Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on inimesele, kes vajab abistamist oma varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõuete rahuldamisel ning muude võlgnevusega seotud probleemide lahendamisel. Ühtlasi on teenuse eesmärk ennetustöö ehk inimese toimetulekuvõime tugevdamise kaudu vältida uute võlgade teket.

Teenuse raames aidatakse inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse teda tulevikus uusi võlgnevusi vältima. Esmatasandi võlanõustamist osutab sageli kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialist muu abistamise raames.

Hinnastamine

Rõuge vallavalitsus ostab teenust võlanõustamisteenuste osutajalt. Vähekindlustatud isikute jaoks on kuni 10 tundi teenust tasuta, selle eest maksab vallavalitsus.