Hajaasustuse programm 2016

Võru Maavalitsus kuulutas alates 22. märtsist 2016 avatuks hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru.
 
Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2016.
 
Sarnaselt viimastele aastatele toetatakse programmist järgmisi valdkondi :
1. Veesüsteemid
2. Kanalisatsioonisüsteemid
3. Juurdepääsuteed
4. Autonoomsed elektrisüsteemid
 
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.
 
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses, nende esitamise tähtaeg on 23. mai.
 
Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse voru.maavalitsus.ee ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.
 
Lisainfo: Annika Kuus, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist (786 8322, 5309 0923, annika.kuus@voru.maavalitsus.ee) ja Jaanus Tanilsoo, Rõuge valla keskkonnaspetsialist (785 9322, keskkond@rauge.ee).