Rõuge valla kriisikomisjon

Rõuge vallas juhib kriisiolukordade lahendamist 12-liikmeline alaliselt tegutsev kriisikomisjon, mille ülesanne on koordineerida kriisireguleerimist omavalitsuses, tagada regulaarne ja operatiivne infovahetus elanike ning allasutuste vahel, abistada kriiside korral vallaelanikke ning asutusi. 

Kriisikomsjoni igapäevatöö ja infovahetuse eest vastutab majandusala abivallavanem.

Kriisikomisjoni koosseis:

 • Majandusala abivallavanem (ametikoht täitmata) 
 • Britt Vahter (vallavanem) – 523 3009, britt.vahter@rougevald.ee
 • Tõnu Niilo (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem) – 5377 5659, tonu.niilo@rougevald.ee
 • Olev Mõttus (Rõuge piirkonna haldusspetsialist) – 505 3143, olev.mottus@rougevald.ee
 • Jüri Kukk (Haanja-Misso piirkonna haldusspetsialist) – 5301 7901, juri.kukk@rougevald.ee
 • Martin Hütsi (Mõniste-Varstu piirkonna haldusspetsialist) – 529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee
 • Urmas Kuldmaa (teedespetsialist) – 5333 1369, urmas.kuldmaa@rougevald.ee
 • Mairi Raju-Toots (vallasekretär) –  5780 7150, mairi.rajutoots@rougevald.ee
 • Viivika Nagel (kommunikatsioonispetsialist) – 5346 5809, viivika.nagel@rougevald.ee
 • Indrek Ülper (OÜ Rõuge Kommunaalteenus juhatuse liige)
 • Jean Tamm (Päästeameti esindaja, Mõniste ja Antsla komandopealik)
 • Hans Saarniit (piirkonnapolitseinik) – 5886 7449, 786 8243, hans.saarniit@politsei.ee

Vaata ka: