Surnuaiapühad Rõuge valla kalmistutel

2019. aasta surnuaiapühad Rõuge valla kalmistutel:

24. juunil kell 11.00 Jaani-Peebu kalmistul. Kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus

24. juunil kell 14.00 Vastse-Roosa kalmistul

14. juulil kell 11.00 Nogopalu kalmistul. Kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus

14. juulil kell 13.00 Rõuge vanal kalmistul

21. juulil kell 11.00 Misso kalmistul, vihma korral Misso kirikus

28. juulil kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul. Kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus

11. augustil kell 11.00 Pütsepa kalmistul. Kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus

11. augustil kell 13.00 Plaani kalmistul

Kalmistud

Rõuge valla territooriumil asub üheksa kalmistut.

Kalmistu Kalmistuvaht Kontakt
Plaani kalmistu Kaire Tagen 5344 9325
Pütsepa kalmistu Kaire Tagen 5344 9325
Misso kalmistu Einar Põld 5342 5498
Ritsiku kalmistu Ilmar Udsu 5196 0024
Vana-Roosa kalmistu Ilmar Udsu 5196 0024
Jaanipeebu kalmistu Andres Saaremaa 5199 8941
Rõuge vana kalmistu Ilme Tammsalu 5300 7076
Nogopalu kalmistu Ilme Tammsalu 5300 7076
Vastse-Roosa kalmistu Mõniste haldusspetsialist monistehaldus@rauge.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamistute haldamist, kasutust ja muud kalmistutega seonduvat reguleerib kalmistuseadus, millega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Kalmistupühade info avaldatakse valla ajalehes Mägede Hääl, mis ilmub iga kolme nädala järel. Ajalehte saab lugeda ka digitaalselt valla veebilehelt.

 

Uuendatud juuni 2018