Esita ettepanekuid tunnustamiseks!

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid, kandidaate saab esitada hiljemalt 18. aprilliks.

Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid, kandidaate saab esitada hiljemalt 18. aprilliks.

SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks.

Oodatakse kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks

SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks.

Eesti Täiskasvanute Koolitamise Assotsiatsioon ANDRAS kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.

Tunnusta täiskasvanud õppijaid!

Eesti Täiskasvanute Koolitamise Assotsiatsioon ANDRAS kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.