TÄHELEPANU!
Alates 1. juulist 2023
muutus Rõuge valla sünnitoetuse, jõulutoetuse, eakate juubelitoetuse ning laste ja noorte prillitoetuse maksmise kord.
Lõpetati kooli lõpetamise toetuse, koolivormi toetuse ja ravimitoetuse maksmine; viimane aeg avalduste esitamiseks oli 30.06.2023, lisainfo.

Sotsiaalvaldkonna blanketid (alates 01.07.2023)

Sotsiaalteenused:

Rõuge vald osutab erisuguseid sotsiaalteenuseid, mille saamiseks tuleb esitada taotlusvorm (valige allolevast failide loendist sobiv taotluse vorm). Rõuge vallal on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus (vt kehtivat korraldust sotsiaalteenuste hindade kohta).

Sotsiaaltoetused:

Rõuge vallas kehtib alates 1. aprillist 2018   hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord ning alates 1. juulist 2023 sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.

Sissetulekust sõltumatu toetuse taotlus esitage, kui soovite taotleda ühte alljärgnevatest toetustest:

  • sünnitoetus;
  • I klassi astuja toetus;
  • laste ja noorte prillitoetus;
  • laste abivahendite toetus;
  • matusetoetus.

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus esitage, kui soovite taotleda ühte alljärgnevatest toetustest:

  • täiskasvanute abivahendite toetus;
  • täiendav sotsiaaltoetus;
  • laste kooli- ja lasteaiatoidu toetus.

Laadi alla vajaliku toetuse taotlusvorm: