Rõuge valla jäätmehoolduseeskiri

28. märtsil 2022 hakkas Rõuge vallas kehtima ühtne uus jäätmehoolduseeskiri. Pärast valdade ühinemist kehtis igas piirkonnas erinev eeskiri, nüüdsest on eeskiri ühtlustatud ning see lihtsustab inimeste elu ja ametnike tööd.

Eeskiri koostati koostöös Lemma OÜ-ga ning võeti vastu 15. märtsil toimunud Rõuge vallavolikogu istungil.

Jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigi Teatajas.

Suurimad muutused võrreldes eelnevate jäätmehoolduseeskirjadega:

  • Hiljemalt 31.12.2023 muutub kohustuslikuks biojäätmete sorteerimine. See tähendab, et üksikmajapidamistel on võimalus komposteerida oma biojäätmeid kompostikastides või tuleb seda tegema hakata, kui seda veel ei tehta. Kortermajad, koolid, lasteaiad jms peavad biojäätmeid sorteerima ja koguma eraldi konteinerisse, mis tuleb vastava jäätmeveo korraldaja poolt.

  • Jäätmehoolduseeskirjas on täpsemalt ja õigesti ära seletatud erinevad mõisted.

  • Jätkuvalt on kohustus sorteerida eraldi olmejäätmed, paber ja papp, pakendid. Olmejäätmete konteiner ja jäätmeveoleping on kohustuslik igale majapidamisele, kus elatakse pidevalt sees. Paberit ja pappi tohib ahjus ja pliidi all põletada või tuleb viia see vastavasse kogumiskonteinerisse. Pakendid tuleb samuti eraldi sorteerida ning viia kodule lähimasse kogumiskonteinerisse.

Laadi siit alla:

Lisa 1. Ühismahuti kasutamise taotluse vorm

Lisa 2. Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus

Lisa 3. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse vorm

Lisa 4. Erikäitlust vajavad tervishoiujäätmed