaska, Seilar Potsepp, Einar Press

Pressi küla puurkaev

13482,00

Madis Arras

Gerda talu kanalisatsioon

2558,46

Mari-Liis Tsvetkova

Huuhanna talu kanalisatsioon

2877,25

Janek Säde

Sepätalo ja Mäe-Trolla elamute veesüsteem

6498,33

Erki Erik

Ala-Sarise talu kanalisatsioon

3075,30

Janar Karakatš

Saare talu puurkaev

6500,00

Tauri Laanesaar

Mäe talu kanalisatsioon

5476,00

Aime Gailis

Teeääre talu biopuhasti

3522,99

Mari-Liis Henk

Kalevi talu puurkaev

6500,00

Heli Kukk

Kuke talu juurdepääsutee

2648,38

Hille-Reet Sisas

Kalde talu salvkaev

4426,22

Helve Ots

Tsõõrikmäe talu kanalisatsioon

2299,44

Helgi-Loviise Kõivumägi

Tamme talu biopuhasti

3449,43

Helgi Paas

Välja talu juurdepääsutee

4755,72

Jevgenia Hainas

Naerumäe talu kanalisatsioon

3490,00

Elli Virk

Kaldemäe talu kanalisatsioon

2779,16

Joosep Teppo

Tepo talu puurkaev

6432,45

Mirjam Saamo

Kändra talu salvkaev

4442,64

Ralf-Markus Heero

Savi talu salvkaev

5228,03

Marko Koemets*

Hällimäe talu kanalisatsioon

1117,93

Kokku 

120 000,00

*toetatakse osaliselt